Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - index tijdschrift Ach Lieve Tijd, 800 jaar Dordrecht en de Dordtenaren


(Waanders uitgevers i.s.m. gemeentearchief Dordrecht, 1986))Index afbeeldingen

Deel 1: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun rijke verleden

pagina
001 - Groothoofd vanaf het Damiatebolwerk, schilderij ca. 1860 door P.A. Schipperus.
002 - Wolwevershaven bij het Vlak, melkboer, collectie Meijers voor 1914.
003 - tekening, gezicht op Dordrecht vanaf Zwijndrecht.
004 - paneel tweeluik Sint Elisabethsvloed, ca. 1500.
005 - bakkerskar Grotekerksbuurt (Manhuissteiger, achtergrond Stadhuis), foto Tollens.
006 - stratenplan Jacob van Deventer, 1544.
006 - straatgevecht tussen Luikse en Hollandse troepen in de Gravenstraat (1048), graveur Romein de Hooghe (fantasievoorstelling).
007 - Huis te Merwede.
007 - fantasievoorstelling Huis te Merwede (1418), door L. Boshamer ca. 1840.
007 - Huis te Merwede.
008 - oudste afbeelding van Dordrecht, door Anthonis van de Wijngaerde (Ashmolean Museum, Oxford).
008 - Sint Elisabethsvloed.
009 - Spuipoort.
009 - Catharijnenpoort (eind van de Lange Engelburgerkade).
010 - gevangenistoren (Vuilpoort; einde Voorstraat), door J. Hoolaart ca. 1770.
010 - Joppentoren en het Damiatebolwerk (Wolwevershaven).
010 - Vriesebrug met stadsmuur, staande Achter 's Lands Werf (Johan de Wittstraat), door J. van Lexmond 1812.
011 - Vleeshal (1834 afgebroken), door Aart Schouman 1744.
011 - schild viskopersgilde ('J: Kelderman scout van de Groote Vismark').
011 - muntmeesters / vrouwe Justitia met weegschaal, detail schilderij Jacob Gerritsz Cuyp 1617.
012 - Molenstraat, zijstraatje Suikerstraat.
012 - vanaf de Nieuwbrug richting Boombrug (Houtsteiger).
012 - vanaf de Nieuwbrug (Voorstraatshaven).
013 - Grotekerk, begin 1900.
013 - Grotekerk, nieuwe preekstoel, graveur M. Val [weduwe van Jan ver Vugt, uit Alblasserwaard, ca. 1700 te Dordrecht, zoon Henricus (+1744) suikerbakkersbedrijf, dubbel herenhuis hoek Nieuwe Haven/Lange Houtenbrugstraat, paar honderd schilderijen, vele boeken en lange Goudse pijpen].
014 - interieur Grotekerk, 1677.
014 - interieur Nieuwkerk, 1913.
014 - brand Nieuwkerk 21 jan. 1568, door verm. Jan Doudijn.
015 - Galgoord, Pieter Bast 1596.
015 - Barthold Enters van Mentheda, aanvoerder der watergeuzen (juni 1572).
015 - brandstapel Dordrecht kunstschilder Jan Woutersz van Kuyk en Adriana Jansr van Molenaarsgraaf (ca. 1572).
016 - kraan Swartzenborch Oude Haven (Wijnbrug), 1550.
016 - kraan Rodermond (Nieuwe Haven).
016 - Merwedekade, ijzeren kraan, foto ca. 1910.
017 - houtzaagmolen Weeskinderendijk.
017 - hout in Maartensgat, eind 1900.
017 - Kalkhaven, schepen.
018 - stadswapen.
018 - plattegrond atlas G. Braun en F. Hogenberg (uitgewerkte kaart van Jacob van Deventer), 1593.
019 - burgercompagnie, Eerste Compagnie, vaandel, 1786.
019 - schutterij Heelhaaks, gravure K.F. Bendorp 1783.
019 - de Fransen vanaf Papendrecht, Riedijkspoort, 24 nov. 1813.
020 - rivier de Oude Maas / Merwede.
020 - Wolwevershaven (monitor Krokodil), 1874.
021 - Nieuwe Haven.
021 - Nieuwe Haven (visvlotten (Van der Pluim)).
021 - bevroren rivier, winter 1928-1929, foto Tollens.
022 - Riedijkshaven, foto.
022 - Riedijkshaven (werf van Gips), tekening.
022 - aanleg Zeehaven, jaren '20.
023 - melkslijter Nieuwe Haven.
023 - mandenmaker.
023 - interieur brandkastenfabriek LIPS, va. 1900.
024 - Kattengang.
024 - Elfhuizen hoek de Hil, ca.1920.
024 - Villa Simpang.
025 - Bagijnhof (postkantoor en oudemannenhuis), ca. 1915.
025 - paardetram op de Groenmarkt.
026 - fanfare over de Tolbrug (Scheffersplein).
026 - onthulling standbeeld Gebr. De Witt (Visbrug), 1918.
026 - Houttuinen onder water (met auto H-27699)(richting haven met rijksmagazijnen).
027 - Houttuinen (Schuitemakersstraat) [Firma W.N. van Dooren, verfwaren en vernissen / N.V. Dordrechtsche Steenhouwerij en Marmerhandel voorgeen A.P. Schotel Gzn / Lak en verffabriek PREMIER].
028 - vanuit de Vuilpoort op de Nieuwe Vuilpoort, J. van Lexmond ca. 1815.

Deel 2: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun dagelijks leven

pagina
029 - een dienstbode en har mevrouw kopen vis op de Boerenvismarkt aan de Kuipershaven, Jacob Gerritsz Cuyp 1627.
030 - Augustijnenkamp, bezoek Wilhelmina Vak en Kunst [Het hart des volks is als een dankbare bodem, De plant die daarin wortelt zal immer groenen], 1897.
031 - strandje De Staart, 1912.
032 - kinderbewaarplaats Voorstraat, 1900.
032 - De Dordtse Vierling, geb. 9-6-1621 in het huis De Drie Zeyldragers op de Riedijk, kinderen van zeilmaker Jacob Pietersz Costerus en Cornelia Jans.

Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 1-7
Naam kind Pieter & Jannette & Maria & Elijsabeth
Doopdatum 1621.06.01 [= gedoopt in de maand juni van het jaar 1621 !]
Naam vader Costerus, Jacobus
Naam moeder Jans, Cornelia

032 - aanbidding van de herders, Samuel van Hoogstraten 1647.
032 - Hansje in de kelder, door de Dordtse zilversmid Jan Hermansz van Ossevoort.

Naam vader Ossevoort, Jan / Naam moeder Houtuijn, Sophia
Doopdatum 1685.12.02 / Naam kind Johannes
+
Datum ondertrouw 1683.03.28
Naam vader Ossevoort, Joan / Naam moeder Houtuijn, Sophia
Doopdatum 1684.04.25 / Naam kind Elisabeth

