Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


027 Jan Kwant (Stoofstraat C1415)


Jan Kwant

Stoofstraat C1415.
De vrouw overleden [-] Junij 1866.

1866
Junij 20 - Schoonmaken woning f 1,25
October - H.A. van Kampen veeren gezuiverd en tijk schoongemaakt a f 2,-
Zeegras geleverd f 1,- = f 3,-

Laatst gewijzigd: december 2019.