Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


009 wed Johannes de Winkel (Hellingen E90)


wed Johannes de Winkel

Hellingen E no. 90. De man overleden [-] Junij 1866
Hij was schoenmaker en nachtwaker

1866
October - C.H. Rissik 1 bedden 1 peluw, 2 kussen tijken gewasschen met nieuw boord genaaid gewast de veeren gezuiverd f 4, 1 wollen deken gewasschen f 0,60 = f 4,60

Laatst gewijzigd: december 2019.