Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


008 wed. Willem Plazier (Twintighuizen E489)


wed. Willem Plazier

Twintighuizen E489. De man overleden.
Hij was korenmeter

1866
Junij 14 - Schoonmaken woning f 1,50
October - C.H. Rissik 1 bed en hoofdpeluw tijk gewasschen opnieuw genaaid gewast de veeren gezuiverd en in orde gebragt f 5,50 2 kussentijken f 1,80
2 dekens gewasschen f 1, 1 nieuwe molton sprei f 2,25 = f 10,55

Laatst gewijzigd: december 2019.