Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Introductieboek Societeit De Harmonie


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 17, 21 (introducées 1886-1895), 22 (introducées 1895-1907), 23

1886

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 339 Sociëteit 'Amicitia' (later gefuseerd met Societeit De Harmonie)
Inventarisnummer: 21 (introducées 1886-1895)

Introductieboek der Societeit De Harmonie


London
pagina datum de heer van qualiteit voor - dagen geintroduceerd door
0001 1886 Jan Veth Amsterdam kunstschilder 8 H. Veth
0001 1886 van der Garde Goude - 2 P.M.V. v.d. Rivière
0001 1886 van Rossum Nieuwediep luit. ter zee 1e kl. 2 D.W. Schepers
0001 8 Mei 1886 Fr. v. Linden Alblasserdam - 14 J.W. de Bas
0001 1886 L.F. Karel de Fouw 's Gravenhage off. v. Gez. 2e kl. 2 D.W. Schepers
0001 1886 Schijf - off. van gezondh. 1e klasse - P.M.V. v.d. Rivière
0001 1886 van der Made Klundert particulier 8 Kannemans
0001 1886 Oberholzer Bergen op Zoom 2e Lt. der Inf. 2 J.A. de Bruijn
0002 14-5-1886 D.L. van Elk Leiden med. cand. 1 J.M. van Elk
0002 1886 T. v. Brakel - - 8 v. Brakel Gz
0002 1886 Pohl Dusseldorp koopman 1 J.H. v.d. Horst v. Lil
0002 29-5-1886 S.A. Graaf v. Rechteren Limpurg Brielle - 4 A. v. Rechteren Limpurg
0002 1886 J.C.P. Clarinisse Bondowosso - - H. Feirabendt
0002 30 mei 1886 F.Th. v.d. Staaij Delft 1e Luitenant infanterie 1 W.J. Hete...(?)
0002 1886 J.C.P. Clarinisse Rotterdam - - H. Feirabent
0002 30 mei 1886 J. Kok Delft fabrikant 1 W.J. Hete...(?)
0003 21-5-1886 Dr. H.Ph. Bandt Utrecht - 8 Dr. Hamberg
0003 1886 A. Kluit Moordrecht notaris - J.G. Hordijk
0003 1886 J. van Leeuwen Jr. Zutphen Ingenieur 14 de Bruijn
0003 1886 Altink Den Haag - 1 F.C. Deking Dura Jr.
0003 1886 J.A. Nebbens Sterling Indie 1e Luit. inf. - ..(?) A. Nebbens Sterling
0003 2 Junij 1886 J.A. Altink 's Gravenhage particulier 1 Reus
0003 26 mei 1886 Sieberg Gorinchem 1ste Luitenant Artillerie - W.M. van Haaften
0003 2 Junij 1886 mr. D. van Eck s Hage advocaat 1 v. Na..se.(?)
0004 3 Junij 1886 L.J. Masion Brussel particulier 2 J. Frits N.J. Kolkman
0004 5 Juni 1886 Frans de Bruijn Rotterdam merchand de vin 4 Frans Kerstens
0004 5 Juni 1886 A. Wap Rotterdam merchand de vin 4 Frans Kerstens
0004 5 Juni 1886 van Weulen Delft kapitein der Artillerie 2 Kannemans
0004 5 Junij 1886 Lup s'Hage controleur 2 Kunnen en Co(?)
0004 1886 mr. Kooijman Norman s Hage oudraad van Indie 2 v. Maade
0004 4 juni 1886 J. de Groot Jamin Amsterdam particulier 4 W. van Oorschot
0004 1886 Rich. Hol Jr. Utrecht Med. Stud. 4 N. Roodenburg Jr.
0005 8 Junij 1886 J.C. Jansen s Gravenhage schoolopziener - W.M. van Haaften
0005 9 Juni 1886 Dr. van Pelt s Gravenhage Diris. ..(?) v. Gez. 1e kl. 14 G.J. ...(?)
0005 9 Juni 1886 P. Kraaij Bordeaux wijnhandelaar 2 ... J. Bouten
0005 9 Juni 1886 Heeren Ridder Rappard, van Kuijk, de Booij Grevenich, Russer, Heering, Willemsteijn, Hoogeboom, Verschuren(?) Officier der Krijgsschool 2 Verff
0005 12 Juni 1886 N. Trip Zwolle wijnhandelaar 4 E.V.N. Ter Horst
0005 13 Juni 1886 A. v.d. Elst Leiden Jur. Stud. 4 J. van Wageningen
0005 1886 R.C.....(?) - - - -
0005 14 juni 1886 J. van Oldenborgh Antwerpen - 1 J. van Wageningen
0006 13 Juni 1886 Dr. Kapteijn Groningen prof. math. 4 A.J. Kui..kerk..(?)
