Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


019 de wed: Pieter Cornelis Visser (Marienbornstraat C755)


de wed: Pieter Cornelis Visser

Marienbornstraat C755.
De man overleden [-] Junij 1866.

1866
October - C.H. Rissik 1 bedden en hoofdpeluwtijk gewasschen gezuiverd en hersteld f 2,- 50 lb duil ingevuld f 1,20
2 kussentijken gewaschen met nieuwe koord genaaid gewast en de veeren gezuiverd f 1,50
= f 16,-

Laatst gewijzigd: december 2019.