Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: bevolking februari 1815


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 650 (staten bevolking 1815)

Bevolking februari 1815

Gouvernement van Zuid-Holland

Naam der Gemeente Dordrecht Het getal der geheele bevolking Hoeveel van het mannelijk geslagt Hoeveel van dat geslagt beneden de 18 Jaren Hoeveel boven de 18 tot de 50 Jaren Hoeveel daarboven Hoeveel van het vrouwelijk geslagt over de geheele bevolking Hoeveel gehuwden, Weduwenaars of Weduwen over de geheele bevolking van beide de geslagten Hoeveel van de Gereformeerde Godsdienst over de geheele bevolking Hoeveel van de Roomsgezinden Jansenisten Luthersche (Evangelische) Luthersche (Herstelden) Remonstranten Mennoniten Joden (Hoogduitsche) Joden (Portugeeschen) Hoeveel van andre niet genoemde Godsdienstige Gezindheden
Wijk No. 1 469 191 74 72 45 278 180 349 86 7 22 - 1 4 - - -
Wijk No. 2 307 127 53 52 22 180 125 256 33 - 18 - - - - - -
Wijk No. 3 607 265 106 115 44 342 241 511 72 3 8 - - 10 3 - -
Wijk No. 4 993 409 145 167 97 584 422 707 223 5 49 - - - 9 - -
Wijk No. 5 934 397 164 157 76 537 359 756 116 - 59 - - - 3 - -
Wijk No. 6 988 451 197 166 88 537 380 765 150 - 58 - - 1 14 - -
Wijk No. 7 1197 500 206 218 76 697 427 1060 71 8 29 - - - 29 - -
Wijk No. 8 759 332 159 116 57 427 325 677 51 6 20 - - - 5 - -
Wijk No. 9 830 378 204 134 40 452 251 760 38 1 30 - - 1 - - -
Wijk No. 10 449 170 66 68 36 279 182 373 52 - 21 - - - 3 - -
Wijk No. 11 1081 472 165 209 98 609 371 883 163 - 15 - - - 20 - -
Wijk No. 12 722 306 141 109 56 416 289 611 55 14 9 5 - - 28 - -
Wijk No. 13 1682 722 313 267 142 960 752 1347 207 11 75 - - - 42 - -
Wijk No. 14 877 356 135 136 85 521 333 752 80 6 22 - - - 17 - -
Wijk No. 15 1460 662 273 245 144 798 635 1109 284 7 47 1 - 2 10 - -
Wijk No. 16 1123 483 216 180 87 640 435 922 161 2 38 - - - - - -
Wijk No. 17 492 197 80 89 28 295 98 408 54 - 30 - - - - - -
Wijk No. 18 1023 492 209 191 92 531 445 932 68 - 17 - - - 6 - -
Wijk No. 19 681 334 151 116 67 347 300 598 64 7 11 - 1 - - - -
Wijk No. 20 713 343 176 117 50 370 248 669 39 - 5 - - - - - -
Totaal 17.387 7.587 2.233 2.924 1.430 9.800 6.798 14.445 2.067 77 583 6 2 18 189 - -

Aldus opgemaakt en Gecertificeert, door ons President van Wijkmeesters
Dordrecht den 21 februarij 1815
(get.) A. v.d. Linden Fz

(wijk 1)
Aldus opgemaakt en Gecertificeert, door ons President van Wijkmeesters
Dordrecht den 21 februarij 1815
A. v.d. Linden Fz, wijkmr. No. 1

(wijk 2)
Aldus opgemaakt en Gecertificeert, door ons President van het Plaatselijk
Bestuur van Dordrecht den 1 Februarij 1815
als wijkmeester van wijk No. 2 Gerard Mauritz

(wijk 3)
Aldus opgemaakt en Gecertificeert, door ons President van het Plaatselijk
Bestuur van Dordrecht den [-] 1815
door J. Roodenburg 11 februarij 1815

(wijk 4)
Aldus opgemaakt en Gecertificeert, door ons President van het Plaatselijk
Bestuur van Dordrecht den 1 Februarij 1815
wijkmeester van wijk No. 4

(wijk 5)
Aldus opgemaakt en Gecertificeert, door ons President van het Plaatselijk
Bestuur van Dordrecht den 8 Februarij 1815
mij wijkmeester N.S. Rueb

(wijk 6)
Aldus opgemaakt en Gecertificeert, door mij wijkmeester
van de wijk No. 6 Dordrecht den 8 Februarij 1815
Simon van Brakel

(wijk 7)
van UE dw.Dienaar Jb. de Koningh, s: wijkmr. no. 7

(wijk 8)
Aldus opgemaakt en Gecertificeert, door mij wijkmeester
van de wijk No. 8 Dordrecht den 7 Februarij 1815
J.C. Schotel

(wijk 9)
Aldus opgemaakt en Gecertificeert, door mij wijkmeester
van het Negende wijk der stad Dordrecht den 7 Februarij 1815
P. Krafft

(wijk 10)
Aldus door mij Wijkmeester opgemaakt den Eerste Februarij 1815
P.S. Schull qq

(wijk 11)
Aldus opgemaakt en Gecertificeert, door mij wijkmeester
van wijk N. 11 Dordrecht den 10 Februarij 1815
J.C. Heck de Bruijn

(wijk 12)
Aldus opgemaakt en Gecertificeert, door ons President van het Plaatselijk
Bestuur van Dordrecht den [-] 1815
Aldus geformeerd door mij Hk. van der Koogh, Wijkmeester

(wijk 13)
Aldus opgemaakt en gecertificeert, door
P: Hofman, Wijkmeester

(wijk 14)
Aldus opgemaakt bij mij ondergeschreve Wijkmeester van de Veertiende Wijk
binnen de Stad Dordrecht op den 4en Februarij 1815 en volgende dagen
J. v. Gelder

(wijk 15)
Aldus opgemaakt door mij wijkmeester
van de 15 wijk C: van Dura

(wijk 16)
Aldus opgemaakt en gecertificeert den 10 februarij 1815.
G.J. van Rijsoort van Meurs, wijkmeester van de 16 wijk

(wijk 17)
Aldus opgemaakt en gecertificeert door President van het Plaatselijk
Bestuur van Dordrecht den 10 febr: 1815.
Pter. Balen, wijkmr. No. 17

(wijk 18)
Opgegeeven 10e februarij 1815
door PW. Rovers wijkmeester wijk No. 18

(wijk 19)
Aldus opgemaakt en gecertificeert door mij ondergeteekende
Wijkmeester der Wijk N. 19 Dordt: 1 Februarij 1815.
Jan Hordijk Jz

(wijk 20)
Aldus opgemaakt en gecertificeert door mij Wijkmeester van de 20e Wijk
op heeden den 8 februarij agtien honderd en vijftien
Johs. Moll

Laatst gewijzigd: november 2016.