0006 1886 H.L. Boogaert Middelburg - 8 H. den Bandt
0006 1886 mr. J.A. van Gilsen Rotterdam schoolopz. 1 A.C. Crena de Jongh
0006 1886 W.P. Boogaert Breda 1 Luit. Hussaren 8 J.C. den Bandt
0006 1886 Dr. Houwing Leiden schoolopz. 1 A.C. Crena de Jongh
0006 1886 J.P.C. Clarinesse Bondowosso - - H. Feirabendt
0006 1886 J.C Jansen 's Hage schoolopz. 1 A.C. Crena de Jongh
0006 20 Juni 1886 J. van Haaften Sliedrecht - 1 J. van Wageningen
0007 22 Juni 1886 J.W. de Kanter Leiden Jur. Stud. - P.J. de Kanter Jr.
0007 1886 T.A. v. Rechteren Limpurg Brielle - 14 mr. M. Roodenburg
0007 25 Juni 1886 Van den Biesen Brussel rentier 8 Vos van Hagestein
0007 25 Juni 1886 A. Perrin Brussel - 8 Vos van Hagestein
0007 25 Juni 1886 H.C. van Alphen Jz Rotterdam - 2 W. van Oorschot
0007 1886 Gorsira Leiden Student - Dr. van der Sande
0007 1886 J.A. Stoop Leiden Student - Dr. van der Sande
0007 1886 mr. Snijder v. Wissenkerke Den Haag - 3 M.J.M. Tijssens
0008 1886 P. Ouboter Gorinchem Commies ter Secretarie 2 J. van Leeuwen Jz
0008 26 Juni 1886 Chr. Vieweg Nijmegen uitgever Nijmegensche Crt. - J.H. van der Sande
0008 1886 D.W.L. Kühnen Gorinchem handelaar 2 J. van Leeuwen Jr.
0008 26 Juni 1886 Alex de Block Eindhoven fabrikant 3 J.H. van der Sande
0008 1886 Koolemans Beijnen Breda Kapitein Genie 2 Wijckmeester
0008 29 Juni 1886 Mr. F.G. Kool Almeloo - 4 H.W. de Bas
0008 1886 P. de Koning Leiden Student 8 J. de Koning Az
0008 1 Juli 1886 J.G. Meilink Zwolle med: doctor Arts - D.W. Schepers
0009 1886 J. Bouten Rees - 8 van Brakel Gz
0009 1886 Raphael Romero Jerez de la Frontera particulier - J.S.N.S. Roder
0009 1886 Koolemans Beijnen Breda Kapitein Genie 2 Wijckmeester
0009 1886 Johan de Jongh Jerez de la Frontera koopman - J.S.N.S. Roder(?)
0009 1886 Dr. Jennes Rotterdam - 1 A. van Oven
0009 1886 J.C. Jansen 's Hage Arrond. Schoolopziener 14 F. Stoop
0009 1886 Dr. Boest Gips Pz Rotterdam - 2 A. van Oven
0009 1886 J. van Kerckhoff(?) Leiden cand. arts 2 G. v. Arnijers(?)
0010 14-7-1886 P.J. van Aken Antwerpen Reeder - J. Anthe..(?)
0010 14-7-1886 S.A. graaf v. Rechteren Limpurg Brielle - 4 W. van Rechteren
0010 19 Juli 1886 C.A. Vriesendorp Zwolle Inspecteur der Registratie 14 J.J. Blussé
0010 21 Juli 1886 G.J. van Gendt - avelbint(?) 30 van Gendt
0010 21-7-1886 Alfred Masion Brussel Student 8 W. Kolkman JFz
0010 1886 J. Vriesendorp Jr 's Grevenlduin Capelle - 2 J.J. Vriesendorp Jz
0010 1886 P.A. van Buuren Meeuwen - 1 J.J. Vriesendorp Jz
0010 1886 A. de Mandt Utrecht luit. Artl. 2 H. de Mandt
0011 1886 A.V.R. Ter Horst Zwolle Candid. notatis 2 E.V.R. Ter Horst
0011 1886 Heeren van den Broek en Leurink Leiden studenten 8 Bandaan(?)
