Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Enquete onder de gilden over het aantal burgemeesteren in Dordrecht (1674)


Bron: Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek, derde deel 1785 (delpher.nl)
[https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=dpo:1882:mpeg21:0362&sortfield=date&objectsearch=trigt+&query=trigt+octro%2A]

EXTRACT
Op den 18 September 1647(sic!).

By den Oud-Raad gedelibereerd zynde, op het houden van, enz.

Op het ernstig verzoek van Myn Ed. Heer Borgemeester
deser Steeden, den 13 October 1673(sic!), ter
Vergaderinge van de Heeren van den Oud-Raad gedaan,
aan de Goede Luiden van den Agten, ten einde
dezelve soude gelieven te fonderen, de Dekens
van de Gemeene Neringen deser Stede, wat zy oordeelde
best te zyn, tot welvaart van dese Stad, off
in toekomende in plaats van één, vier Borgemeesters
wierde gekoren, soo hebben de Goede Luyden van
den Agten, haar aanstonts aan dezelve Dekens begeven,
en haar onder discourse affgevraagt, wat best
zoude zyn, tot welvaert van dese Stad, of men in
toekomende vier Borgemeesters zoude Kiesen, off dat
men by één Borgemeester behoorde te blyven. Waar
op by ieder Deken is geantwoord, als volgt.

1. Vleeshouders.

Jan Hendrikse van der Weyden Vier Borgemeesters.
Cornelis van der Mast. By één te blyven.
Steve Steen By één te blyven.
Gelyn Janse Zoo 't de Heere verstaan.

2. Houtkopers

Pieter van den Honert. Vier Borgemeesters.
Leendert van der Hulk. Vier Borgemeesters.
Cornelis de Vries. Vier Borgemeesters.
Wessel de Ruyter. Vier Borgemeesters.

3. Wantsnyders.

Adam van Tiel Wilde daar over geen sentiment geven.
Nicolaas Stafort Vier Borgemeesters.
Gerrit Baen Zeide in geen Regeering was, en met geen Regeering moeije wilde, daarom geen sentiment gaf.
Arent Verhage Vier Borgemeesters.

4. Mazelaars.

-
Daniël de Mey.-
Jan Gerritse van Hilburg.-
Jonas Brey.
Lambert Janse.-

5. Groot Schippers Gild.

Jacob Janse Kuyter.-
Cornelus Ouboter.Vier Borgemeesters.
Frans van der Schaer.-
Jan Spaen.Vier Borgemeesters.

6. 't Groot Gild.

Jacob van de Graaff.Vier Borgemeesters.
Cornelis Beljaerts.Vier Borgemeesters.
Jan Mattyse Bax.Zyn Confraters eerste te spreken.
Huybert van de Graaff.Vier Borgemeesters.

7. Spuijenaars.

Casper Jorisse.Vier Borgemeesters.
Dirk Tas.Vier Borgemeesters.
Cryn Hanse.Vier Borgemeesters.
Gysbert PotVier Borgemeesters.

8. 't Gild van den Ende

Leendert Ariense Heymans.Vier Borgemeesters.
Jan Ariense Backer.Vier Borgemeesters.
Frans Boon.Vier Borgemeesters.
Claas Damisse.Was Uitlandig

9. Rietdykers.

Marynis van der Tole.Vier Borgemeesters.
Eduwaert MichielseVier Borgemeesters.
Jonas LambertseVier Borgemeesters.
Arent den Boer.Was Uitlandig.

10. Schip Timmerluide.

Dirk Jacobse.Vier Borgemeesters.
Joris van den Bos.Vier Borgemeesters.
Jan Dirkse Schouten.Vier Borgemeesters.
Lambert Janse Kuyter.Vier Borgemeesters.

11. Kleermakers.

Gerrit Gerritse.Vier Borgemeesters.
Jan Robbertse.Vier Borgemeesters.
Hendrik van Plaren.Vier Borgemeesters.
Willem van der Burgh.Vier Borgemeesters.

12. Backers.

Jan Willemse Gouwriaen.Vier Borgemeesters.
Jan van Veen.Vier Borgemeesters.
Pieter Spykers.Vier Borgemeesters.
Hendrik van der Crab.Vier Borgemeesters.

13. Droogscheerders.

Jacob Hans.Vier Borgemeesters.
Willem van der Heyde.Vier Borgemeesters.

