Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


070 Hugo de Goede (Grotekerksbuurt A191)


Hugo de Goede

Groote Kerksbuurt A191
Zijn vrouw overleden [-] Junij 1866.

1866
October - C.H. Rissik 1 groot bed peluw en 2 kussentijken gewasschen met nieuw koord genaaid gewast ende de veeren gezuiverd f 8,-
een kussentijk gewaschen em met 4 lb duil gevild f 1,-
= f 9.-

Laatst gewijzigd: december 2019.