Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


024 wed: Cornelis van der Sluis (Rond de Nieuwkerk C415)


wed: Cornelis van der Sluis

Rond de Nieuwkerk C415
Hij overleden [-] Junij 1866.

1866
Junij 18 - waschloon de Reus f 1,25
Junij 18 - J. Romijn BZ 78(?) El zeegras f 0,40
October - H.A. van Kampen 1 veerenbed 2 doto peluw 3 dito kusens schoongemaakt
benevens de tijken gewaschen f 4,-
1 duilen kussen geleverd f 1,50
= f 5,50

Laatst gewijzigd: december 2019.