033 - feestmaaltijd huwelijk Johan de Witt en Wendela Bicker 16 febr. 1655 te Amsterdam, 19de eeuw.
033 - oliemolen De Zeelt aan de 's-Gravendeelsedijk (koperen bruiloft A.J. Lebret en M.C. van Brakel), 1904.
034 - statieportret 25-jarig huwelijk W.H. van Bilderbeek en J.A.C. Lamaison van Heenvliet, 1907.
034 - koets stadhuis (P. Schlemper en mej. H.J. van Gijn), maart 1939.
035 - doodbidder begrafenis van een overledene aanzeggen.
035 - begrafenisstoet (M. van Zanten (+1-5-1928)) op de Dubbeldamseweg, mei 1928.
035 - begrafenisschilden appelkopers-of fruiteniersgilde.
036 - Torenstraat, dec. 1938.
036 - brug over de binnengracht in de Heerheymansuisstraat (huisjes Burgemeesterpooortje), J. van Lexmond 1831.
036 - Gedempte Belgracht tussen Grote- en Kleine Spuistraat, fotograaf Tollens ca. 1910.
037 - Hallinchof aan de Groenedijk.
037 - achterkant huizen Heerheymansuisstraat (Knoopmakersgang, sloop Schipperskwartier), 1929.
037 - grote zaal woonhuis mr. Simon van Gijn, Nieuwe Haven.
038 - Dordrechtsche Rijschool 27 febr. 1846 (opgericht mei 1843, opgeheven 1895), litho.
038 - schapekoppen.
039 - Spuihaven richting Spuipoort, wintergezicht met Beulstoren (ca. 1800), A. van Well.
039 - barmhartigheidspost Leger des Heils, Pictura aan de Nieuwstraat, 25 sept. 1930.
039 - burgerwezen (in rood) tehuis voorm. Marienbornklooster (Weeshuisplein), A. van der Burg 1731.
039 - burgerweesmeisje (in zwart).
040 - kermis botsauto's, 1930.
040 - kermis, ca. 1700-1750.
040 - kermis zweefmolen.
040 - Marieonete Théatre.
041 - Pieter Klok uit de Lastig Eendstraat 70ste verjaardag 15 mei 1937.
041 - de belleman (de heer Lijendekker sr. alias Koperen Ko, doordeweekse dagen scharensliep), koninginnedag 1928.
041 - sportweek Sportpark Reeweg, 1930.
042 - tuindersvrouwen Zwijndrecht, Groenmarkt.
042 - houten uithangborf van een bakkerij aan het Bagijnhof (Den Hoorn des Overvloed).
042 - keukenmeid, door Reynier Covijn 2de helft 17de eeuw.
042 - N. Bonten, Theehandel opgericht 1820, Dordrecht, Geurige Thee, ca. 1900.
043 - twee heren Goudse Pijp, reclameplaat firma Simon van Brakel (opgericht 1785), begin Voorstraat.
043 - koetsier Dirk Schimmel en Daan van der Matten, biervaten brouwerij De Sleutel, Varkenmarkt, voor 1929.
043 - herberginterieur, door Benjamin Cuyp tussen 1630 en 1652.
044 - stempellokaal in het Hof, 1929.
044 - Oranjepark, Vak en Kunst 1897.
044 - [Onafhankelijkheidsfeesten 1813-1913] feest 3 en 4 september 1913, hijsen van de vlag.
DORDRECHT. Het hoofdnummer van de feestviering, de optocht, mag in ieder opzicht opgeslaagd worden genoemd. Hij bestond uit niet minder dan 46 nummers en had een historische, een allogorische en een reclame-afdeeling. Onder de historische nummers blonken uit:
* Het hijschen van de Dordtschen vlag op den Riedijkstoren (de vlag werd hier tijdens den optocht geheschen door een kleinzoon van KEES LAWENDE, den man, die in November 1813 de vlag ophaalde en daardoor schrik bracht on der Franschen;
* verder de kannoneerboot voor Dordrecht tijdens de beschieting aan het Papendrechtsche veer
* het inhalen van KAAT MOSSEL te Rotterdam mt een prachtige creatie van Kaat;
* ook de burgerwacht en de kozakken waren in den optocht ingedeeld. Van de allegorische verdienen vermelding, de herleving van kunst en nijverheid door het 100-jarige tijdperk van vrede en De Kunst bezielt de Nijverheid, voorgesteld door de vereeniging Voor Vak en Kunst, beide ontwerpen van Adr. SCHOTEL; verder de praalwagen, voorstellende het bouwvak, voorgesteld door de timmerlieden-patroonsvereeniging. Bij het stadhuis hield de optocht eenige oogenblikken stil; het comité zou hier de overheid begroeten. In de raadszaal, waar zich behalve burgemeester en wethouders de garnizoenscommandant met zijn adjudant, het Tweede Kamerlid mr. Schim van der Loeff, de havenmeester en een aantal genoodigden bevonden, sprak dr. H.J. Kiewiet de Jonge namens het comite; hij wees op de beteekenis van het feest, dat gevierd is met verhoogd nationaliteitsgevoel. Namens het comite en namens de geheele burgerij bracht spr. aan den burgemeester als hoofd der gemeente, oprechte hulde. Burgemeester WICHERS wees in zijnn kort antwoord op de historische beteekenis van feesten als dit en merkte op, dat de grootste reden voor feestvieren is de plaats, die wij blijven innemen in de rij der volkeren; in den bloei van onzen handel en onze nijverheid, in het voortbrengen van mannen van beteekenis als hoedanig hij noemde ISRAELS, VAN 'T HOF en ASSER. Ook wij Dordtenaren, zal spr. behoeven niet te bloozen voor andere steden, wij zijn nog altijd een stad van beteekenis, nemen een eervolle plaats in als stad van nijverheid en handel en van onderwijsinrichtingen. Spr. uitte vervolgens goede wenschen voor land en stad en sprak woorden van hulde aan allen, die hadden meegewerkt aan het slagen van dit feest; waarmede hij zeide, niet alleen te bedoelen de leden van het comite, maar alle ingezetenen, die iets hadden bijgebracht aan de spontane uiting van feestvreugde, waaruit gebleken is, dat onder ons toch een kern bestaat, die hoog en laag vereenigt. Nadat de eerewijn was rondgedoend, vervolgde de optocht zijn weg door de stampvolle straten. Alles verliep in de beste orde. (bron: NRC 5-9-1913, 1913_09_05_1_02)
045 - sportvisser Hooikade, foto H.J. Tollens ca. 1915.
045 - Merwestein, parkingang Vrieseweg.
046 - Station, intocht St. Nicolaas, 1 dec. 1934.
046 - dag van de arbeid, AJC, een Meiboom, jaren '30.
046 - nieuwjaarswens J. Pieren aan haar overgrootvader, 1 jan. 1833. [Lieve Over Gr. vader, Hoog geklommen zijn uw garen, Maer wat vreugd voor mijn gemoed, Dat U's hemels gunst bleef sparen, U deez'dag beleven doet, O wat blijde stof tot danken, Voor dit hoogst gelukkig lot, Ja ja stijgt nu mijne klanken, opvaarts voor den troon van God, Leef mijne ouders lang tot zegen, En tot blijdschap en tot troost, zie het bloeejen van hun kroost, zie de welvaart op hun wegen, zie hoe ik U blij beminnen, Zie mijn vordring keer op keer, God U..(?) mijne Ouders eer. U Liefhebb Gehoorz Achterkl. Dochter J. Pieren, Dordrecht den 1 Jan 1833]
046 - nieuwjaarswens lantaanvullers, 1782.
047 - schoonrijden Bankastraat, winter 1940.
047 - zwembad Wantijpark (geopend 25 juli 1936).
047 - schaatsen Oude Maas (pakhuis Stockholm en Groothoofd), winter C. Wüst 1848.
048 - kinderspelen Beverwijckplein, ca. 1900.
048 - kolfspel.
048 - straatweg Willemsdorp / 's-Gravendeelsedijk (de Mijl; molen De Pelikaan, houtzaagmolen De Vlasbloem), ca. 1910.
049 - kegelclub 'Zonder ballen geen plezier' (Gerrit van Brakel), febr. 1893.
049 - korfbal Deetos (opgericht 1919; Dordt En EDN Ter Overwinning Saam), 1934.
049 - affiche: ANWB bondsfeesten, 1906.
050 - Nieuwe Haven, Dordr. Roei- en Zeilver., 1920.
050 - zwemwedstrijden Dwars door Dordt, ca. 1924.
050 - Dordr. Cricket & Football Clubb, Krispijseweg tegenover Weizigt (Van der Linden van Snelrewaart), 1885.
051 - Voorstraatshaven bij de Nieuwbrug.
052 - lezende vrouw aan het venster, door Abraham van Strij (1753-1826).

Deel 3: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun Dubbeldamse buren

pagina
053 - kerk, pastorie en school te Dubbeldam, Aart Schouman 1745.
054 - boerin maakt karnton schoon in sloot, Tollens ca. 1910 (Collectie Meijers).
055 - Sint Elisabethsvloed.
056 - kaart Pieter Sluyter (reconstructie na Sint Elisabethsvloed), 1560.
056 - kaart atlas Nicolaas Visscher, 1660.
057 - Sint Elisabethsvloed (hal stadhuis), Reinier Kennedy, 1914.
057 - Huis te Merwede, Tollens ca. 1910.
058 - jacht te paard, hoek Meeuwsenweg/Zeedijk, 2 nov. 1946.
058 - kudde schapen aan de Wieldrechtse Zeedijk, ca. 1910 (Collectie Meijers).
058 - gezicht op Dordrecht, door G. Smak Gregoor ca. 1830.
059 - lichtbaak aan de ingang van de Kil, Aart Schouman 1742.
059 - Krabbegors, oliemolens (De Reiger), A. van Wanum 1775.
060 - terpwoning Oude Beerpolder, 9 mei 1938.
060 - kaart Mathaeus van Nispen 1673.
061 - dorp Dubbeldam, gravure A.C. Brouwer naar J.V. Diepenhuysen (L. van Ollefen 1793).
061 - Dubbeldamseweg bij spoorwegoverweg (alg. begraafplaats), ca. 1910.
061 - Reeweg.
062 - kerk, pastorie te Dubbeldam, Aart Schouman 1747.
062 - herberg te Dubbeldam, verm. Aart Schouman ca. 1745.
062 - kerk van Dubbeldam, koeien Krommedijk, Aart Schouman 1747.
063 - school te Dubbeldam, gravure K.F. Bendorp 1786.
063 - vierde klas school te Dubbeldam, juffr. De Waal en meester Heilema, foto begin 1900 door B. de Jong te Breda.
063 - Huis te Dubbeldam, door J. van Lexmond 1809.
064 - melkschuur Oudendijk, 1927.
064 - boer A. van de Merwe aan de Vissersdijk, ca. 1925.
064 - sloot Dubbelsteynlaan, ca. 1910.
065 - kinderen Oudendijk bij winkeltje A. Brand, ca. 1923.
065 - schooljeugd Oudendijk [meer in: Kent U ze nog .. de Dubbeldamssers?], 1927.
065 - winkel A. de Bruijn aan de Dubbelsteynlaan (Koloniale waren, glas, porcelein en aardewerk tel. 16-18), ca. 1920.
066 - het aan de wal trekken van netten, ca. 1915.
066 - Kop van het Land, inhalen van de netten, ca. 1900.
066 - zalmvisserij in de Merwede / Hardinxveld (Pieter van Roovere), door Aelbert Cuyp ca. 1640-1650.
067 - dorsende boeren, ca. 1910.
067 - verhoging Wieldrechtse Zeedijk [op huis staat: rijwielhandel en hersteller J.F. Kaijen(?)], ca. 1920.
067 - hofstede Huis te Dubbeldam, door J. Rutten 1874.
068 - mr. O.W. de Kat Angelino aan burgem. Beelaerts, programma Koninginnedag 1946.
068 - hoefsmederij Smidshoek, Zuidendijk.
068 - burgem. Jas en postbode Bakker, open rijtuig rondrit (Damstee, dokter Teije de Jong en Groeneveld), 1909.
068 - mr. Cornelis Willem Otto van Dorsser, 1852-1856 burgemeester van Wieldrecht, en tot 1873 van Dubbeldam.
069 - Vereniging Soli Deo Gloria, 1915.
069 - meisjes gymnastiek voor het gebouw Helpt Elkander aan de Oudendijk hoek Burgem. Jaslaan, jaren '20.
069 - gebouw Helpt Elkander aan de Oudendijk, ontspanningslokaal, 1935.
070 - buitenplaats Haaswijk, Aart Schouman 1749.
070 - hofstede Dordwijk in 1680, door C.J. de Vogel 1850.
071 - Buitenrust aan de Achterweg (voor 1873 gesloopt), door J. Rutten ca. 1840.
071 - buitenplaats Stadtvliet, Hugo van Gijnweg/Oudendijk, door G. Smak Gregoor ca. 1825.
071 - buitenplaats Dubbelsteyn, door J. Arends ca. 1800.
072 - kruiwagens inpoldering Biesbosch, 1926.
072 - inpoldering Biesbosch (met wals M 1271).
072 - inpoldering Biesbosch, de dames achter de directiekeer, 5 juli 1928.
073 - tractor Biesbosch, 13 sept 1927.
073 - tuinbouw, sla en komkommers Oudendijk, jaren '30.
073 - tewerkgestelden Biesbosch, 1930.
074 - hondenkar (drie honden) Willem Langerak, geb. Giessen Nieuwkerk 7-5-1879.
074 - tuinderswoning Noordendijk, Tollens ca. 1910.
074 - huis 's-Gravendeelsedijk, W. de Klerk ca. 1840.
075 - molen De Duinen en De Windhond, Oranjelaan, collectie Meijers.
075 - stoomgemaal Mr. J. Loudon en Jhr Jantzon van Erffrenten.
076 - stoomboot Willemsdorp-Moerdijk, ca. 1825.
076 - oprit veer Moerdijk, begin jaren '30.
076 - spoorbruggen Hollands Diep, foto ca. 1887.
077 - gehucht Willemsdorp (na 1813 aangelegd door ing. Willems), schets ca. 1830 J.C. Bendorp.
077 - veerstoomboot op 's-Gravendeel, 1929.
078 - Cafe Merwede, Kop van het land, veer Werkendam, 1935.
078 - Cafe Klein Zwitserland, aan Wieldrechtse Zeedijk (Henk Brand meidagen 1940), ca. 1935.
078 - Het Vissertje, spoorweghalte (voor 1937 afgebroken), ca. 1926.
079 - Dubbeldamseweg / Kromme en Rechte Zandweg (postbode Willem Marinus Bakker), ca. 1910.
080 - paneel tweeluik Sint Elisabethsvloed 1421.

