Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *

1818 Adrianus van de Ree en Lijntje Maaskant (Numansdorp)

Scheiding van Goederen.
Bij vonnisse van de Rechtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht Provintie Holland Zuider Kwartier, van dato den 29e december 1817 geregistreerd op de eerste Expeditie den 22e januarij 1818, gewezen tusschen:
Lijntje Maaskant, huisvrouw van Adrianus van de Ree, wonende te Numansdorp, tot Procureur hebbende den Heer A. Kist Ezn
en
denzelfden Adrianus van de Ree, aardappelboer mede te Numandorp, gedaagde, en defaillant.
Is verklaard dat gemelde echtgenoten, integaan met den negende October 1800 en zeventien zullen zijn en blijven gescheiden van goederen, en alle gemeenschap dien aangaaden, zal ophouden.
Ten Blijke waarvan dit extract is afgegeven door mij ondergetekende Procureur ter voldoening aan Art: 872 van het wetboek van Burgerlijk Rechtspleging.
Dordrecht den 26e Januarij 1818.
A. Kist Ezn., Procureur.]

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.