Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


030 Gerrit Slijkhuis (Wollenwevershaven scheepsboord)


Wollenwevershaven (scheepsboord)
Twee kinderen en zijn vrouw overleden op [-] Junij 1866.

1866
October - C.H. Rissik 1 hoofdpeluw tijd f 2
3 kussen tijken f 2,70
3 lb veeren 50 d f 1,50
voor het zuiveren der veeren f 0,75 = f 6,95

Laatst gewijzigd: december 2019.