Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


157 Pieter van Kooten (Raamstraat D574)


Pieter van Kooten

Raamstraat D574
Zijne vrouw overleden September 1866.

Verbrand 25 September 1866
1 stroo bed
1 kaffen peluw
1 kaffen kussen
3 bossen stroo

1866
Septemb. 25 - J.P. Spruijt 12 el 6/4 linnen voor 1 bedden peluw en kussenzakken f 5,40
October 26 - fooi Schuitenvoerder, f 0,10

Laatst gewijzigd: december 2019.