Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


046 Pieter van de Wal (Kasperspad E276)


Pieter van de Wal

Kasperspad E276.
Zijne vrouw overleden [-] junij 1866.

Verbrand den 22 Junij 1866.
1 krullen kussen
1 duilen kussen

1866
Junij 23 - Waschloon van dekens f 1,50
Junij 27 - fooi karrenman f 0,25
Julij 3 - 5 zak kaf f 0,80
Julij 6 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
Julij 26 - C. Long Epée 1 peluw en 1 kussen zak 4 1/2 el linnen f 1,91
October - C.H. Rissik 1 kaffen hoofdpeluw en 2 kussen f 2,50

Laatst gewijzigd: december 2019.