Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


052 de Erven de wed. Hendrik Belgraver (Suikerstraat D239)


de Erven de wed. Hendrik Belgraver

Suikerstraat D239

1866
October - C.H. Rissik 1 peluw en 1 kussentijk gewasschen opnieuw genaaid en gewast f 1
linnen zakken voor bed en 1 kussen f 4,50
voor het zuiveren der veeren f 8,-

Laatst gewijzigd: december 2019.