Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - naamlijst Corps d'Honneur (1811)


bron: E. Maaskamp, 1811
https://www.google.nl/books/edition/Uniformen_van_de_Gardes_d_honneur/5hRiAAAAcAAJ?hl=nl&gbpv=1&dq=maaskamp+honneur+dordrecht&pg=PP31&printsec=frontcover&bshm=nce/1

... Op 3 april 1813 keurde de Senaat in Parijs het besluit goed om twee nieuwe lichtingen militaire dienst plichtigen uit het hele keizerrijk op te roepen.
De eerste lichting van 80.000 man werd opgeroepen in datzelfde jaar; de tweede lichting van 90.000 man in het daarop volgende jaar.
Naast deze via dienstplicht geworven troepen werd besloten tot de oprichting van een geheel nieuw legerkorps van 10.000 man, Garde d’ Honneur geheten. "Een zodanige garde, samengesteld uit zonen van goeden huize tussen 19-30 jaar, voegt aan de waardigheid van de keizerlijke troon toe", staat te lezen in de toelichting van de Senaat.
De vier te vormen regimenten worden gelegerd in Versailles, Metz, Tours en Lyon. Remplacering - vervanging tegen betaling zoals bij de in 1810 ingevoerde conscriptie mogelijk was en waarmee tot nu toe de meeste van deze (jonge) mannen uit het Napoleontische leger wisten te blijven - was bij dit elitecorps niet mogelijk.
...
[http://www.crommelin.org/history/Ancestors/Garded_honneur/Garded_honneur.htm]


Naamlijst der Heeren Leden van dit Corps

MARINE

De Heer S. 't Hooft, Colonel
A. van Wageningen, Kapitein
J.C. Schotel, Kapitein
A,. Sels, Adjudant
F.C. Kuypers, Kapitein-Lieutenant
J. Leyendekker, Kapitein-Lieutenant
H. Romyn, Kapitein-Lieutenant
J.W. Bruystens, Kapitein-Lieutenant
G. Sandbergh, Kapitein-Lieutenant

Gardes d'Honneur

W. Roest
J.H. Bronkhorst
A. Roest
M. de Wit
J. Harthoorn
D. Gips
J. Broeders
A. de Koning
J.A. Stoop
E.K. Volkerts
C. Cramers

J. van der Zwalmen
A. van Altena
A. Gips
H. van Dynsen
L. van Ardenne
J. Kouwens
W.A. Bosch
H.J. Trumpi
R. Udemans D.H. Monhemius
C.A. de Fockert

A. Schotman
L. Kemp
W.W. van der Koogh
A.C. Selis
G.O. Faasen
L. Roodenburgh
J.F. van Stevenink
M. van Emmerik
A.J. van Rysoort
J.A. de Fockert
A. Faasen O.zn


CAVALLERIE

M. Beelaerts, Commandant [Matthijs]
R.J. Castendyk, Kapitein [Robbert Johan (1783)]
L.P.C. van Tets, Luitenant [Lambert(us) Pieter Catharinus]
A. Kist Ez, Opper-Wachtmeester [Anthonij]
G. Haentjens, Wachtmeester [Gerrit, C27]
F. van der Schoor, Wachtmeester [Frank (1782), A127]

E. van der Schoor [Elias (1784), A127]
H. Rodenburg
Ad. Blussé
J.S. Vriesendorp
J. Schouten
M.P. Stoop [Mattheus Philippus (1788-1829), C1072, burgerm. Dubbeldam]
G. Wymans [Wijmans] [Gerrit (1783), B189]
M.W. Rees [Mattheus Willem (1789), B334]
W. Hordyk [Hordijk] [Willem (1791), D342]
B. de Bruyn [Bruijn] Ouboter [Bartholomeus (1794)]
H. den Bandt [Huibert (1792)]
J. Boonen [Johannes (1789)]
H.G. 't Hooft [Herman Gerard (1788)]
C. Poelman
E.H. Nebbens Sterling [Eliza Hermanus]
J.N.R.J. van Adringa Byvoet [Andringa Bijvoet]
P. Blussé Jz
A. Blussé


INFANTERIE

G. Mauritz, Commandant [Gerard]
H. Kuipers, Kapitein
E. Chevalier, Eerste Lieutenant [Everhardus (1781), B299]
A.W. Vygh [Vijgh], Tweede Lieutenant [Adolf Wilhelm (1778), D227]

J. Janse
F. Stoop [Francois (1789), koster, A129]
H. Vos Uyterlimmige [Huibert (1775)]
N. Westreenen van Meeteren
G. van Brakel [Gerrit]
T.W. Plukhooy [Plukhooij] [Teunis Willem (1774)]
J.A. van Dorsser
P. Goudriaan [Pieter (1778), C1092]
P.W. Rovers [Philip Willem (1771)]
A. van der Myle [Mijle] [Antonie (1794), C1015]
H.J. van Stry [Strij] [Hendricus Jacobus (1790)]
J. de Koningh Jz

A.G. Blussé
J. de Koning Adz
A. van der Sanden Lacoste
J.J. Blussé
H. Veth
W. Kouwens
J. van Laren
A. Schotel
H.T. Sibelius Monhemius
H.B. Coolhoven
J. Backer
H. Boudier

G.C. Stoop
J. Recourt
Z. Morjé
A. Vos
J. de Voogd
C.J. de Bary
J. Kever
P. van Wageningen
J. van Beest Holle
J.W. Moll Bzn


NB
In bulletin Achter de Blauwpoort (nr. 7, 2015):
Vermiste Dordtenaren in het leger van Napoleon
We schrijven november 1814. Het korps Pontonniers werd vrijwel geheel uitgeroeid in dienst van Napoleon´s leger in Rusland. Dordrecht bereide zich voor op de terugkomst van soldaten en maakt een lijst op van vermisten.

Te downloaden op:
https://augustijnenhof.nl/tijdschrift/archief

Laatst gewijzigd: juni 2023