Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


062 wed: Hermanus de Graaf (Rond de Nieuwkerk C433)


wed: Hermanus de Graaf

Rond de Nieuwkerk C433
Haar zoon Petrus Hendrik overleden junij 1866.

Verbrand 27 Junij 1866
1 zeegras bed
1 kaffen peluw
2 kaffen kussens
4 bossen stroo

1866
Junij 27 - waschloon voor dekens f 1,50
Julij 6 - fooi schuitenvoerder f 0,10
Julij 6 - fooi karrenman f 0,25
Julij 27 - C. Long Epee bedpeluw en kussenzakken 1 el linnen f 5,95
August. 1 - 4 bossen stroo f 0,44
August. 1 - 4 zakken kaf f 0,64
Junij 29 - J. Romijn Bz, 24 NN zeegras, f 2,40

Laatst gewijzigd: december 2019.