Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


066 Anthonie Schouten (Augustijnenkamp C1120)


Anthonie Schouten

Augustijnenkamp C1120
Zijn vrouw overleden [-] Junij 1866.

Verbrand 30 Junij 1866
2 kaffen kussens
3 mud kaf
3 bossen stroo

1866
Junij 30 - waschloon voor dekens enz f 2,00
Julij 3 - 6 zak kaf f 0,96
Julij 6 - fooi karrenman f 0,25
Julij 9 - E. Keuss 2 1/2 El linnen 2 kussenakken, f 1,06 1/2
Julij 20 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
Agust 1 - 4 bossen stroo f 0,44
October - M. Vertregt 1 1/4 hoofdpeluwtijk f 2
2 9/4 kussentijken f 1,80 aan zeegras f 1,10 = f 4,90

Laatst gewijzigd: december 2019.