Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


074 Pieter Bosman (Torenstraatje)


Pieter Bosman

Torenstraatje

1866
Julij 17 - E. Keuss 1 beddenzak 9 El 6/4 linnen f 3,82 1/2
August 1 - 4 zak kaf f 0,64
August 1 - 3 bos stroo f 0,33
October - M. Vertregt 1 duilen bed gewasschen met nieuw koord genaaid f 1,25
nieuw zeegras gevuld f 2,25 = f 3,50

Laatst gewijzigd: december 2019.