Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


18. rederij firma Frank van der Schoor & zn (39 schepen)


Nr. 18 REDERIJ / FIRMA FRANK v/d SCHOOR & ZN TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

S
amengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in : o.a. out / Walvisvaart

LEENDERT v/d SCHOOR
Geb: te Numansdorp/overl: voor 1755 te Dordrecht
z.v. Cornelis v/d Schoor
Hij ondertrouwt: op 3-5-1726 te Dordrecht met
MARGARETHA van ES
Geb: te Zwijnderecht / d.v. ?
(Zij hertrouwt in 1755 te Dordrecht met Jacob Spaan houthandelaar te Dordrecht)

FRANK v/d SCHOOR Leendertz
Koopman/reder te Dordrecht
Geb: 13-12-1730 te Dordrecht /overl:18-7-1804 te Dordrecht( na een langdurige ziekte)
z.v. Leendert v/d Schoor en Margaretha van Es
Hij ondertrouwt: op 13-12- 1755 te Dordrecht met
PETRONELLA BACKUS
Ged: 29-3-1729 te Rotterdam /overl: 6-9-1815 te Dordrecht
d.v. Matthijs Backus Pieterz (geb: 1693 te Dordrecht/ koopman te Rotterdam)
en Elisabeth Blauwesteyn (overl: 14-12-1788 te R.dam 93 jaar)
Kinderen te Dordrecht:
25-3-1760 LEENDERT tr 1782 te Ddr met Geertrui Mauritz
23-4-1764 MATTHIJS koopman/reder/overl:17-4- 1809 te Dordrecht (ongehuwd)
27-9-1768 PIETER koopman/reder /overl: 18-10-1804 (3 maanden na zijn vader /ongehuwd)
7-10-1766 JOHANNA tr 1787 te Dordrecht met
Petrus Johannes Wendorp
Ged: 15-1-1764 te Amsterdam /overl: 11-1-1823 te Amsterdam
z.v.David Wendorp (koopman/reder te Amsterdam) en Magdalena Bagge
Van 1755 t/m 1804 woonde hij in de Prinsenstraat 66 te Dordrecht
In 1781 is hij lid v/h Gilde van Twijnders
In 1787 is hij lid v/d/ Mannen van Veertig te Dordrecht
In 1788 is hij Schepen van Dordrecht.

LEENDERT V/D SCHOOR FRANKZ
Koopman/reder te Dordrecht
Geb: 25-3-1764 te Dordrecht /overl:11-8-1820 te Dordrecht
z.v. Frank v/d Schoor en Petronella Backus
Hij ondertrouwt: op 14-9-1782 Dordrecht met
GEERTRUI MAURITZ
Geb: 18-6-1764 te Dordrecht
d.v. Elias Mauritz (koopman uit Wezel) en Johanna v Poelien
Kinderen te Dordrecht:
1782 FRANK Drost/secretaries district Nickerie/Suriname ongehuwd (overl:1-1- 1826 te Suriname)
1784 ELIAS makelaar te Dordrecht/ ongehuwd (overl: 24-10-1827)
1787 PIETRONELLA (overl: 1790 roodvonk)
1790 MATTHIJS (overl: 1793 longontsteking)
1788 JOHANNA (ongehuwd)
Ged: 4-11-1788 te Dordrecht /overl: 28-3-1868
Zij was de laatste telg uit de Koopmans en Redersfamilie v/d SCHOOR te Dordrecht en woonde tot haar dood in 1868 in het huis van de familie v/d Schoor Prinsestraat 66 te Dordrecht.

BEZITTINGEN VAN DE FAMILIE v/d SCHOOR TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW o.a.


In 1781 /1802 een REDERIJ voor DE WALVISVAART DORDRECHT,,
In 1781 Garentwijnderij a/d Houttuinen te Dordrecht.
(geerfd van Johanna Backus wed. van Pieter Vernimmen)
In 1781 Blauwselfabriek hoek v/d Dolstraat te Dordrecht.
(geerfd van Johanna Backus wed. van Pieter Vernimmen)
In 1783 Plantage ,,MARIENBOSCH,,te Suriname (koffie/cacao/katoen) samen met Jacob Staats van Hoogstraten /Fa G.v Hoogstraten & zn
In 1800 Steenbakkerij in ,,DE MIJL,, te Dordrecht.

In 1758 Houtzaagmolen ,,DE DANSER,, Spuiweg/Singel te Dordrecht (met Jacob Cumsius)
In 1771 Houtzaagmolen ,,DE CLUNDERT,, Weeskinderdijk te Dordrecht
(met Anthony de Raadt Dionysz)
In 1790 Houtzaagmolen ,,DE WINDHOND,, 's-Gavendeelsedijk te Dordrecht.

