Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


094 de wed. Willem Karel den Breker (Krommenelleboog C1533)


de wed. Willem Karel den Breker

Krommenelleboog C1533.
de man overleden [-] Julij 1866.

Verbrand 13 Julij 1866
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
2 kaffen kussens
3 bossen stroo

1866
Julij 17 - E. Keuss 2 kussenzakken 4 el 4/4 linnen f 1,30
Julij 20 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
Julij 20 - fooi karrenman f 0,25
August. 1 - 10 zakken kaf f 1,60
Septemb. 1 - 3 bossen stroo f 0,33
October - H.A. van Kampen voor het zuiveren van een veeren kussens met bijlevering van veeren, en een halfsleet tijkje f 1,50

Laatst gewijzigd: december 2019.