0011 31 Juli 1886 Dr. L.H. Slotemaker Arnhem 8 A..(?)
0011 2 Aug. 1886 Adr. Stoop Indie - - A. Stoop
0011 1886 Th. (Theodore) Valeton Groningen docotor philosophiae 14 D.W. Schepers
0011 1886 A.J. de Kanter(?) Dordrecht - - de Kanter
0011 1886 C. van Drooge Leijden - 14 D.W. Schepers
0011 1886 Mr. Pieren Amsterdam - 14 P.M.V. v.d. Linden
0012 1886 Boekholdt - Student Leiden 4 P.M.V. v.d. Linden
0012 1886 van Tienhoven Gorinchem Civ. Ing. 1 J.A. de Bruijn
0012 1886 S. van Rechteren Limpurg - - 14 van Rechteren Limpurg
0012 1886 P. de Kanter Steenwijk - 14
0012 22 Aug. 1886 Algemar H. Percy "Mida" Royal Yacht Squadron - 4 W. van Oorschot
0012 22 Aug. 1886 C. van der Made - Civiel Ingenieur één dag J.D. van der Made PWz
0012 23-8-1886 Koolemans Beijnen Breda - 1 C....(?) Dordrecht
0012 1886 Ant. van Gijn - - 14 ..(?) van Gijn
0013 1886 mr. D. van der Vliet Middelburg Advocaat 2 A.A. Man(?)
0013 1886 mr. C.M. Schram de Jong Winschoten subst. Off. van Justitie 14 O. de Kat van Barendrecht
0013 1886 v. Noest Gorinchem 2e lt. gen. ... 14 J.A. de Bruijn
0013 4 sept. 1886 G. Heeleij Parijs - 14 J.J.B.J. Jerome Bouvy
0013 3 Sept. 1886 A. Wamme Breda ijker 2 M.A. Wamme
0013 1886 Dr. Krol Utrecht Kolonel Geneeskundige Dienst - Majoor Baum
0013 5 Sept. 1886 H.B. Duijster Leiden Apotheker 2 J. van Leeuwen Jr
0013 10 Sept. 1886 P. de Joncheere Grave - - J.P.J. de Joncheere
0014 10 Sept. 1886 Mr. & Lady Selina Herdey & dochter - - 1 G.H. van der Sande
0014 1886 v. Lindenbergh Wemeldinge - 1 Jacob den Bandt
0014 1886 H. Maas Geesteranus - - 14 .. Dol..(?)
0014 22 Sept. 1886 Anth. de Broekert Wemeldinge - 1 Jacob den Bandt
0014 1886 H.C. Krauss Helmond fabrikant - A.C.J.A. van Wageningen
0014 1886 J. Hannewijck Wemeldinge - 1 Jacob den Bandt
0014 1886 H(a)erman de Koning Amsterdam - 14 ... van Gijn
0014 1886 - - - - -
0015 22 Sept. 1886 Mr. A. van de Koppel Gzn Ginneken - een dag H.W.A. van Rossem
0015 1886 P.J. Stokvis Arnhem - 14 van..(?)
0015 1886 M.A. Vriesendorp Liverpool - 14 J. van Wageningen
0015 1886 J.J. François Rotterdam Dir. ond. Ged..(?) 3 van..(?)
0015 1886 H. Veder Jzn Rotterdam assuradeur 3 van..(?)
0015 26-9-1886 H. de Reus Anvers - 14 J.J.B.J. Jerome Bouvy
0015 1886 J. Boudewijnsz Middelburg - 8 F. Roodenburg
0015 1886 H. Helmig van der Vegt Amsterdam - 1 G. van Brakel Gz
0016 1886 de Kock 's Hage Assist. Resident 1 J.C. Jansen
0016 1886 A. de Mandt Utrecht off. Artl. 8 H. de Mandt
0016 2 Oct. 1886 J.P. Boudewijnse Middelburg in Bouwmaterialen 14 J.J.B.J. Jerome Bouvy
0016 1886 M.G.M. van der Linde Rotterdam - een maand mr. Hugo van Gijn
0016 2 Oct. 1886 S.A.G. van Rutten Noordwijk - 1 dag S.A. Rutten
0016 1886 - - - - -
0016 3 Oct. 1886 M. Picard Besançon ? 14 F. Roodenburg
0017 4 october 1886 P. Schipper Amsterdam med. Student 2 M.W. Wamme(?)
