Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - burgerwacht 1731


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 4773 (lijsten houdende een opgave van de nieuwe leden van de elf vendels)

Nieuwe composanten getaxeert den 14 Junij 1731

(of: Nieuwe composanten die op den 14 Junij 1731 getaxeert sijn.)

1ste vaendel t'1/2 jaar
Juffr. Gelsdorp 3:-
D'wed. Fijnenbuijk -:15
Jacob Mortier 25 meij 1730 ontf. 3:-
Johannes van Schellebeek 1:5
d'wed. Borgemeesters 2:-
d'wed. Frans van der Horst 2:-
Wed. van den Biesheuvel 4:-
Juffr: Maria van de Pott 4:-
Juffr: de Ruijter 1:5
d'Wed. Martinus van der Pijpen 2:-
d'Wed. Vas van Ardenne 1:-
d'Wed. van der Kemp 1:-
Andries Crigers commijs 2 meij 1731 ontft. 3:-
Juffr. Tilburgh 1:-
2 Juffr. Vivien ider 2 Gl 4:-
2 Juffr. van der Pijpen ider 1 Gl 2:-
d'Juffr. Nivelt te samen 2:-


2de vaendel t'1/2 jaar
d'Wed. Arie van Driel 1:-
Elisabet van der Hoop 1:5
Maddeleentie Volgraght 1:5
D'Wed. Hekelaar 0:15
Pieter Servaase 2:-
Juffr. Ber 2:-
2 Juffr. Santheuvel ider 1 Gulde 2:-
Juffr. Bacchus 3:-
D'Wed. Aardenstoff 1:10
Margritie van Vliet 1:5
D'Wed. Beukelaar 0:10
D'doghters van Jan Boon te samen 0:10
D'Wed. Jan Franken 0:10
Jan Swingeles 1:10


3de vaendel t'1/2 jaar
D'doghter van Gerrard van der Burgh 0:10
Juffr. d'wed. Tijssen 2:-
Juffr. Bongers 2:-
Mev. Volbergen 2:10
Jan Kool 1:-
d'Wed. Arie de Jager 1:-
d'Juffr. van der Flir same 3:-
Jan Giltaaij 1:-
d'Wed. Rijckers 1:-
Joseph Casinove 60 jaar 1:-


4de vaendel t'1/2 jaar
Jan Vermeer 1:-
d'Wed. Hendrik Stappert -:10
Obken Harings -:10
d'Wed. Leendert Schouman -:10
d'Wed. Smits -:10
Geurt Gilthuijsen -:15
d'Wed. Simon Gansevoet -:10
Angenita van den Bergh en suster same 1:10
Nicolaas Versluijs 1:-
Juffrouw Pauw 1:-
d'Wed. Tiquet 1:-
Matthijs Bosschiter 1:-
Jacob Bel -:15
Cornelia van Capel -:15
Heijltie Teunis 1:-
D'wed. Corn. Hoeijman 0:10
D'wed. Pieter Verduer 0:15
D'wed. Willem van Vanum 0:10


5de vaendel t'1/2 jaar
D'wed. van den Net Pasman 0:10
Johannes van Hoogstraten 60 jaar 22 aug. 1730 1:-
Juffr. Adriana van den Broek 2:-
Juffr. Geertruij van der Berg 2:-
d'wed. Johannes Korens 1:-
Gerrit van Camen 60 jaar 1:-
Paulus van Geel 60 jaar 0:10
D'wed. Ad. de Koning 1:-
d'Hr. Theodorus Brokkum 4:-
Antonie van der Streng 60 Jaar 1:10
D'wed. van den Bergh -:10
D'wed. Leendert Spruijt -:10


6de vaendel t'1/2 jaar
Willem Hooglander 60 jaar 1 maart 1730 2:-
Arie van Asperen 60 jaar 1:-
d'wed. Adriaen Klijn 1:-
2 Juffr. van den Honert ider 2 Gl 4:-
Juffr. Anna Elisabet Glaise 4:-
(d'wed. Cramers staat 1:10 al op de lijst) -
Cristoffel Dermoeij ontft 30 April 1730 2:-
d'wed. Meesters -:10
Jan van Loon 60 jaren 1:-
Juffr. van Someren 2:-
d'wed. Vincent Tirens 1:-
D'2 Doghters van Cornelis van den Bos ider 1 Gl 2:-
Jan van Hees 1:10
Govert van Wel 1:10
Andries Sterk 60 jaren 6 meij 1731 1:-


7de vaendel t'1/2 jaar
Arie Plomp 60 jaren 1:10
d'wed. Casper van der Linde -:10
d'wed. Broekhuijsen 1:5
d'wed. Matthijs Moria 1:-
d'wed. Johannes Smak -:10
d'wed. Glijn Kloot -:10
Johanna van Assem -:15
d'Hr Roeland Noltenius 3:-
d'wed. Cornelis de Liefde -:10
Jacob Nivaar 60 jaar 0:15
Abraham Louwe 60 jaar 23 feb. 1730 0:15


8ste vaendel t'1/2 jaar
d'wed. Cornelis van Sloot 2:-
d'wed. Corn. Riemsdijk 0:15
d'wed. Barent van der Lught -:10
Laurens van der Made 2:-
Govert Berkman 1:10
Adriaen Pott 1:-
d'wed. Pieter Rosselieu 1:5
Leendert van Eijsbergen 0:15
d'wed. van den bode van Sevenom 0:15


9de vaendel t'1/2 jaar
d'wed. van d'Hr: Derk Spruijt 3:-
d'doghter van Nicolaas de Vooght 1:10
d'wed. Ad Heckenhoek 3:-
d'wed. Jan van Attenhove 0:15
Nicolaas van Tongerloo 60 jare 20 meij 1731 1:-
Nicolaas Wels 60 jaren 9 maart 1731 1:-
D'wed. Vogelesangh 1:10
Willem van der Knijff 60 jare 20 Junij 1730 1:-
Mev. Somergangh 2:10


10de vaendel t'1/2 jaar
Willem Verhouve 1:5
D'wed. van Buren 1:10
D'wed. Aart van Beekhuijse 1:5
D'wed. Sax 1:5
Juffr. Coddoeus 2:-
Willem van den Broek, 60 jaar 30 dec. 1730 1:5
Willem Kramers 60 jaar 4 meij 1729 1:5
D'wed. Tilburgh 1:-
D'Hr. Troeijen 3:-


11de vaendel t'1/2 jaar
Michiel Lugte 60 jare 1:-
d'wed. Jan van Druijnen 2:-
Gerrit de Haan 2:-
d'doghter van Cat(?). Boon 0:10
Doctor Bruijnvis wijkm 2:10
d'wed. de Bodt 2:-
d'wed. Cornelis de Soete 1:5
d'wed. Joris Volmaar 1:-
d'wed. Bosman 2:-

Laatst gewijzigd: november 2021.