Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945 (Johan de Wittstraat 12 'villa Benvenuta')


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 500 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1947)


brief 3 Januari 1947 (Arrondissementsrechtbank; C. Groeneveld)

[Archief-Dossier 178-021] 3 Januari 1947

KINDERRECHTER BIJ DE ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE DORDRECHT

Dordrecht, 3 Januari 1947

Kortgeleden heeft de kinderrech-
ter in het kindertehuis doen opnemen
ter verpleging de minderjarige C.
Groeneveld
. Machtiging hiervoor is
gevraagd aan het Departement van Jus-
titie. Het Departement vraagt echter
o.a. de berekening van den kostprijs.
Ik verzoek U in Uw hoedanigheid als
penni(n)gmeester over bedoeld Tehuis
mij hieromtrent te willen inlichten
Ik zal Uw schrijven dan doorzenden
aan het Departement. Bijgaande bij-
lagen ontvang ik met Uw antwoord
gaarne van U terug.
Voor den Kinderrechter
De Griffier

Den Heer
J. van Breevaart
Slingelandtlaan 57
Dordrecht.

Laatst gewijzigd: april 2022.