Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


044 Jan Mijnhardt (Gevuldegracht C1627)


Jan Mijnhardt

Gevuldegracht C1627
Zijne vrouw overleden Junij 1866.

1866
Junij 25 - Schoonmaken woning f0,25
Junij 27 - waschloon de Reus en bed(d)enzakken f 2,-
October - H.A. van Kampen 2 stel tijk f 14
twee kussen bladen f 2
twee peluws en vier kussens gevuld met 30 lb duil f 6,-
Een onderbed gevuld met zeegras f 0,50
veeren gezuiverd f 2,0
= f 24,50

Laatst gewijzigd: december 2019.