Deel 4: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun oorlogen

pagina
081 - legers Jacba van Beieren en Jan van Brabant.
082 - pontonniers, 1915 (auto nr. H 3534).
083 - soldaten mobilisatie 1914-1918.
084 - Hetbeleg van Dordt 1418.
084 - Hoeken en Kabeljauwen 1407.
084 - Jeruzalemskapel (Grotekerk), damilie Stoop 1909 gevrabdschilderde ramen.
084 - een voetboog met windas, gevelsteen afgebroken huis aan de Wijnstraat, door J. Rutten.
085 - een schutter in harnas 'Bamberg 1564'.
085 - stadsmuur achter Grotekerk, door Jan van Goyen ca. 1645.
085 - plattegrond M. Balen 1677.
086 - stadsmuur achter Grotekerk, plattegrond door Jacob van Deventer 1544.
086 - oorlogsschip De Zwarte galei.
086 - schip met kanonnen, door Abraham Willaert.
087 - Groothoofdspoort, door Aelbert Cuyp ca. 1630.
087 - gevel Groothoofdspoort, de Dordtse maagd.
087 - Spuipoort (gebouwd ca. 1550), door Rutten ca. 1850.
088 - Riedijkspoort, door J.H. van der Heijden steendruk 1856.
088 - stadsmuur Boogjes, ca. 1960.
088 - waakhuis Vest, muurhuis aan de Spuihaven, 1914.
089 - Sint Jorisschutterij 20 okt 1783 oefening en wapenschouw, boekdrukker Hendrik Walpot.
089 - excercitie Kloveniers in het Stek, door L. Hardenberg 1848.
090 - begrafenisschild Heelhaaksschutterij.
090 - vaandel eerste compagnie de Dordtse stede maagd.
090 - groepsportret officieren schutterij, gravure ca. 1785.
091 - kaproen of kap schutters 1622.
091 - halsketen Kloveniers (familie Bemolt).
091 - uniform tamboer, door Hazebroek.
092 - Grotekerksbuurt naar Groothoofd, mobiele schutters, Belgie, 30 okt 1830.
092 - gewapende jongelingen, voetbalclub DFC, historische opticht 24 nov. 1888.
092 - schutters schietbaan de Staart (later kwam er een schietbaan langs de Vlij (Wantijpark)).
093 - harmoniekorps (ontbonden 1888), foto ca. 1860 J.G. Hameter.
093 - [onafhankelijkheidsfeesten 3 en 4 sept. 1913] stoet Lange Geldersekade (met nagemaakte Riedijkse toren).
094 - schip Hercules 1782 (Jacob Spaan, scheepstimmerman aan het Wilgenbos).
094 - Napoleon en Marie Louise via Sleeuwijk naar Gorinchem.
094 - spotprent vrouwen bij de schutterij.
095 - bewapende schepen Hollands Diep 1813, door M. Schouman.
095 - uniformen gardes d'honneur.
095 - Franse troepen 1813 [Matthijs Beelaerts, Leendert van Guijlik, Cornelis Lawende en Hendrik Abbema].
096 - Pruisische troepen vluchten de Fransen 23 nov. 1813 de stad uit.
096 - strafexpeditie Dordtse schutters 14 juli 1787 Oud-Beyerland.
097 - Lange Loods aan de Cornelis de Wittstraat (gesloopt 1969).
097 - korps pontonniers oefening Wantij, ca. 1895.
097 - pontonniers Dordtse Kil, ca. 1914-18.
098 - mars pontonniers, door W. Staring 1909.
098 - bereden muzikanten pontonniers, ca. 1920.
098 - pontonniers, pontonburg Oude Maas, 23 juni 1915.
098 - pontonnier voor de Lange Loods.
099 - infanterie munitie-trein bij landgoed Gravestein aan de oude Straatweg, ca. 1914-1918.
099 - Grotekerksbuurt, Tehuis voor Militairen, ca. 1912.
099 - infanterieregiment op het ijs bij Dordrecht(?), prent jan. 1854.
100 - barakken Oranjelaan terrein villa Noordhove, 1914-1918.
100 - Noordhove, 1914-1918.
100 - Groenmarkt, centrale keuken comité Noordhove (Willem Steiner).
101 - bombardement Museumstraat.
101 - Voorstraat, Duitse militairen, één dag voor de bevrijding, 1945.
101 - koerierster Lenie Dicke, brand huis Prinsenstraat 3.
102 - portret Kon. Wilhelmina, Stadhuis, 1945.
102 - Canadese bevrijdingsleger, 9 mei 1945.
102 - T. van der Klei als broodbezorger bij opoe Lommers [Wed. D. Verboom, Clara- en Mariahof 11???] op Clara- en Mariahof 11, 1945.
103 - nonnen Sint Jacobsgesticht in de Grotekerksbuurt, verstrekken van eten, aug. 1914.
104 - De Merwede, aquarel F.J. van den Blijk ca. 1830.

