Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


029 wed. Hermanus Schrijver (Paulusgang C851)


wed. Hermanus Schrijver

Paulusgang C851
De man overleden [-] Junij 1866.

Verbrand 18 Junij 1866
1 duilen bed
1 kaffen peluw
1 kaffen kussen
1 veeren kussen
1 dek
3 bossen stroo

1866
Junij 19 - fooi karreman f 0,25
Junij 21 - schoonmaken woning f 2,00
Junij 23 - fooi schuitenmaker f 0,10
Junij 23 - Naailoon beddenzak f 0,40
Julij 3 - 4 zak kaf f 0,64
Julij 3 - E. Keus(s) 1 dek f 1,80
Julij 27 - C. Long Epée 1 beddenzak 6 El f 2,55
October - H.A. van Kampen 1 duilen bed f 10,--

= 17,74

Laatst gewijzigd: december 2019.