Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


004 de wed. Govert van Brakel (Wijngaardstraat C479)


de wed. Govert van Brakel

Wingertstraat C479
Haar dochter Pleuntje overleden junij 1866 en eene andere dochter aangetast geweest.

1866
Junij 13 - Schoonmaken woning f 3,-
October - C.H. Rissik 1 beddentijk gewasschen opnieuw genaaid gewast en de veeren gezuiverd f 4,50
= f 7,50

Laatst gewijzigd: december 2019.