Deel 5: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun handel

pagina
105 - schepen bij het Groothoofd, C.L.W. Dreibholtz 1840.
106 - Grotekerksbuurt, groentevrouw, ca. 1910.
107 - aanvoer benodigheden scheepswerven aan de Hellingen, J.C. Schotel ca. 1820.
108 - Toltoren Tolbrug (afgebroken 1544).
108 - Grafelijkheidsmunt, Voorstraat, 1749.
108 - gilde muntmeesters, Jacob Gerritz Cuyp.
109 - Lakenhal, Groenmarkt (toestand na 1544).
109 - begrafenisschild lakenkopersgilde 1630, door E.H. Schoemakers ca. 1885.
110 - houtvlotten Riedijkshaven en Biesbosch, door A. van Wanum 1775.
110 - Maartensgat, boomstammen.
111 - kalender: Boonen en Hoogstraten en Zoon, Dordrecht, Behakte Bezaagde Pitchpine Balken,Kantoor Noordendijk 29.
111 - Zeehaven hout en bielzen, ca. 1915.
111 - Kalkhaven, hout, ca. 1910 Tollens.
112 - graankooplieden, steiger Bomhaven / gevangenistoren en Nieuwe Vuilpoort, 1698.
112 - steiger Bomhaven / zakkendragershuisje aan Mazelaarsstraat, 1915.
112 - pakhuis Vredenburch op de Bomkade / Korenbeurs, ca. 1910.
113 - groenteveiling aan de Wijnstraat, ca. 1910.
113 - botermarkt aan de Wijnstraat naast de oude Openbare Leeszaal, 1935.
113 - weekmarkt Scheffersplein, briefkaart A.G. Versteeg 1903.
114 - Oude Haven tussen Nieuwbrug en Boombrug, J. Schouman ca. 1829.
114 - Kraansteiger, ca. 1930.
114 - Voorstraatshaven tussen Nieuwbrug en Wijnbrug, door J. van Lexmond 1814.
114 - wijnkopersgilde gilderol, ca. 1650.
115 - Voorstraat tussen Torenstraat en Nieuwkerkstraat, tabak- en sigarenzaak J. van Graaf [niet C. Loekemeijer] naast De Rozijnkorf/apotheek Giltay, ca. 1890.
115 - houten bord: winkel Simon van Brakel & Zoon op de Voorstraat bij het Melkpoortje, ca. 1810-1813.
115 - houten beeld: matroos met pijp, ca. 1800.
116 - visvlot Aarnoutse in de Nieuw Haven, 1903.
116 - vismarkt Brouwersdijk, ca. 1938.
116 - Zeevismarkt tegen de Waalse Kerk, iets voor 1868.
116 - De omroeper van de Vismarkt aan de Knolhaven Peter de Kruk. De foto van omstreeks 1920 is afkomstig uit de Collectie Beerman (GAD).
117 - varkens Veemarkt, 1929.
117 - nieuwe veemarkt, Beverwijckplein, 1929.
117 - Scheffersplein (F. Kemp; Nederlandsch Koffiehuis; Societeit), ca. 1900.
118 - de Vleeshal, door J. Rutten 1834.
118 - Aardappelmarkt (vanuit de Gravenstraat), door J. van Lexmond 1814.
119 - winkel Vlak hoek Binnen Walevest (wollen linnen katoenen manufacturen).
119 - De Kroon van Denemarken, hoek Wijnstraat Nieuwbrug, door J.C. Schoten ca. 1825.
119 - Prinsenstraat (bakker Verhave; uithangbord J. Baars), ca. 1900.
120 - straathandel Vismarkt tussen Knolhaven en Varkenmarkt [niet: Weeshuisplein], ca. 1900.
120 - mosselenboer Jumelet (wonende Botersloot achter het Leger des Heils aan het Kromhout), Wijngaardstraat bij Van der Koogh-hof [niet: voor het gemeentearchief aan het Stek!], 1959.
120 - olieboer [met hondenkar] op de Nieuwe Haven, ca. 1935.
120 - bakker/slager op de fiets, voor 1940.
121 - pakhuis Stockholm aan de Wolwevershaven, ca. 1910.
121 - marktstal Nieuwe Haven, 1898.
121 - Merwedekade (aangelegd 1865), ca. 1900 collectie Boshoven.
122 - gezicht op Dordrecht (in 1607 als borduursel vervaardigd), door A.M. Lejeune in 1897.
122 - Catharijnenpoort, door J. Hoolaart 1773.
123 - Buiten Kalkhaven, ca. 1935.
123 - meelpakhuis van De Kluizenaar aan het Maartensgat, ca. 1925.
123 - schilderij Nieuwe Haven met de Grotekerk op de achtergrond.
124 - Stadhuisplein, paardentram DAWET, 29 sept 1934.
124 - Engelenburgerbrug [gevelreclame: H.J. van der Rest, Bervoets, Brasso(?)], ca. 1935.
124 - Vrieseplein 3 hoek Vrieseweg, winkeltje van Jansen [Reckitt's zakje blauw, Zebra Kachel glans, Van Nelle's koffie, Café De Amstel (Vrieseplein 5), Dreggen voor Drenkelingen], 1905.
125 - boekverkoper A.G. Versteeg, 40-jarig jubileum 27 juli 1930 (boekhandel Ridderhof), Vleeshouwersstraat, foto door A.S. van de Weg.
125 - kledingzaak Overwijn, etalages Waalse kerk, 1935.
125 - beddenzaak M. Vertregt Jr., Voorstraat 290.
125 - boekdrukker Hendrick van Esch.
126 - laboratorium Dienst aan de Nieuwstraat (hoek Augustijnenkamp), ca. 1920.
126 - slagerij Kroonen op de RIedijk, ca. 1930.
126 - Steegoversloot, ca. 1900.
127 - vrouw Schuegard met viskar, ca. 1910.
128 - reclameplaat: zeeuwse boer, Simon van Brakel en Zoon (Voorstraat 1), 1903.

Deel 6: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun schepen

pagina
129 - Kalkhaven, onderkant schip schoongebrand (Anno Dordrecht 1803), door Martinus Schouman, ca. 1815.
130 - Binnen Kalkhaven (Zuidersluisbrug, fabriek Dogcake), ca. 1910
131 - Nieuwe Haven, ca. 1930.
132 - detail Riedijkspoort, gezicht op Dordrecht, door Adam Willaerts 1629.
132 - detail zeilschip Vlak, gezicht op Dordrecht, door Adam Willaerts 1629.
132 - 'Dit schip sij Gode bequamn, de berck (bark) Luttina is sinen naem', tekening klerk, keurboek 1569.
133 - zakkendragershuisje, Mazelaarsstraat bij de brug over het Maartensgat, ca. 1935.
133 - zakkendrager, Binnen Kalkhaven., ca. 1935.
133 - trechter zakkendrager.
133 - koperen begrafenisschild mazelaars.
134 - Bomkade, ca. 1935.
134 - zakkerdrager, Buiten Kalkhaven, ca. 1935.
134 - detail Bomhaven, gezicht op Dordrecht, door Adam Willaerts 1629.
135 - Riedijkshaven (vanaf het water), door K.F. Bendorp ca. 1795.
135 - Riedijkspoort (vanaf het water), door Martinus Schouman ca. 1800.
136 - vanaf Zwijndrecht, schepen bij Dordrecht, door K.F. Bendorp ca. 1784.
136 - Zwijndrechtse watertoren, Tollens ca. 1910.
137 - Rieidjkshaven (werf van Gips), door K.F. Bendorp 1794.
137 - boeg schip (fregat admiraal Jan Evertsen, gebouwd door Schouten 1813).
137 - lijnbaan bij de hof De Vereniging tussen Groenedijk en Godfr. Schalckensingel, foto door Eduard Erdelman ca. 1900.
138 - detail Melkpoortje, marktschuit De Zwaen, gezicht op Dordrecht, door Adam Willaerts 1629.
138 - gevelsteen Melkpoortje (schip 1668).
138 - Engelse koning Karel II per schip (1660), door Willem van de Velde de Jonge.
139 - klippers de Kosmopoliet, steendruk F. Böger 1865.
139 - Joppentoren, Wolwevershaven, door J. Rutten ca. 1830.
140 - Achterhakkers met fabriek van de Dogcake, ca. 1875.
140 - Binnen Kalkhaven, ca. 1910 Tollens.
140 - Spuihaven, kielpaal, ca. 1850.
141 - Voorstraatshaven, J.H.Tollens ca. 1910.
141 - Spuihaven vanaf de Spuibrug, ca. 1875.
141 - Wolwevershaven, ca. 1935.
142 - het fregat De Erfprins op de Oude Maas.
142 - bark De Twee Jeanne's, door F. Carlebur 1858.
143 - oorlogsschip Kayomaru, scheepswerf Gips (vroeger Jacob Spaan), Wilgenbosch.
143 - fregat Jacob Cats, 14 mrt 1814 door E.J. van den Blijk.
144 - werf Dordrecht aan de Maasstaat [niet: werf Gips aan de Lijnbaan], ca. 1910.
144 - werf De Biesbosch (veerpont Moerdijk), 1930.
144 - stoomfregat Nits-Sin (Gips).
145 - Franse matrozen (leraar Sommer), op de Kuipershaven, 1945.
145 - kantine Zeehaven, ca. 1935.
145 - matroos met pijp, door J.C. Bendorp.
145 - borstbeeld Jan Schouten (1787-1852).
146 - ijsgang rivier vanaf het Blauwpoortsplein.
146 - Wolwevershaven (gezicht op Damiatebrug), ca. 1935.
146 - stoomboot Prins Frederik.
147 - Wolwevershaven (vanaf de Damiatebrug), ca. 1935.
147 - stoomboot Johan de Witt en de Cornelis de Witt.
148 - zeeschepen op de ricer, Tollens ca. 1910.
148 - schip Zeehaven, ca. 1935.
148 - kaart rivieren.
149 - vanaf Zwijndrecht, gezicht op Grotekerk, veerponten Zwijndrecht.
149 - veerschuiten, door J. van Strij ca. 1800.
150 - aanlegplaats Fop Smit, Groothoofd, Tollens ca. 1910.
150 - vertrekt boot Fop Smit (de boot is de Reederij op de Lek 7), ca. 1935.
151 - roeibootje, Tollens ca. 1910.
152 - Anno Dordrecht 1781, de kof De vrouw Catharina, door M. Schouman 1793.

