Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


033 De Erve de Wed. Frans van Kampen (Bleijenhoek C247)


De Erve de Wed. Frans van Kampen

Bleijenhoek C247.
Zij overleden [-] Junij 1866.

1866
October - H.A. van Kampen 1 veerenbed 1 dito peluw 2 dito kussens de veeren
gezuiverd en de tijken schoongemaakt f 5.
2 kussenbladen geleverd f 2,- = f 7,--

Laatst gewijzigd: december 2019.