0017 1886 mr. F.J.G. van Tricht Amsterdam advocaat 2 A.A. Moer(?)
0017 1886 P. Blusse Haarlem particulier 2 G. v.d. Elst
0017 1886 mr. J.H. van Bel 's Hage advocaat 2 A.A. Moer(?)
0017 11 Oct. 1886 J.J. de Reus Leerdam - 14 Jacob de Bandt
0017 11 Oct. 1886 A. Sigmond Leiden - 14 J.H. den Bandt
0017 17 Oct. 1886 Romaro Xeres part. - A.H. de Vos
0017 1886 H. van Heeckeren van Walien Den Haag - 1 dag A.C. Crena de Jongh
0018 14 oct. 1886 J.M. Buffart Kampen kapt. der Inf. twee van Steijn
0018 1886 mr. J.Z. Mazel den Haag adv. & proc. 1 dag M. Crena de Jongh
0018 1886 C. Nijs Nice doctor 8 dagen Vos van Hagenstein
0018 1886 J.J. Hector Dordrecht 1e Lt. der Pontonniers 14 dagen J.A. de Bruijn
0018 1886 L.N. Roodenburg Leiden jur. cand. 8 F. Roodenburg
0018 1886 W.K. Brevet Leiden jur. doct. drie dagen F. Roodenburg
0018 27 oct. 1886 H. Engelhard den Helder kapt. art. 4 dagen H.J. Kiewiet de Jonge
0018 30 Oct. 1886 Dr. A. Otto Amsterdam - 3 dagen J.A. Giltaij
0019 31 Oct. 1886 G. Akersloot Scheveningen Oud Burgem. 8 F.J. van den Hoogen
0019 1886 A. de Mandt Utrecht Offic. Artl. 2 H. de Mandt
0019 31 October 1886 Woutersen Middelburg 1e Luitenant der Inf. 4 W.H. Wamme(?)
0019 12 Novb. 1886 J. Sander Den Haag - 1 N. Roodenburgh Jz
0019 7 Nov. 1886 A. van der Elst Leiden - 4 W.M. van Haaften
0019 1886 Herman Heunting(?) Gouda student 4 J.A. de Koning
0019 7 Nov. 1886 H. Verkouteren 's Hage 1ste Luitenant der Grenadiers 1 dag P.A. Giltaij
0019 1886 Helmig v.d. Vegt Amsterdam assuradeur 3 G. van Brakel Gz
0020 1886 J.J.W. Verarmst Rijp 0 D.W. Hel...nt(?)
0020 1886 A.F. de Sturler Leiden fabrikant 1 E.V.R. Ter Horst
0020 16-11-1886 Dr. H.Ph. Baudet - - 4 Dr. Hauwley(?)
0020 16-11-1886 Mr. M.F. Boonzaijer Gorinchem advocaat 2 H.W.A. van Rossem
0020 17-11-1886 Mr. J. de Vries van Doesburgh - advocaat x N. Verve...(?)
0020 1886 F.C. v. Brand(?) Rotterdam - 8 v. Bra...(?)
0020 1886 Dr. J.B.G.H. van Gruting - - 2 Dr. Hamberg
0020 1886 B.A. Giltaij Roozendaal sigarenfabriekant 2 P.A. Giltaij
0021 22 Nov. 1886 P. van Haaften Maria-Polder landbouwer 8 H. van der Sande AJz
0021 1886 J. Wildschut Arnhem notaris 4 Arnol. de Koning
0021 22 Nov. 1886 L. Roodenburg Leiden student 14 J. Vriesendorp Jz
0021 1886 H. Sligcher - 2 Faebrie(?)
0021 24 Nov. 1886 G.W. Eekhout Leiden student 7 J. Vriesendorp Jz
0021 1886 S.A.G.A. v. Rechteren Noordwijk Binnen - 4 S.v.Rechteren Limpurg
0021 1886 A.F.J. Romswinckel - adelborst 1e kl K.M. Marine - A. Romswinckel
0021 1886 T.C. v. Brakel - - 8 van Brakel Gz
0022 8 Dec. 1886 August Kerstens Tilburg kassier 8 F.J. van den Hoogen
0022 8 Dec. 1886 Ph.S. de Laat de Kanter Leiden jur. stud. 2 J. Roodenburg
0022 8 Dec. 1886 J.W. de Kanter Leiden jur. stud. 2 J. Roodenburg
0022 11 Dec. 1886 Jhr. A.J.Th. Vrijthoff Maastricht kassier 14 H. van der Sande AJz
0022 1886 J.F. Keppel Hesselink Arnhem wijnhandelaar 4 F. Stoop
0022 1886 J. Vrancken Tilburg kassier 3 F.J. van den Hoogen
0022 11 Dec. 1886 Bernard Kerstens Tilburg kassier 3 F.J. van den Hoogen
0022 17 Dec. 1886 C. Giltaij Antwerpen makelaar 1 dag P.A. Giltaij
0023 1886 F. van der Staat Delft 1e luitenant 2 W.J. Heteb...(?)