Deel 7: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun bestuur

pagina
153 - stadhuis, door P.C. Lafarque ca. 1770.
154 - Grotekerksplein, verkiezingen, 1909.
155 - station, politiekorps, burgemeester Wytema naar Rotterdam, 15 sept 1923.
156 - Leidse studenten, gecostumeerde optocht, 1855.
156 - detail, schout Adriaen van Blijenburch met hellebaardiers, brand Nieuwkerk 1568, door Jan Doudijn.
157 - burgem. Bleeker, Kon. Wilhelmina, 6 sept 1938.
157 - feestvreugd geboorte Prinses Beatrix 2 febr 1938, Beverwijckplein.
157 - stoomjacht NEPOS van L.J. Smit, Prins Hendrik, opening brug Staart, 12 febr 1910.
158 - Adriaen van Blijenburg, de Munt, door Samuel van Hoogstraten 1657.
158 - kapel Grotekerk, muntmeester.
159 - Het oordeel van Salomo, door Jan van Kuyk.
159 - Graaf Willem III de Goede, rechtspraak, gravure M. Balen 1677.
160 - Steegoversloot, gerechtsgebouw, 1929.
160 - stadhuis, cellen op zolder, Tollens ca. 1910.
160 - rechters te Dordrecht, 1929.
161 - houten paard, misdadigers, klepboek.
161 - Joris Wippe, Meenen, gerecht Dordrecht, verdronken in een ton 1558.
161 - Jan Smidt terechtgesteld 1538 (herberg Het Anckertgen).
162 - misdadiger, 73 jaar, doodstraf, de luizen van de kop stoven.
162 - gevangenistoren boven Vuilpoort, door J. Hoolaart 1772.
162 - jonker Frans van Brederode, overl. 11-8-1490 Putoxtoren.
163 - op Galgoord (galg bij Dordrecht), door P. Bast 1596.
163 - achter Bagijnhof, Beulstoren (scherprechter), door J. Hoolaart 1747.
163 - Vrieseplein (Mennebrug), door W. de Klerk ca. 1845.
163 - onthoofding, klepboek.
164 - Jacob de Witt gevangen genomen en overgebracht naar Loevestein, gravure De Witten Wonderspiegel 1675.
164 - gevangenistoren aan het eind van de Voorstraat, door H. de Winter 1745.
165 - zinneprenten, door K.F. Bendorp 1795.
165 - Adrianus van Altena, 1812 naar Rusland, straten Frankfort aan de Main.
165 - aanslag Cornelis de Gijselaar, 1786.
166 - kamer van B&W, 1900.
166 - kamer secretarie financien (Chef Van Bochoven), ca. 1900.
166 - stadhuis 1680, door J. van der Kaa 1840.
167 - bank De Gaay Fortman, Vrieseweg, 3 aug. 1935.
167 - gemeenteraad 21 juni 1927 (wethouder Stoop, dr. A. van Oven, mr. K.J. Poll, Zegert van Schelt, J.A.J. Jansen Manenschijn), fotograaf Schreurs.
168 - Groenmarkt, politie-agentenver. Krachtig Door Samenwerking, met vaandel, 1903.
168 - bereden politie, ca. 1900.
168 - politiepost Oranjepark hoek Toulonselaan, 1935.
169 - oefening brandweer 14 juli 1935.
169 - Beverwijckplein, afscheid P. de Graaf, brandweer 9 febr. 1935.
169 - brandweerlieden, slangenspuit, 1925.
170 - sproeiwagen, ca. 1910.
170 - vuilnisauto's (opzichter Wermer), Muys van Holystraat, 1924.

Adresboek 1930:
Wermer, G.H., Jacob van Lennepstraat 42, techn. opz. 2e kl. gem. rein.

170 - Grotekerkshof, door J. van Strij 1800.
171 - straatveegmachine Bagijnhof, 1910 door Gideon M. Brugman.
171 - Bagijnhof asfalt, voorjaar 1930.
171 - riolering Suikerstraat, 1912.
172 - Pieter Johannes de Kanter, 1897-1921 lid van de gemeenteraad.
172 - 1 mei viering (Van Zadelhoff), 1930.
172 - AJC, 1 mei optocht, 1939.
173 - stemlokaal Tweede Kamer verkizingen, 26 mei 1937.
173 - kiest daarom S.M. Hugo van Gijn, 16 mei 1905.
173 - 1 mei optocht, 1938.
174 - sleepboten Kalkhaven, 1920.
174 - 1 mei 1938.
174 - optocht Kromhout, Dordrechtschen Bestuursbond, 1896-1921 (25 jaar).
175 - brandweer oefening Spuihaven, 1939.
176 - zinneprent, gravure K.F. Bendorp gedrukt 1795.

Deel 8: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun nijverheid

pagina
177 -houtzaagmolen De Windhond, Noordendijk, door A. van Strij ca. 1800.
178 - kantoor Meterfabriek, 1911.
179 - inpakafdeling Victoria, ca. 1908.
180 - DETAIL darinkdelven (zoutwinning), Willaerts 1629.
180 - DETAIL zalmvisserij, Willaerts 1629.
181 - haringpakkers, scepboender.
181 - tonnen.
181 - binnenschip met houten tonnen, Merwekade, 1925.
181 - brouwer giet zijn tonnen vol met bier.
182 - droogscheren laken, door E.H. Schoenmaker, 1886.
182 - interieur lakenwinkel, door E.H. Schoenmaker.
182 - lakenwevers, door E.H. Schoenmaker.
183 - gevelsteen Verwers Cappel anno 1669, Spuistraat.
183 - Stoomwasscherij en machinale strijkinrichting The A Landry van H. Schram de Jong, ca. 1908.
184 - zeepziederij De Drie Aschtonnen, Boogjes ca. 1900.
184 - vaandelfabriek Van Diemen (Cornelis van Diemen).
185 - Groenmarkt 25, firma N. Reus Pzn., fabrikant van sponsen en zemen (reinigen), ca. 1900.
185 - Groenmarkt 25, firma Reus, fabrikant van sponsen en zemen (op maat knippen), ca. 1900.
185 - Groenmarkt 25, firma Reus, fabrikant van sponsen en zemen (verpakken), ca. 1900.

Adresboek 1930:
Berg F. v.d. H. de Vriendschap 22 sponsenber.
Heer F. de Hof de Vriendschap 23 sponsenbew.
Romijn C. Kromhout *126 sponsenbew.
Adresboek 1938:
Berg F. van den Nessestraat 61 sponsenbereider
Heer F. de Floresstraat 52 sponsenbewerker

186 - oude bakkerij.
186 - houten bord: Hier is Dooren's St. Nicolaas gebak, kom in en proef het met gemak.
187 - gevelsteen Inde Klander Muelen 1646, Kolfstraat hoek huidige Museumstraat (vroeger Lindegracht)..
187 - houtzaagmolen De Windhond en De Duinen, Noordendijk, ca. 1900.
187 - speculaasplank Molen Kijck Over de Dijck.
188 - Oranjelaan molen De Nagtegaal / De Vlij / balkengaten, ca. 1910.
188 - bouw spoorburg Zwijndrecht.
189 - molen Watermolenweide (Hugo de Grootlaan).
189 - stoomhoutzagerij Gebrs. M. en W. van de Weg, Noordendijk.
189 - bielzenboorders creosoteerinrichting Staatsspoorwegen, Weeskinderendijk, 1900.

Adresboek 1930:
Bok A. Louis Apolstraat 48 creosoteerder
Kruithof J. L. Apolstraat 29 creosoteerder
Wulp P. van der Th. de Bockstraat 10 creosot.
Adresboek 1938:
Kilkade 5 [kantoor en creosoteerinr.]
Eck A. van Zuidendijk 119 arb. creosotfabr.
Schulp K. van der de Josselin de Jongstraat 3 arb. creosot. N.S.
Visser A.J. Kofstraat 6 creosoteerder N.S.
Wulp A. van der 's-Gravendeelschedijk 153 baas creos.fabr.
Wulp P. van der Th. de Bockstraat 10 creosot. houtber. N.S.

190 - houtvlot, door H.F. Bendorp 1785.
190 - houtvlotten, door A. van Strij 1810.
191 - Stoom Marmerzagerijen en slijperijen, A. Singels Azn, Steenhouweij, Dordrecht, de Vest tegenover de Marienbornstraat [niet: Kromhout], 1900.
191 - Onderwater en Co, Dordrecht, Rice Starch, stijfselfabriek De Ramskop.
191 - glasfabriek J.J.B.J. Bouvy (opgericht 1850), hoek Kuipershaven, 1925.
192 - stoomketel Huiskens en Van Dijk, op de Vest,1908.
192 - personeel Huiskens en Van Dijk, 1908 (180 man).
192 - luchtfoto Lijnbaangebied, jaren '20.
193 - bouw prins Hendrikbrug, ca.1909.
193 - damwand pijler IV Baanhoekbrug, 1881.
193 - pijler Baanhoekbrug, 1884.
194 - J. Redele van Victoria, jaren '30.
194 - personeel GEB, poort Noordendijk hoek Biesboschstraat, ingepakte gedenkvaas 25-jarig bestaan (o.a. Beinema) [niet: kantoorpersoneel verlaat Victoria].
194 - reclameplaten Vicoria, begin 1900.
195 - brandkasten LIPS, 1905.
195 - brandkastenfabriek LIPS aan de Spuiweg (nu tunnel).
196 - Meterfabriek, tekenkamer ca. 1911.
196 - Meterfabriek, machinale wikkelen.
196 - Meterfabriek, jaren '20, blikslagerij 1910.
197 - Dordrecht 1897 juni -augusutus, tentoonstelling van oude en nieuwe kunstnijverheid.
197 - tentoonstellingsjury.
197 - [Blikfabriek Bekkers] 48ste Algemeene vergadering der Ver. tot bevordering van fabrieks en handwerks-nijverheid in Nederland te Dordrecht, diner op 4 juli 1899.
198 - Fabriek van scheepslantaarns, koperslagerij Ph. ZOCK (opgericht 1900), Bleijenhoek 10, 1911.
198 - EMF [nu Maasplaza], vrachtauto.
199 - molen De Nagtegaal, vlak voor 1930.
200 - reclameplaat Victoria.

