Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: collecteurs van de rechten op de Waag etc 1749


Bron: Nationaal Archief
Toegang: 3.01.04 (Inventaris van het archief van het Kantoor der Collectieve Middelen van Holland en West-Friesland in het Zuiderkwartier, 1750-1806)
Inventarisnummer: 1221 (Lijst van de collecteurs der rechten op de waag, grove waren, inkomende granen en tabak, zalm, ontgraving en doorvaart, enz. ingevolge resolutie van 15 januari 1749)Lijst van de Collecteurs van de Regten op de Waag, Rondemaat, Grove Waaren, Inkomende Graanen, Inkomende Tabak, op de Zalm en Steur, Buijte Bieren, Ontgraving en Doorvaart; in de Groote en Klijne Stede van het Zuijder Quartier deser Provincie, en voor zo veel Ontgronding en Doorvaart aangaat ook op eenige Plaatsen van 't Platteland. Geformeert ingevolge van haar Ed: Mog: Resolutie van den 15e Januarij 1749.

Lijst vande Plaatsen alwaar sig Collecteurs van het Regt op de Ontgronding en Doorvaart van den Turf bevinden geschikt volgens de Quartieren van de Gehugt Reijse
Boven Zuijdholland Beneden Zuijdholland Delfland Overflacquée
Rotterdam - Schiedam
Delfshaven
-

 
Boven Rhijnland Beneden Rhijnland Amstellaand
Woerden
Oudewater
Woerdse Verlaat
Bodegraaven
Montfoort
Gouda
Goejan Verwellen Sluijs
Jutfaas
De Vaart, of Vreeswijk
Amsterdam
Muijden
Sparendam


Lijst D.
Van de Collecteurs der Collective Regten inde Steden van 't Zuijderquartier vande Provincie Holland en Westvriesland: met aanteekening door wie dezelve respectivelijk zijn aangesteld en be-eedigt, en. Alsmede van het Regt op de Ontgronding en Doorvaart, inde voorsz. Steden en ten Platten Lande. Geformeert ingevolge van haar Ed. Mog. Resol. van den 15 Januarij 1749
.

Lijst van de Collecteurs in de Steden en van die van 't Regt op de Ontgronding en Doorvaart in de Steden en op 't Platten Land.

Dordregt.
Aangestelt by
Beëdigt by
Het Regt op de Waag Aangestelt by
Beëdigt by
Het Regt op de ronde Maat.
Resol.e Staten 31 October 1748
Gec. Raaden 5 Novemb. 1748
Dirk Ghijben Resol.e Stat.n 31 Octob. 1748
Gec. Raad.n 5 Novemb. 1748
Rutger Bhram
Aangestelt by
Beëdigt by
Het Regt op de grove Waaren. Aangestelt by
Beëdigt by
Het Regt op de inkoomende Graanen.
Resol. Stat.n. 31 Octob. 1748
Gec. Raad.n 5 Novemb. 1748
Rutger Bhram Resol. Stat.n. 31 Octob. 1748
Gec. Raad.n 5 Novemb. 1748
Rutger Bhram
Aangestelt by
Beëdigt by
Het Regt op de inkomende Tabak. Aangestelt by
Beëdigt by
Het Regt van de neegen Penning op de Zalm en Steur.
Resol. Stat.n. 31 Octob. 1748
Gec. Raad.n 5 Novemb. 1748
Dirk Ghijben Resol. Stat.n. 31 Octob. 1748
Gec. Raad.n 5 Novemb. 1748
Cornelis Papegaaij
Aangestelt by
Beëdigt by
Het Regt op de Buite-Bieren. Aangestelt by
Beëdigt by
-
Resol. Stat.n. 31 Octob. 1748
Gec. Raad.n 5 Novemb. 1748
Dirk Ghijben - -
 
Geertruijdenberg
Aangestelt by
Beëdigt by
Het Regt op de Waag Aangestelt by
Beëdigt by
Het Regt op de ronde Maat.
Resol. Stat.n. 31 Octob. 1748
den ontfanger
Casper Steenhof Resol. Stat.n. 31 Octob. 1748
den ontfanger
Casper Steenhof

etc...

Laatst gewijzigd: november 2013-februari 2014