Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


026 Gerrit Stam (Augustijnenkamp C1127)


Gerrit Stam

Augustijntenkamp C1127.
Kind Gerrit overleden [-] Junij 1866

Verbrand 16 Junij 1866.
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
2 dekens
3 bossen stroo

1866
Juni 19 - E. Keus(s) 1 deken f 1,80
Juni 19 - fooi karrenman f 0,25
Juni 23 - fooi Scuitenvoerder f 0,10
Julij 3 - 5 zak kaf f 0,80
Julij 3 - 2 bossen stroo f 0,22
Julij 27 - C. Long Epée bedpeluw en kussenzakken 12 el linnen f 5,10

Laatst gewijzigd: december 2019.