Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: in de consignatiekas van de overheid


Aangemeld door notaris mr. J. van der Veen (Dordrecht):

- 19742 24-09-2007 nalatenschap P.J. DE JOODE, 7.902,80 euro;
- 19693 18-07-2007 nalatenschap van de heer A. ERKELENS, 4.939,68 euro;
- 21244 29-01-2009 nalatenschap van de heer W. VAN DER LAARS (belanghebbende: mevr. H.P. van der Laars), 10.772,19 euro;
- 25178 25-10-2017 nalatenschap P. VAN DER LAARS (belanghebbende: H.P. van der Laars en J. van der Laars), ieder 786,55 euro;
- 26669 29-04-2020 nalatenschap C.G.G. SMITS;

En wegens opzegging ondererfpachtsrecht:
- 26311 14-06-2019 M. GROENEVELD
- 26743 07-11-2019 J.F. GROOTENDORST

[https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/consignatiekas/zoeken-naar-een-uitkering-uit-de-consignatiekas/26669/1]


Iedereen kan onder voorwaarden geld in bewaring (consignatie) geven bij het ministerie van Financiën.
Het geld blijft daar 20 jaar in bewaring. Wie recht heeft op geld uit de consignatiekas (de rechthebbende) kan het geld zelf opvragen."
.

19742 nalatenschap P.J. DE JOODE

- Ingekomen:
P.J. de Joode, N.H.‚ zonder, van Rotterdam, naar Kromhout 102;
[De Dordrechtsche Courant, 1943-07-02; p. 1 (archieven.nl)]

- Woningkaart Dordrecht
Kromhout 102 (Leger des Heils)
Pieternella J. de Joode
(van) 24-06-1943 Rt., Schaardijk 460

Kromhout 110 (Leger des Heils)
Pieternella J. de Joode
24-06-1943 R'dam
18-06-1975 v. Baerleplantsoen 26/28

van Baerleplantsoen 26/28 (Leger des Heils: tehuis voor mannen en vrouwen)
Pieternella J. de Joode
18-06-1975 Kromhout 110
26-05-1978 Kromhout 110

Laatst gewijzigd: maart 2022