Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Geaffecteerdens brandspuiten 1767 en 1777


Geaffecteerdens van de brandspuiten 1 t/m 7

Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 4761


brandspuiten nrs. 1 t/m 7 (1767)

Lijste van de Geaffecteerdens aan de Slang Brandspuijt No: 1 staande bij de Grote Kerk binnen Dordrecht


de Hr Gerard de Bevere Commandeurs
De Hr Mr. Anth. Balth. van den Brandeler Commandeurs
No. 1 Jan Plukhooij assistenten 5:-:-
No. 2 Cornelis Verhorst assistenten 5:-:-
No. 3 Claas van Tienen trompvoerder 8:-:-
No. 4 Barent van Asperen trompvoerder 8:-:-
No. 5 Lijas van Raamt 4:-:-
No. 6 Klaas Versteeg 4:-:-
No. 7 Cornelis Hopman 4:-:-
No. 8 Dirk van Tienen 4:-:-
No. 9 Bartholomeus de Glint 4:-:-
No. 10 Jan Pancras 4:-:-
No. 11 Govert de Hart 4:-:-
No. 12 Jacob vander Maas 4:-:-
No. 13 Arij Vermeer 4:-:-
No. 14 Gerrit Hooglander 4:-:-
No. 15 Albert de Bruijn 4:-:-
No. 16 Huijbert van Tienen 4:-:-
No. 17 Arij vande Lind 4:-:-
No. 18 Cornelis Swang 4:-:-
No. 19 Pieter Proos 4:-:-
No. 20 Barent Plukhooij 4:-:-
No. 21 Arij vander Schulp 4:-:-
No. 22 Samuel Plukhooij 4:-:-
= 98:-:-
Nog aan ider man 5 1/2 st voor een douceur wegens 't proberen van een nieuwe aanbrenger 6:1:1
= 104:1:-
Den 29 Septemb. 1767 is door de Heer Hendrik Josselet Thesaurier vande Reparatien seser Stad aan de voorgemelde Personen betaalt over een Jaar Wedde verschenen den 1 Meij 1767 bedragende met het Douceur de Somma van honderd vier gulden eene stuijver, welke gemelde Heer Thesaurier en reken. sal valideren.
Actum Dord.t den [-] October 1767. (get.) Joh. vander Burch, H. Gevaerts;

Lijste van de Geaffecteerdens aan de Slang Brandspuijt No. 2 staande bij de Beurs binnen Dordrecht


de Hr Pieter Pompejus Repelaar Commandeurs
de Hr Dr. Gijsbert Beudt Commandeurs
No. 1 Pieter de Haan assistenten 5:-:-
No. 2 Jordaan de Haan assistenten 5:-:-
No. 3 Bastiaan 't Hooft trompvoerder 8:-:-
No. 4 Pieter Jongbloet trompvoerder 8:-:-
No. 5 Jan Singels 4:-:-
No. 6 Jacobus Nierharren 4:-:-
No. 7 Cornelis Potta 4:-:-
No. 8 Jacobus van Altena 4:-:-
No. 9 Mattijs de Hen 4:-:-
No. 10 Mattijs Ekelo 4:-:-
No. 11 Willem vander Teen 4:-:-
No. 12 Gilles de Boeff 4:-:-
No. 13 Leendert Smits 4:-:-
No. 14 Hendrik Visser 4:-:-
No. 15 Adriaan de Meij 4:-:-
No. 16 Adriaan Vervooren 4:-:-
No. 17 Tieleman de Meijer 4:-:-
No. 18 Sijbrand Thela 4:-:-
No. 19 Aart de Hen 4:-:-
No. 20 Hendrik de Visser 4:-:-
= f 90:-:-
Den 29 Septemb. 1767 is door de Heer Thesaurier Hendrik Josselet aande bovestaande Personen betaalt de voorsz. negentig gulden voor een Jaar Wedde verschenen den 1 Meij 1767 't geen gemelde Heer Thesaurier en Rekeninge sal valideren.
Actum Dord.t den [-] October 1767. (get.) Joh. vander Burch, H. Gevaerts;