Deel 9: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun kerken

pagina
201 - Grotekerk, door J. Hoolaart 1775.
202 - Wijnstraat, Bonifaciuskerk, ca. 1935.
203 - Grotekerk, stergewelf, H.J. Tollens C.H.zn. ca. 1906.
204 - brand Nieuwkerk 1568, door Jan Doudijn.
204 - arrestatie Christus (medaillon sluitsteen gewelf Grotekerk), 1892.
204 - altaar Stoop, drieluik, door Jan van Scorel.
205 - Grotekerk.
206 - Grotekerk hoogkoor.
206 - Grotekerk, paneel.
206 - Grotekerk, Sint Elisabeth of Van Beverenkapel.
207 - Grotekerk, paneel spreekstoel.
207 - Grotekerk, zitplaatsen ouderlingen 1757.
207 - Grotekerk, interieur, door A. Hoeting ca. 1860.
208 - Grotekerk, begraven kerk, door J. Rutten ca. 1829.
208 - Grotekerk, blauwe grafstenen met gildetekens.
208 - Grotekerk, orgel, 1905 Tollens.
209 - Grotekerk, Tollens ca. 1905.
209 - Grotekerk, sneeuw dak hoogkoor, winter 1940.
209 - Grotekerk, steenhouwerswerkplaats, ca. 1905.
209 - Grotekerk, toren met spits.
210 - broeder Cornelis Adriaansz, boeteprediker.
210 - pauselijke bul voor Agnietenklooster.
210 - voorgevel Agnietenklooster aan de Museumstraat, door C.F. Bendorp ca. 1840.
210 - kleding Dordtse non Agnietenklooster.
211 - interieur klooster Marienborn (Burgerweeshuis tot 1867; gesloopt 1869), door J. Rutten 1869.
211 - binnenplaats klooster Marienborn (huidige Weeshuisplein),door J. Hoolaart 1776.
211 - Agnietenklooster (tussen Steegoversloot en Spuihaven) Geertuy Haeck ca. 1455.
212 - cellebroeder knielt voor Sint Alexius, pauselijke bul 1508.
212 - Grotekerk, koorbank.
212 - klooster Cellebroeder (Dolhuis), 1893.
213 - opgravingen Waalse kerk (oude Minderbroedersklooster), crusifix en Mariabeeldje.
213 - opgravingen Waalse kerk (oude Minderbroedersklooster), brand Buytink (Voorstraat).
214 - samenkomst calvinisten onder de lindeboom in het Stek, 25 juni 1572.
214 - Kloveniersdoelen aan de Doelstraat, synode van Dordt 1618-1619.
214 - Dordtse Synode (Kloveniersdoelen).
215 - Johannes Bogerman, voorzitter Synode.
215 - synode, kerkgebouw Kromhout, 1879.
215 - herdenkingsplaat 21 okt 1818 (1618-1818).
216 - Evang. Gemeente, Vrieseweg.
216 - Julianakerk aan de Mauritsweg.
216 - Augustijnenkerk Voorstraat, ca. 1910.
217 - kerkgangers de Ver. Calvijn, Kromhout (doe het zelf elektro shop Hageman), jaren '70.
217 - Wilhelminakerk Bleekersdijk, ca. 1905.
218 - Nieuwkerk, ca. 1910.
218 - Nieuwkerk, Jeugdarmee van W.S. Hugo van Dalen, ca. 1947.
218 - Nieuwkerk met klokhuis, door J. Hoolaart 1776.
219 - Waalse kerk met vismarkt (Voorstraat), door H. de Winter 1745.
219 - Waalse kerk, laatste dienst, 17 dec 1984 (fptp Ad Molendijk).
219 - Wijnkoperskapel in de Wijnstraat (afgebroken 1841; torentje naar de Waalse kerk).
220 - synagoge (oude Vleeshal Varkensmarkt), 1931.
220 - Waalse kerk, smalle Visbrug, 1898.
221 - R.K. Ziekenhuis Houttuinen 2 febr 1928 (eerste steen pastoor A. Kramer).
221 - trouwstoet Antoniuskerk, 1935.
221 - pastoor Adriaan van de Wildt, 14 aug 1938 zilveren priesterfeest, schoolplein Sint Jozefschool achter Antoniuskerk.
221 - bidprentje Joannes Hoste, overl. Dordrecht 11 febr. 1888.
222 - Remonstr. gemeente, Cornelis de WIttstraat.
222 - Doopgez. gem. Lenghenstraat (afgebroken 1968), ca. 1960.
222 - Chr. Geref. kerk Singel hoek Dubbeldamseweg.
223 - Grotekerk.
224 - interieur Grotekerk, ca. 1650 mogelijk Albert Cuyp.

Deel 10: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun reizen

pagina
225 - Riedijkspoort, door Johannes Rutten 1833.
226 - paardetram voor Hotel Ponsen, ca. 1900.
227 - visvrouw, paardetram.
228 - insigne Maria met kind (opgegraven Tobrugstraat eind jaren '60), ca. 1400.
228 - altaar stuk legende Heilige Hout (Claes Scoutet), door Toon Winkel.
229 - 's-Gravendeelsedijk, door Arie van Wanum 1773.
229 - dijk tussen Grote Lindt en Zwijndrecht, huis te Meerdervoort, door A. van Wanum (naar Ambert Cuyp ca. 1660).
230 - Huis te Merwede, door A. van Wanum 1772.
230 - marktschuit, door J. van Strij ca. 1650.
231 - roeiboot, gezicht op de Grotekerk, door M. Schouman.
231 - roeiboot, Huis te Merwede, door L. de Koningh.
231 - gezicht vanaf Papendrechts Veer, door Arie van Wanum 1764.
232 - vaartuig op glij-ijzers, bij Papendrecht ca. 1800.
232 - in de Blauwpoort, de Oude Maas, door P.C. la Fargue 1770.
233 - koeien over het ijs, 1929.
233 - paard en wagen zaadhandel Vreeken-Van Namen (Voorstraat 394) over het ijs, 1929.
234 - koopmansbode, bodebussen (zilversmid Dirk Wor).
234 - postiljon te paard, gevelsteen Wijngaardstraat 1660.
234 - postkar, achter postkantoor Bagijnhof.
234 - landschap met ruiter, door Jacob van Strij 1790.
235 - Nieuwe Vuilpoort, door Johannes Rutten 1864.
235 - Sint Jorispoort, door Jacob Hoolaart 1773.
235 - Riedijkspoort, door J. Rutten 1833.
236 - veer Werkendam, 1931.
236 - stoompont (Veerdienst I).
236 - aanlegplaats Papendrecht, ca. 1905.
236/237 - spelevaren op de Merwede, door J.H., van der Heyden 1858.
237 - Lekdienst V aan de 's-Gravendeelsedijk (kinderen naar Hoek van Holland).
237 - rijtuigje met ezel (kinderen Brand), voor het tuinhuis van Van der Kloet bij Stationsplein, 1897.
238 - Pennock's hotel Aux Armes de Hollande (gesloopt ca. 1940), Wijnstraat (vroeger de Roode Leeuw).
238 - hotel Ponsen (kastelein W.J. Ponsen), tegenover station, ca. 1873.
238 - groeten uit... (ansichtkaarten).
239 - Fop Smit & Co (fusie van Dordr. Stoomb. Mij. (DSM)), 'President Steijn', aanlegsteiger Groothoofd, 1916.
239 - affiche: Fop Smit & Co, watertochtjes, 1905.
240 - Stationsplein, locomotievenloods, Tollens 1906.
240 - electrische trein verlaat station, 15 mei 1934.
240 - kruier.
241 - Baanhoekbrug (1885 gereed).
241 - spoorwegovergang Dubbeldamseweg (huizen Houweningestraat), ca. 1935.
241 - station (Waterstaatstijl), ca. 1872.
242 - paardetram Groothoofd-Scheffersplein-Station, ca. 1905.
242 - Visbrug (Waalse kerk), autobussen.
242 - houten schouwburg aan de Corn. de Wittstraat (koets Huibert den Bandt), ca. 1880.
243 - Kunstmin, wedstrijd velocipède, 1897.
243 - Rusthoek aan de Achterweg, fietsen, ca. 1900.
243 - dirigent Eduard Erdelmann en echtgenote op fiets, ca. 1915.
244 - motoren Jac. Vos (firma Vos), Kromhout en Doelstraat, 1932.
244 - Beverwijckplein, houthandelaar Willem Vriesendorp, stoomfiets, 1905.
245 - Wijnstraat bij Grootdhoofd (Pennock's hotel), ca. 1926.
245 - Kon. Ned. Automobiel Club, Lange Loods Corn. de Wittstraat, keuring, 1934.
245 - nieuwe vrachtwagens op Blauwpoortsplein (Westindische bananenhal, melksalon DMI), begin jaren '30.
246 - Graf Zeppelin (Hugo Eckener), 13 okt. 1929.
246 - vliegtuig (Mulder, Van der Matten; haverveld boer Molendijk bij de herberg Chrispijn), DFC-veld aan Markettenweg, 1911.
247 - pinksterdruk Zwijndrechts Veer (auto's H-49631, H-43667, H-41297), ca. 1930.
248 - affiche: rederij Fop Smit, raderboot Merwede, 1892.

