Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


073 Hubertus Markus (Mattensteiger B78)


Hubertus Markus

is door de Cholera aangetast, ten huize van Johanna de Man vrouw van Gerrit Landmeter, Mattensteiger B no. 78 en overleden den [-] Julij 1866.

1866
October - H.A. van Kampen 1 veerbed en 2 dito kussens veeren schoongemaakt en tijk versteld f 5
zeegras f 0,40
= f 5.40

Laatst gewijzigd: december 2019.