Lijste van de Geaffecteerdens aan de Slang Brandspuijt No. 3 staande in 't Hoff binnen Dordrecht


de Hr Dr. Jan Will. van Steenbergen Commandeurs
d'Hr Dr. Barth. van Schellebeek Commandeurs
No. 1 Cornelis 't Hoen assistenten 5:-:-
No. 2 Paulus Olifier assistenten 5:-:-
No. 3 Anthonij 't Hoen trompvoerder 8:-:-
No. 4 Adriaan Klijn trompvoerder 8:-:-
No. 5 Maarten de Vries 4:-:-
No. 6 Frans Spoel 4:-:-
No. 7 Dirk Singels 4:-:-
No. 8 Hendrik Olivier 4:-:-
No. 9 Mattheus de Pop 4:-:-
No. 10 Teunis Troef 4:-:-
No. 11 Jan van der Gelde 4:-:-
No. 12 Cornelis de Koning 4:-:-
No. 13 Jan Potta 4:-:-
No. 14 Arij de Hart 4:-:-
No. 15 Jan Smak 4:-:-
No. 16 Lambert Mes 4:-:-
No. 17 Pieter Petiet 4:-:-
No. 18 Hendrik Smits 4:-:-
No. 19 Willem de Kool 4:-:-
No. 20 Hendrik Bel 4:-:-
No. 21 Dominicus van Bergen 4:-:-
No. 22 Steven Dollé 4:-:-
= f 98:-:-
Den 30 Septemb. 1767 is door de Heer Thesaurier Hendrik Josselet aande bovestaande Personen betaalt de voorsz. agt en negentig gulden voor een Jaar Wedde verschenen den 1 Meij 1767 't geen gemelde Heer Thesaurier en Rekeninge sal valideren.
Actum Dord.t den [-] October 1767. (get.) Joh. vander Burch, H. Gevaerts;

Lijste van de Geaffecteerdens aan de Slang Brandspuijt No. 4 staande op 't Blaauw Bolwerk te Dordrecht


de Hr Hendrik Josselet Commandeurs
d'Hr Mr Herm. Corn. de Witt Commandeurs
No. 1 Cornelis van Asperen assistenten 5:-:-
No. 2 Adriaan Vermeulen assistenten 5:-:-
No. 3 Klaas de Meij trompvoerder 8:-:-
No. 4 Jan vander Steen trompvoerder 8:-:-
No. 5 Leendert Kelderman 4:-:-
No. 6 Pieter de Rauw 4:-:-
No. 7 Korstiaan Nieuwenhuijsen 4:-:-
No. 8 Jan vander Steen 4:-:-
No. 9 Jan 't Hooft 4:-:-
No. 10 Claas Geluk 4:-:-
No. 11 Aart van der Slegt 4:-:-
No. 12 Jacobus Noot 4:-:-
No. 13 Andries Hoefnagel 4:-:-
No. 14 Jacobus van Bodigem 4:-:-
No. 15 Adriaan Vermeulen 4:-:-
No. 16 Gerrit Steenbus 4:-:-
No. 17 Leendert Schel 4:-:-
No. 18 Simon vander Krap 4:-:-
No. 19 Jacob Butter 4:-:-
No. 20 Jan Wouterse van Meggelen 4:-:-
No. 21 Maggiel Slijp 4:-:-
No. 22 Borger Vermeulen 4:-:-
= f 98:-:-
Den 30 Septemb. 1767 is door de Heer Thesaurier Hendrik Josselet aande bovestaande Personen betaalt de voorsz. agt en negentig gulden voor een Jaar Wedde verschenen den 1 Meij 1767 't geen gemelde Heer Thesaurier en Rekeninge sal valideren.
Actum Dord.t den [-] October 1767. (get.) Joh. vander Burch, H. Gevaerts;

