Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


006 wed. Antonie Schaap (Hellingen E70)


wed. Antonie Schaap

Hellingen E no. 70
De man overleden den Junij 1866. Hij was takelaar

Verbrand 3 Junij 1866
1 kaffen bed
2 zeegras peluws
1 stroo peluws
1 veeren kusssen schoongemaakt

1866
Junij 8 - fooi karren f 0,25
Junij 8 - 2 kan petroleum f 0,60
Junij 8 - schoonmaken woning f 1,50
Junij 14 - fooi schuitenvoerder f 0,15
Julij 3 - 6 zakken kaf f 0,96 Julij 3 - 3 bossen stroo f 0,33
Julij 27 - C. Long Epée beddenzak 9 el linnen f 3,82 1/2

October - C.H. Rissik 2 kussen tijden f 1,80 veeren gezuiverd f 0,50 2 dekens gewasschen f 1, 1 laken en 1 kussensloop gewasschen f 0,20 = f 3,50
= f 11,11 1/2

Laatst gewijzigd: december 2019.