Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


092 Hendrik Adrianus Jonkers (Mattensteiger B-)


Hendrik Adrianus Jonkers

Mattensteiger B
De vrouw overleden [-] Junij 1866.

Verbrand 11 Julij 1866
1 stroo bed
1 stroo peluw
2 stroo kussens
1 zeiltje met stroogevuld

1866
Julij 17 - E. Keus(s) 1 bed 1 peluw en 2 kussenzakken 6 El 6/4 en 8 el 4/4 linen f 5,15
Julij 17 - " 1 dek f 1,80 Julij 20 - fooi schuitenvoerder f 0,10
Julij 25 - fooi karrenman f 0,25
August. 1 - 10 zakken kaf f 1,60
Septemb. 1 - 3 bossen stroo f 0,33

Laatst gewijzigd: december 2019.