Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


005 wed. Gerrit Snoek (Marienbornstraat C752)


wed. Gerrit Snoek

Marienbornstraat C752
De man overleden den [-] Mei 1866 - hij was opperman

Vernietigd
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
1 kaffen kussen
1 deken
1 bedlaken

1866 uitgereikt
Junij 5 - 1 deken (E. Keus) f 1,90
Junij 5 - 9 El ruw linnen (C. Long Epée) a f 0,42 1/2 = f 3,82 1/2
Junij 5 - 3 El ruw linnen 6/4 (C. Long Epée) " = f 1,27 1/2
Junij 5 - 5 El katoen (C. Long Epée) a f 0,40 = f 2,-
Junij 5 - 6 zakken kaf a f 0,16 = f 0,96
Junij 2 - Voor 4 schoonmaken er woning met verschot voor zeep enz. f 1,50
Julij 3 - 3 bossen stroo f 0,33
= f 11,49

Laatst gewijzigd: december 2019.