Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


035 De wed: Joseph Dotman (Walevest A523/choleraziekenhuis)


De wed: Joseph Dotman

is door Cholera aangetast ten huizen van de Wed. Arie van Sluisdam Schotschentuin C272
en overleden in het C(h)oleraziekenhuis Walevest A523 Junij 1866.

1866
Junij 19 - waschloon dekens f 1,-
October - H.A. van Kampen 60 lb duil f 10, tijken gewasschen f 1,- = f 11,-

Laatst gewijzigd: december 2019.