Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


085 Arie Nieuwland (Lindengracht C1060)


Arie Nieuwlan

Lindengracht C1060.
Kind Maria Victoria overleden den [-] Julij 1866.

1866
Julij 9 - E. Keuss 6 1/2 el 6/4 linnen 1 peluw en 2 kussenzakken f 2,46 1/2
Julij 11 - waschloon bedden goed f 1,50
Julij 11 - Schoonmaken woning f 1,25
August 1 - 10 zakken kaf f 1,60
August 1 - 4 bossen stroo f 0,44

Laatst gewijzigd: december 2019.