Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


078 Anthonius François van Nieuwenhuizen (Steegoversloot C1177)


Anthonius François van Nieuwenhuizen

Steegoversloot C1177.
Zijn vrouw overleden [-] Julij 1866.

1866
October - H.A. van Kampen 1 veeren bed, 1 dito peluw, 4 dito kussens, veeren gezuiverd en tijken schoongemaakt f 6,-
1 peluw gevuld met 8 lb duil f 1,60 = f 7.60

Laatst gewijzigd: december 2019.