Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


016 Court van der Stiggel (Hellingen E63/65)


Court van der Stiggel

Hellingen E63/65
De vrouw overleden [-] Junij 1866.

Verbrand 13 Junij 1866
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
2 kaffen kussens
3 bossen stroo

1866
Junij 14 - fooi karreman f 0,25 Junij 25 - fooi schuitenvoerder f 0,10
Julij 3 - 7 zak kaf f 1,12e
Julij 3 - 4 bossen stroo f 0,44
Julij 27 - C. Long Epée bedpeluw en kussen zakken f 5,95
October - C.H. Rissik veeren en een kussen gezuiverd en in 1 tijk gestoken f 1,-

Laatst gewijzigd: december 2019.