Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


159 Cornelis van der Teen (Stoofstraat)


Cornelis van der Teen

Stoofstraat.
De vrouw aangetast geweest.

186
Septemb. 14 - waschloon van dekens f 1,75
Septemb. 26 - Schoonmaken woning, f 1,45
Septemb. 28 - J.P. Spruijt 3 el ruw linnen voor een beddenzak te herstellen, f 1,35

Laatst gewijzigd: december 2019.