Deel 11: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun onderwijs

pagina
249 - school ca. 1670, door Jan Steen.
250 - concierge Riske vult linktpot (C.L. van den Broek, B. Wepster), foto door W. Meijers, wiskundeleraar, directeur HBS, april 1935.
251 - Nieuwbrug, schoolmeisjes, ca. 1910.
252 - de Grote School aan de Kerkstraat, detail plattegrond Jacob van Deventer 1544.
252 - Middeleeuws ABC-boekje.
252 - handschriften onderwijs.
253 - Gerard Vossius, rector Latijnse school 1604-1615.
253 - gebouw Nieuwstraat (Latijnse school, HBS), ca. 1905.
253 - koorbank Grotekerk, door J. Rutten ca. 1872.
254 - schoorsteenstuk (modelgestaan: 13-jarig Maria Klop en 11-jarige Cornelis van der Swaen), door A. Schouman 1738.

Naam vader Klop, Teunis
Doopdatum 1725.04.22
Naam kind Marijke
Naam moeder Peere, Grietje van
+
Naam vader Swaan, Jacob van der
Doopdatum 1727.01.01
Naam kind Cornelis
Naam moeder Visser, Neeltje de

254 - schoolpaat, Dordtse Synode 1618-1619 Kloveniersdoelen.
255 - Gehoorzaamheid en Vlijt der Jeugd, ingekleurde gravure.
255 - detail hornboekje (letterleesplankje), schilderij De Liereman van Nicolaes Maes ca. 1655.
255 - hornboekje (gedrukt bij A. Walpot, drukker Dordrecht 1725-1784).
256 - matressenschool, 1791.
256 - bewaarschool aan de Boogjes, ca. 1905.
257 - bewaarschool aan de Boogjes, ca. 1905.
257 - kleuterafdeling van de Dordtse Schoolvereniging voor Neutraal Onderwijs, Vest, opening 8 sept 1938.
257 - kinderbewaarplaats (opgericht 1876), Voorstraat, ca. 1905.
258 - school Museumstraat (25 jarig bestaan, 1880-1905), 1905.
258 - Bagijnhof, Oude Vrouwenhuis (met sinds 1844 openbare bewaarschool), door C.F. Bendorp.
258 - Bagijnhof, Oude Vrouwenhuis (vanaf 1860 gemeenteschool 3), 1901.
259 - lei, ca. 1900.
259 - mej. M.W. Dijsselhof, lerares schoonschrijven, ca. 1920.
259 - nieuwjaarswens (Pieternella Adriana Freen, 10 jaar), 1 jan. 1842.
259 - schoolplaat: beesten (honden, katten...).
260 - binnenplaats Buitenschool, ca. 1936.
260/261 - leerlingen Buitenschool ana de Vrieseweg, 1938.
261 - kinderen met tandenborstel, ca. 1935.
262 - olien vloerenschoollokaal.
262 - eerste klas J.W. Boermanschool, 1953.
262 - schoolplaat (Boerman): water- en weidevogels.
263 - leraren hoofdactecursus (J.L. van Dalen), 1908.
263 - terrein school Mühring aan de Vrieseweg, ca.1912.
263 - glas-in-loodraam school Mühring (kunstenaar Toon Berg), ca. 1950.
264 - Wolwevershaven, Chr. Instituut Effatha voor doofstomme kinderen 1899-1902.
264 - weefkamer voor meisjes.
264 - schoolschip, Oranje-Nassauschool, Bomkade, 8 sept. 1939.
265 - Industrie-en Huishoudschool, Doelesteyn (in 1981 80-jarig bestaan), Steegoversloot, jaren '20.
266 - schildersklas, ambachtsschool ca. 1900.
266 - timmerlieden, ambachtsschool ca. 1900.
266 - smidsklas, ambachtsschool ca. 1900.
267 - M.T.S., Oranjelaan (geopend 31 mrt 1913), ca. 1927.
267 - gehoorzaal MTS (ir. H. de Groot), ca. 1925.
267 - optocht 25-jarig bestaan M.T.S., 1936 (1911-1936).
268 - Wijnstraat HBS, (Groenmarkt 1914-1917, daarna in de Wijnstraat).
268 - HBS eindexamen Kunstmin (I. Vijlbrief), ca. 1938.
268 - gymnasium Cornelis de Wittstraat, ca. 1901.
269 - Blauwpoortsplein kweekschool met den Bijbel (sinds 1901), pand afgebroken in 1933.
269 - scheikundeles Middelb. Meisjeschool aan het Steegoversloot, 1923.
269 - H. van den Berg, concierge MMS.
270 - Wijnstraat (Openbare Leeszaal), ca. 1910 Tollens.
270 - leeszaal (Openbare Leeszaal), Wijnstraat, ca. 1910 Tollens.
270 - studiezaal (Openbare Leeszaal), Wijnstraat, ca. 1920 Tollens.
271 - voorm. Oude Mannenhuis in de Vriesestraat (gemeenteschool 4), ca. 1894.
272 - schoolklas, door Jan Steen ca. 1665.

Deel 12: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun narigheid

pagina
273 - schilderij, door Pieter Fontijn (1774-1839) 1822.
274 - Arend Maartenshof, ca. 1915 Tollens.
275 - kinderziekenhuis (sinds 1889 villa Ferd. Bolsingel/na 910 Bankastraat)(mej. Ewaldina Pijzel).
276 - gevelsteen Gasthuis Visstraat 1616.
276 - Jezus van Nazareth, twee bedelars, schilderij ca. 1475.
277 - bedelaar op krukken.
277 - buiten de Vuilpoort of Gevangenpoort (leprozen) [huidige Prinsenstraat], ca. 1555 kaart.
277 - pestmeester met vogelmasker en witte stok.
278 - binnenplaats Gasthuis, door J. Hoolaart 1776.
278 - tekening menselijk lichaam.
278 - regenten Sacramentsgasthuis, door Cornelis Bisschop 1671.
279 - blauw tegeltje: invalide ca. 1600-1650.
279 - hoofdingang gasthuis aan de Visstraat (naast huis De Engel), door J. Jelgerhuis ca. 1826.
280 - Bagijnhof, Oude Vrouwenhuis (vanaf 1621), foto voor 1905.
280 - poortje Oude Vrouwenhuis.
280 - mannenzaal Bestedelingenhuis (mei 1965 gesloopt), door Van de Weg ca. 1930.
281 - Arme Vrouwenhof aan de Vriesestraat, door Aart Schouman 1746.
281 - Drie Vriendenhof, ca. 1935.
281 - wafelkraam Bethlehemplein (vrouwen Bestedelingenhuis), rondrit najaar 1934.
282 - oude vrouw in deuropening, ca. 1910.
282 - Arend Maartenshof richting Kolfstraat,door J. Rutten ca. 1883.
282 - Achterom achter Oude Vrouwenhuis, door J. Rutten ca. 1835.
283 - plafondversieringen Arend Maartenshof, door Arnold Houbraken.
283 - Arend Maartenshof (poort), ca. 1910.
284 - tuin heeren derde klasse, Stads Krankzinnige- en Beterhuis, 1882.
284 - vrouwen, Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen, 1882.
284 - tuin heren 1e en 2e klasse, Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen, 1882.
285 - chr. doofstommenintituut Effatha, huis Henegouwen Gravenstraat, ca.1910.
285 - gezondsheidskolonie Etten.
286 - armhuis hoek Vest/Stekstraatje, door J. Rutten ca. 1838.
286 - de dood giet vanuit een hoorn des overvloeds geld over in de buidel van een oude man.
286 - poortje Heilige Geest en Pesthuis aan de Lindegracht, door (kopie) J. Rutten 1861.
286 - binnenplaats Heilige Geest en Pesthuis ter Nieuwerkerk aan de Vest hoek Heer Heymansuisstraat (gesloopt 1849),door C.F. Bendorp 1843.
287 - Ver Arme Wees en Nieuw Armhuis, Kromhout.
287 - Nieuwkerk, ca. 1830.
287 - wezen Heilige Geest en Pesthuis ter Grotekerk.
287 - wezen Ver Arme Wees en Nieuw Armhuis.
288 - ziekenhuis Beverwijcksplein (Schuttersweide), ca. 1900 door Tollens.
288 - stadsapotheek ziekenhuis Beverwijcksplein (apotheker J. Logger), ca.1910.
288 - zieken per koets, ca. 1915.
289 - ontsmettingsoven Gemeenteziekenhuis Bankastraat [NIET: linnenkamer ziekenverpleging Wilhelminastraat], ca. 1930.
289 - kinderbewaarplaars Voorstraat (mej. Ewaldina Pijzel), ca. 1900.
289 - kinderziekenhuis Ferd. Bolsingel, 1897.
290 - paardentram Wijnstraat (Voorstraatshaven overstroomd), ca. 1905.
290 - gracht Lange Breestraat/Elhuizen, door J. Rutten ca. 1835.
290 - Bagijnhof, riolering, ca. 1877.
291 - volksbadhuis Vest.
291 - zweminrichting Buiten Walevest, ca. 1900.
291 - watertoren, 1882.
292 - wagen (als drank benik meester en dood ik mijn slaaf; Intern. Orde van Goede Tempeliers IOGT), Koninginnestraat ca. 1926.
292 - vrouw, 1915.
292 - soepkokerij Vest, 1937.
293 - oude fabriek LIPS aan de Spuiweg.
293 - muziekkorps, 1932.
293 - weven en mattenvlechten in de Voorthuizenstichting aan de Corn. de Wittstraat, ca. 1935.
293 - baanveger winter 1890-1891, door B.M. Koldeweij.
294 - draineringsbuizen Biesbosch, jaren '20.
294 - griendwerkers Biesbosch.
294 - werkbezoek Biesbosch, 26 apr 1928.
295 - Nieuwkerk, maaltijd 52 bedeelden Heilige Geest en Pesthuis ter Nieuwerkerk (dames Broere, Kandel en Volker), 2 sept 1913.
296 - De Koningshof in de Marienbornstraat, door J. Boshamer ca. 1840.