Lijste van de Geaffecteerdens aan de Slang Brandspuijt No. 5 staande naast de Lakenhal te Dordrecht

de Hr Mr. Boudewijn Onderwater Commandeurs
de Hr Anthonij den Bandt Commandeurs
No. 1 Dirk vande Graaff assistenten 5:-:-
No. 2 Martijnis vander Schulp assistenten 5:-:-
No. 3 Arij Bisschop trompvoerder 8:-:-
No. 4 Cornelis Swartouw trompvoerder 8:-:-
No. 5 Joost de Meijer 4:-:-
No. 6 Barent Plukhooij 4:-:-
No. 7 Arij de Hart 4:-:-
No. 8 Johan vander Steen 4:-:-
No. 9 Abraham vander Schulp 4:-:-
No. 10 Lambertus Lambinon 4:-:-
No. 11 Barent vander Wulp 4:-:-
No. 12 Paulus vander Krap 4:-:-
No. 13 Jan van Dalen 4:-:-
No. 14 Hendrik van Vliet 4:-:-
No. 15 Pieter vander Bij 4:-:-
No. 16 Hermanus Boet 4:-:-
No. 17 Pieter Ouburg 4:-:-
No. 18 Jeroen de Meijer 4:-:-
No. 19 Willem de Vries 4:-:-
No. 20 Cornelis Ouboter 4:-:-
= 90:-:-
Den 29 Septemb. 1767 is door de Heer Thesaurier Hendrik Josselet aande bovestaande Personen betaalt de voorsz. 't negentig gulden voor een Jaar Wedde verschenen den 1 Meij 1767 't geen gemelde Heer Thesaurier en Rekeninge sal valideren.
Actum Dord.t den [-] October 1767. (get.) Joh. vander Burch, H. Gevaerts;

Lijste van de Geaffecteerdens aan de Slangbrandspuijt No. 6 & 7 staande inde Lakenhal en inde Bank van Leninge binnen Dordrecht

bijde de Heeren Thesauriers Commandeurs
No. 1 Gijsbert Slijp assistenten 5:-:-
No. 2 Willem de Visser assistenten 5:-:-
No. 3 Lucas Hooglander trompvoerder 8:-:-
No. 4 Cobus van Altena trompvoerder 8:-:-
No. 5 Jan Buijs 4:-:-
No. 6 Aart van Ormont 4:-:-
No. 7 Hannes van Buul 4:-:-
No. 8 Jan Bolland 4:-:-
No. 9 Barent van Asperen 4:-:-
No. 10 Hendrik de Witt 4:-:-
No. 11 Jan van Alkmaar 4:-:-
No. 12 Pieter Koevoet 4:-:-
No. 13 Abraham van Bergen 4:-:-
No. 14 Hendrik Boon 4:-:-
No. 15 Hermanus Mom 4:-:-
No. 16 Jan Mes 4:-:-
No. 17 Albert de Boef 4:-:-
No. 18 Albert de Boef 4:-:-
No. 19 Aart vander Kuijl 4:-:-
No. 20 Jan van Efferen 4:-:-
No. 21 Frans Westervoort 4:-:-
No. 22 Gijsbert Wagenaar 4:-:-
Nog aan ider man 5 1/2 st voor een douceur wegens 't
proberen vande 2de nieuwe spuijt staande in stads Leenbank
= 6:1:-
= 104:1:-
Den 30 Septemb. 1767 is door de Heer Thesaurier Hendrik Josselet aande bovestaande Personen betaalt de voorsz. ondert vier gulden eene stuijver tot voldoeninge van een jaar wedde versch. 1 Meij 1767 als voor douceur wegens het proberen van de 2de nieuwe Brandspuijt 't geene gemelde Heer Thesaurier en Rekeninge sal valideren.
Actum Dord.t den [-] October 1767. (get.) Joh. vander Burch, H. Gevaerts;

Laatst gewijzigd: november 2021.