Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


025 Nicolaas van Es (Stoofstraat C1416)


Nicolaas van Es

Stoofstraat C1416
De vrouw overleden [-] Junij 1866.

Verbrand 16 Junij 1766
1 dek

1866
Junij 16 - fooi karreman f 0,26
Junij 16 - Schoonmaken woning f 0,45
Junij 23 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
Julij 3 - 2 bossen stroo f 0,20
Julij 27 - C. Long Epee bedpeluw en kussenzakken 12 el linnen f 5,10

Laatst gewijzigd: december 2019.