Deel 13: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun kunst

pagina
297 - afbeelding Blauwpoort en aangrenzende huizen [NIET : straatmuzikant (Catherijnenpoort)], door Nicolaas Maes.
298 - vaandel Dordr. Toonelver. Louis Bouwmeester, 10-jarig bestaan, 1924.
299 - leden Pictura, modeltekenen, ca. 1914.
300 - gesp (opgegraven),
300 - De Kruisiging, door Jacob Gerritszoon Bornwater 1554.
301 - handelsmerk drukker Mattheus van Nispen, 1656.
301 - Top Naeff achter schrijftafel, 24 mrt 1938 (60ste verjaardag).
301 - kasteel Develtsteyn, door J.C. Bendorp 1815.
302 - processie, toneelspelers.
302 - Fonteynisten 1616, door Johannes Rutten 1870.
303 - muurschildering Grotekerk, 1905.
303 - paneel preekstoel Grotekerk.
303 - een kunstschilder in de Grotekerk, door Leonard de Koningh ca. 1875.
304 - buster Johan de Witt.
304 - Pictura, kunstschilder Hendrik Theodorus de Court Onderwater, modeltekenen, voor 1900.
305 - Prinsenheuvel Dordr. Kunstkring, foto 12 juli 1903 door Tollens.
305 - leden Dordr. Kunstkring [journalist Cas van Son, H.A. Reus, M.P. Reus, Jan van Dalen,H. haagmans, C.Ch. Croin, C. Regoor, J.Koopmans, Eduard Erdelmann], okt 1900.
305 - schilder Zwijndrechts Veer, foto door Jac. H. Hollestelle ca. 1910.
306 - schilderij meisje van ca. 2 jaar, Cuyp.
306 - familiegroep, door Cuyp 1641.
306 - rustende ruiters, Aelbert Cuyp.
307 - Sint Lucasgilde, door Aert Schouman.
307 - zelfportret, door Aert Schouman.
307 - landschap, door Jacob van Strij.
308 - leden Pictura [o.a. Tollens, Frans Lebret], 1897 door Tollens.
308 - Pictura, Voorstraat.
309 - Pictura, tentoonstelling Jan Sluyter, 1927.
309 - Pictura, feest, ca. 1900.
309 - Pictura, modeltekenen, ca. 1900.
310 - Schffersplein.
310 - gebr. Scheffer 1829.
310 - atelier Ary Schffer te Parijs, door Ary Lamme 1851.
311 - Jim Mulder aan Reeweg Oost.
311 - Marinus Adamse (1891-1977) in atelier.
311 - moeder met kind, door Pieter Fontijn 1836.
312 - Volendam, Jubal (opgericht 1911)(A.J. Scheurkogel), door Ph. Tegelaar 1920.
312 - Singel bij Noordendijk, ver. Volharding.
312 - muziekver. Euterpe, ca. 1865.
313 - zangkoor (J.H.F. Roll, dir. Meterfabriek).
313 - straatorgel, ca. 1910.
313 - Oranjepark, 1897.
314 - kermis, poppenkast Bagijnhof (achtergrond Doopdgez kerk Lenghenstraat), 1902.
314 - Vriespelein, stoomcarroussel van Anton Benner, 1902.
314 - programme Cirque Ed. Wulff, voor 1900.
314 - Oranjepark muziektent, 1903.
315 - generaals Louis Botha en J.H. de la Rey (Prinsenstraat, Hidde Nijland), 1902.
315 - Groothoofdpoort met Wildemannenchouw (Oud-Dordrecht).
315 - bovenzaal Noterbeurs Wijnstraat (Dordr. Museum).
315 - affiche: Zuid-Afrikaans Museum, 1902.
316 - houten schouwburg (Kruiskade Rotterdam) Schuttersweide, voor 1928.
316 - grote zaal Kunstmin (piste), ca. 1910.
316 - Musis Sacrum, Burg. de Raadtsingel (parallelweg), afgebrand 1913.
317 - Eduard Erdelmann, Van Bleijenburghstraat, ca. 1900.
317 - oude Kunstmin, jaren '20.
317 - grote zaal Kunstmin, voor 1939/40.
318 - Otto Dicke en Cees Buddingh (Spekkie en Blekkie), 23 sept 1983.
318 - Leo Marchand, geb. 1913.
318 - Cor Noltee, te Dordt 1937, overl. 1967 / Noorderbrug.
319 - leden Pictura (Elias Boonen, D.C. Stempels, C.M. Roovers), ca. 1915.
320 - tekenles, door Abraham van Strij ca. 1800.

Deel 14: 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun stad

pagina
321 - Scheffersplein, door J. Rutten 1863.
322 - Bagijnhof (postkantoor), ca. 1910.
323 - Godfr. Schackensingel (Steltenstraat, molen Kijck over de Kijck, ca.1890.
324 - kaart Dordrecht.
324 - kaart Dordrecht van Blaeu, ca. 1645.
325 - gezicht vanaf Papendrecht, ca. 1902.
325 - gezicht vanaf Zwijndrecht, door P.C. la Fargue 1771.
326 - gezicht op de Merwekade, 1935.
327 - vanaf de Noord, door Aelbrecht Cuyp ca. 1660.
328 - binnenzijde Spuipoort, door J. van Lexmond ca. 1815.
328 - binnenzijde Groothoofdspoort, ca. 1750 door P.C. la Fargue.
328 - buitenzijde Groothoofd (rivier bevroren), winter 1890.
329 - houtvlotten langs Noordendijk (molen De Duinen, De Windhond), Tollens ca. 1910.
329 - houtzaagmolen De Nachtegaal aan de Noordendijk hoek huidige Oranjelaan.
329 - Vrieseplein, molen De Maagd, Tollens ca. 1910.
330 - Spuiweg ter hoogte oude fabriek LIPS, Tollens 1905.
330 - gezicht in het Lange Kromhout vanaf de Sint Jorisweg (snoepwinkel, weeshuis), ca. 1900.
330 - lantaarns villa Soekasari aan de Singel naast park Merwestein, ca. 1900.
330 - stadsomroeper (1922-1924) en heilsoldaat Dirk Ellerman.
331 - kraan Schwartzenborch, Oude Haven, tekekning ca. 1550.
331 - Joppentoren, Kuipershaven, door J. Rutten.
331 - kraan Rodermont, door L. de Koningh ca. 1865.
332 - Nieuwe Haven, door F. Coenraets 1896.
332 - Blauwpoortsplein / Buiten Walevest, 1905.
332 - bevroren Spuihaven met Spuipoort en Beulstoren, door M. Schouman 1799.
333 - vanaf de Damiatebrug, Tollens ca. 1910.
333 - Bomhaven. ca. 1930.
333 - Kalkhaven, houthaven, 1905.
334 - Achterhakkers, richting Wilgenbosch [Varkensoord, Dorrenboom], ca.1890.
334 - kano richting Scheffersplein, 1935.
334 - Eduard Erdelmann en vrouw, opgang Damiatebrug (Wolwevershaven richting Vlak), ca. 1905.
335 - Tolbrug over Voorstraatshaven [Scheffersplein], door A. Schouman.
335 - Het huis De Kroon van Denemarken, hoek Nieuwbrug/Wijnstraat, door J. Rutten 1847.
335 - Nieuwkerksplein, door P.L. Vuyck ca. 1845.
335 - rond de Nieuwkerk.
335 - onderpui Kloveniersdoelen, door J. Rutten ca. 1855.
336 - Nieuwkerksplein (onder water), 13 jan. 1916.
336 - Wijnstraat naast Bonifaciuskerk en Het Zeepaerdt, brand Eerste Hollandsche Parapluiefabriek (firma P. Martinot), 4 mei 1904.
337 - Dordrechtsche IJscompagnie, Kromme Elleboog, ca. 1925.
337 - Riedijk (winkel borstels Kilian; slijterij van vrouw meubelmaker A.J. Hurkmans), ca. 1900.
337 - Groenmarkt, tuindersvrouwen Zwijndrecht, Tollens 1905.
338 - Bagijnhof, voetbalwedstr. Ned.-Ierland, 8 apr 1934.
338 - bidders langs de Boogjes, Tollens kort voor 1913.
338 - Voorstrtaat naast het Zakkertje, 1874 (Willem III 1849-1874).
339 - Lombardbrug, door J. van Lexmond 1830.
339 - Visbrug (schoenmaker De Munter), Tollesn ca. 1900.
339 - Noordersluisbrug (toegang Noordendijk), ca. 1925.
340 - Hellingen, N.V. Houtkoperij De Oranjeboom (Hendrik van der Kloet), Botgenspoort, voor 1959.
340 - luchtfoto Vriesestraat-Nieuwstraat, 1961.
341 - Goeverneurstraat (Oud-Krispijn), na 1921.
341 - (de Staart) Johan Spaanstraat, Tollens ca. 1915.
341 - Godfr Schalckensingel/Sint Jorisweg, tuinderswoningen, voor 1890.
342 - Krommerijk, riolering, jaren '20.
342 - Bloemenbuurt aan de Dubbeldamseweg, na 1914.
343 - Wijnstraat (zaadhandel G.J. Sax, Bonifaciuskerk), 1908.
344 - Scheffersplein met spelende kinderen, door A.M.A.W. Oct 1857.