0023 1886 C. v.d. Broek Leiden student 20 J. Roodenburg
0023 1886 Jos. Alben...(?) s Bosch fabrikant 2 W.J. Heteb...(?)
0023 1886 J.W. de Kanter Leiden student 20 Louter van Oldenburgh
0023 16 Dec. 1886 W.F.K. Lenshoek Wolfaartsdijk - 1 dag J. Roodenburg
0023 1886 G.H. Boonzaijer Gorinchem Gem. Ontvanger 2 dagen J.V. van Oorschot
0023 16 Dec. 1886 L.N. Roodenburg Leiden jur. cand. 30 J. Roodenburg
0023 1886 G.A. Verkuijl Arnhem cand. litt: 14 D.W. Schepers
0024 1886 de Vries van Meijel Luton (E.) - 5 de Vries van Meijel
0024 1886 O.A. Koorevaar Heerenveen - 10 A.C. van der Sande
0024 1886 W.K. Brevet IJzendijke student 1 dag J. Roodenburg
0024 25 dec. 1886 A. de Mandt Utrecht off. Veld Artl. 8 H. de Mandt
0024 23 Dec. 1886 J.H. van Hoogstraten Den Helder luit.nt ter zee 14 P.A. Giltaij
0024 1886 Jong(?) Breda 1e luit(?) 3 W. Jong/Jas(?)
0024 24 Dec. 1886 B. Reiger Utrecht wethouder 8 J. de Koning
0024 1886 J. Markhoff Breda leeraar der academie 14 A. ..trossen(?)
0025 25 Dec. 1886 J. 't Hooft Amsterdam - 8 C.G. 't Hooft
0025 25 xber 1886 W. de Reus Breda Cadet Artillerie 14 Henri de Reus
0025 25 Dec. 1886 Nedermeijer van Rosenthal Breda Cadet K.M.A. 14 O.B. de Kat
0025 1886 Graaf van Rechteren Limpurg van Noordwijk - 14 M.M. Roodenburg
0025 25 December 1886 J. Reinhard Scholten Amsterdam makelaar 4 A. Herman de Vos
0025 25 Decb. 1886 Dr. Planten Loenen a/d Vecht - 1 dag A.C.J.A. van Wageningen
0025 25 Decb. 1886 J. Kisselius Den Haag - 2 A.C.J.A. van Wageningen
0025 25 Decb. 1886 P.E. Kisselius Hilversum - 3 A.C.J.A. van Wageningen
0026 1886 A.J. de Graaf Den Helder adelborst 14 Dr. H.J. de Graaf
0026 1886 Mr. C. Veth Amsterdam ddv 3 H. Veth Hz
0026 1886 Jean A. Bouvy Anvers negociant 1 J.J.B.J. Jerome Bouvy
0026 25 Dec. 1886 H. 't Hooft Leiden jur. stud. 14 C.G. 't Hooft Hz
0026 26 Dec. 1886 C.G. Steen Leerdam Cand. notaris 8 F. Stoop
0026 1886 P.J. de Kanter Steenwijk asp. registratie 10 Louter van Oldenburgh
0026 26 Dec. 1886 P. de Joncheere Grave - 14 J.P.J. de Joncheere
0026 25 Dec. 1886 Mr. J.C. de Koning Amsterdam Rijksadvocaat 8 J. de Koning
0027 26-12-1886 Mr. A. Piereel Amsterdam advocaat - M. Kolkman Jzn
0027 1886 L. van der Sande Utrecht Civiel Ingenieur 1 J.H. van de Sande
0027 27 Dec. 1886 van Gendt Den Helder adelborst 2e kl. 14 W.H. Wamme
0027 27 Dec. 1886 Tack Den Helder adelborst 2e kl. 14 W.H. Wamme
0027 den 29 Dec. 1886 A. van Gijn Leiden Student 14 J.H. den Bandt

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2015.