14. Chirurgyns.

Willem Perk.Vier Borgemeesters.
Frans Bocquet.Vier Borgemeesters.

15. Huys-Timmerluyden.

Dirk Stoop.Vier Borgemeesters.
Francois Dole.Vier Borgemeesters.
Willem Nieuwerkerk.Zyn uit deze Stad
Jacob Janse van de Lint.Zyn uit deze Stad

16. Kuypers.

Jan de Gelder.Vier Borgemeesters.
Roelof Bremkers .Vier Borgemeesters.
Govert Schoen.Vier Borgemeesters.
Gysbert Hoogerwerf.Vier Borgemeesters.

17. Schrynwerkers.

Johannes de ConinckBy één Borgemeester te blyven.
Jacob Hartmans.Wilde geen fentiment geeven.
Claas Janse Notemans.Vier Borgemeesters.
Barent van Radestyn.Vier Borgemeesters.

18. Metzelaars.

Jacob Lievense.Hebbe niet kunne spreken.
Sander van Drongelen.Was uit de Stad.
Hendrik van Sette.Vier Borgemeesters.
Jasper van Berge.Vier Borgemeesters.

19. Koomans.

Tieleman Zeebergen.Vier Borgemeesters.
Cornelis de Vries.Vier Borgemeesters.
Pieter van der Werff.Vier Borgemeesters.
Nicolaas van Erff.Vier Borgemeesters.
Isaack van Natt.By één te blyven.

20. Viskopers.

Jan Schepens.Vier Borgemeesters.
Pieter Hoek.Vier Borgemeesters.
Pieter Vinck.Vier Borgemeesters.
Pieter van Abel.Vier Borgemeesters.

21. Mandemakers.

Jasper Wortelmans.By een Borgemeester te blyven.
Antony van Trigt.By een Borgemeester te blyven.

22. Appelkopers.

Frans van der Lissê.Hebbe niet kunne spreken.
Ary Jans Bakker.By één Burgemeester blyven.
Hendrik Leendertse.Hebbe niet kunnen spreken.
Jacob Symonse van Driel.Vier Borgemeesters.

23. Verwers.

Jan van der Hoeve.Vier Borgemeesters.
... Erkelens.By één te blyven.

24. Schoenmakers.

Jacob Lambertse van den Tak.Vier Borgemeesters.
Joris Pelgrim.Vier Borgemeesters.
Jan Schul.Vier Borgemeesters.
Willem van Crooswyk.Vier Borgemeesters.

25. Oude Schoenmakers.

Fredrik van Es.Vier Borgemeeners
Willem Aston.Vier Borgemeeners
Jan Gerritse.Hadde gezegt van 4 Burgemeesters, maar hadde eenigen tyd daar na gerenuntieert, 'er by één te blyven.
Rombout van Elff.Hadde gezegt van 4 Burgemeesters, maar hadde eenigen tyd daar na gerenuntieert, 'er by één te blyven.

26. Oude-Oude Kleerkopers.

Wouter de Jongh.Vier Borgemeesters.
....Hebbe niet kunne spreken.

27. Bontwerken.

Aalbregt van BronkhorstVier Borgemeesters.
Johannes PalleenVier Borgemeesters.

28. Smeede.

Arent van Beaumont.Vier Borgemeesters.
Egbert van Wageninge.Vier Borgemeesters.
Abram de Vallée.Vier Borgemeesters.
Aarnout Buune.Vier Borgemeesters.

29. Goud-Smeeden.

Pieter van Outgaerde.-
Johannes Langevaert.-
.... de Coen.-

30. Glazemakers.

Naming Haringh.By één Borgemeester te blyven.
Rynier Kastendyk.Niet kunne spreken.
Abraham van Wingertstraten.Vier Borgemeesters.
Jan Adriaansche de Veer.Vier Borgemeesters.

31. Lindewevers.

Ary Janse van Limborgh.Vier Borgemeesters.
Cornelis Langerak.Vier Borgemeesters.
Jan Melissen.Vier Borgemeesters.
Jan Willemse Booms.Vier Borgemeesters.

32. Hoedemakers.

Pieter Janse.By een te blyven.
Gillis de Quier.By een te blyven.

Laatst gewijzigd: januari 2023