Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


028 Leendert de Graauw (Kromhout Botersloot)


Leendert de Graauw

Kromhout (Botersloot)

1866
Junij 19 - Schoonmaken woning f 2,-
October - M. Vertregt 1 verenbed peluw 2 kussens gewasschen nieuw koord genaaid gewast veeren gezuiverd en opgemaakt f 4,00
Overtrekken gewasschen f 0,50 = f 4,50

= f 9,50

Laatst gewijzigd: december 2019.