Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


099 Govert van Emmerik (Vleeshouwersstraat)


Govert van Emmerik

Vleeschhouwersstraat
Zoon Pieter overleden den [-] Julij 1866.

Verbrand 17 Julij 1866
1 kaffen bed
1 kaffen bed jongens
2 kaffen peluws
1 katoenen deken

1866
Julij 3 - wasschen dekens f 1,50
Julij 3 - schoonmaken woning f 1,50
Julij 26 - E. Keuss 1 bed 1 peluw 1 kussenzakken 9 el 6/4 en 12 el 4/4 linnen f 4,42 1/2
Julij 26 - " 1 deken f 1,80
Julij 31 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
August. 1 - 10 zakken kaf f 1,60
August. 16 - fooi karrenman f 0,10
Octob. 2 - 3 bossen stroo f 0,33

Laatst gewijzigd: december 2019.