SCHEPEN v/d REDERIJ FRANK v/d SCHOOR & ZN TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW


o.a. Eigen e/o huurschepen
Afkortingen:
(w.g.) = Watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = Zeebrieven te Dordrecht 1757/1802.
(V.O.C. site / I.G.Dillo) = gegevens V.O.C. schepen / I.G. Dillo boek V.O.C. 1780/1795.

nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1 30-06-1759 Driemast Galjootschip ,,DE ANTHONIUS EN PETRONELLA,,
188 last (w.g.)
Frank v/d Schoor Lz samen met Cornelis v Hombroek Cz en Pieter Vernimmen Pz
(¼ part verkocht voor f 1.400,-) aan Pieter en Cornelis Vernimmen kooplieden/reders te Dordrecht
Schipper: Cornelis Kooter uit Huysduinen /Den Helder.
Nr. 2 30-07-1760 Fluitschip ,,HET FORTUIN,, (w.g.) Frank v/d Schoor Lz samen met Cornelis v Hombroek Cz
(½ part verkocht voor f 3.000,- ) aan Anthony de Raadt Dionysz koopman te Dordrecht
Schipper: Ruent Gerkes.
Nr. 3 01-08-1761 Schip ,,DE JONGE LEENDERT,, Frank v/d Schoor Lz & Anthony de Raadt Dionysz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Ruurt Brouwer van Ameland.
Nr. 4 07-06-1766 Driemast Hoekerschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,, ca 184 last Frank v/d Schoor Lz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Simon Kooter uit Huysduinen /Den Helder.
Nr. 5 11-06-1766 Driemast Hoekerschip ,,DE LEENDERT EN MATTHIJS,, ca 197 last Frank v/d Schoor Lz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jacob Kooter Huysduinen /Den Helder.
(op 12-7-1768 verkocht voor f 8.200,- w.g.) aan Dhr. Heshuysen de Jonge koopman te Zierikzee.
Nr. 6 04-09-1767 Schip ,,DE JONGE JOHANNA I,, ca 70 last Frank v/d Schoor Lz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jacob Draay uit Dordrecht.
Nr. 7 09-09-1773 Een mast Galjootschip ,,DE JUFFROUW ANNA,, (w.g.)
(84 voet lang/27 voet wijt /10 voet hol)
Frank v/d Schoor (verkocht voor f 1.250,- ) aan Willem v Duren koopman te Dordrecht
Schipper: Maarten Beltner Christoffelz.
Nr. 8 07-11-1774 Driemast hoekerschip ,,DE JACOB EN ANTONIA,, ca 154 last Frank v/d Schoor Lz samen met Cornelis v Hombroek Cz en Jacob Staats v Hoogstraten Gz (arch 150/SAD) vracht contract van Fa. Franco en Adrianus Dubbeldemuts kooplieden te Rotterdam
Schipper: Ary v/d Giesse (zeebrief te Dordrecht 6-3-1775).
Nr. 9 29-05-1777 Driemast Hoekerschip ,,DE JONGE JOHANNA II,, (w.g.)
(115 voet,10 duim lang / 26 voet wijt / 13 voet hol)
Frank v/d Schoor Lz (gekocht voor f 6.500,-) samen met Jacob Staats van Hoogstraten Gz en Pieter Vernimmen Pz van De Erven v Jan Bootsman
Schipper: Jan Molevelt uit Delfshaven.
Nr. 10 09-05-1777 Schip ,,DE JONGE DAVID,, 113 last Frank v/d Schoor Lz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Simon Kooter uit Huysduinen/Den Helder.
Nr. 11 10-03-1779 Schip ,,DE VROUW PETRONELLA,, ca 116 last Frank v/d Schoor Lz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Simon Reynders uit Warder/Edam.
Nr. 12 30-08-1781 Galjootschip ,,DE HOOP,,(w.g.)
(80 voet,3 duim lang / 25, 5 voet wijt / 11 voet, 3 duim hol)
Frank v/d Schoor Lz samen met Jacob Staats v Hoogstraten Gz
(gekocht voor f 5.100,-) van Maria Hardus wed. van Willem Hardus Cz en Jacob van Doeveren
Schipper: Jan Hillis Kooten uit Warga /Frsl.
Nr. 13 06-05-1782 Pinkschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,, 678 ton (w.g.)
(V.O.C.site /I.G.Dillo)
(136 ½ voet lang / 30 voet, 7 ½ duim wijt / 15 voet hol)
Het schip is in 1778 gebouwd op de werf van Jan Schouten Jz (1729/1784) te Dordrecht
Het schip werd (verkocht voor f 40.000,- ) door Frank v/d Schoor Lz samen zijn schoonzuster Johanna Backus weduwe v Pieter Vernimmen Pz aan
Fa v Olst & Brouwer & comp kooplieden/reders te Emden/Dtsl
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784 en vaart onder de naam ,,FRIEDRICH DE GROSSE,,
Het schip werd verhuurd aan de V.O.C. door Frank v/d Schoor Lz
voor reizen naar Batavia
* 1782 / 1e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam
V.O.C. Pinkschip ,,FRIEDRICH DER GROSSE,, (ex ,,De Juffrouw Johanna,,)
Kapitein: SIMON KOOTER uit Huysduinen/den Helder
Texel vertrek: 7-8-1782
Kaapstad tussenstop: 2-1-1783 /28-1-1783
Batavia aankomst: 25-5-1783
Batavia vertrek: 27-8-1783
Kaapstad tussenstop: 11-11-1783 /23-1-1784
Texel aankomst: 8-4-1784
* 1786 / 2e Reis naar Batavia voor de VO.C. de kamer van Zeeland
V.O.C. Pinkschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,,(ex ,,De Friedrich der Grosse)
Kapitein: SIMON KOOTER uit Huysduinen/Den Helder.
Rammekens vertrek: 24-10-1786
Kaapstad tussenstop: 22-2-1787 /19-3-178
Batavia aankomst: 9-6-1787
Batavia vertrek: 31-10-1787
Kaapstad tussenstop: 22-1-1788 /11-2-1788
Rammekens aankomst: 7-6-1788
* 1788 / 3e Reis naar Batavia en Ceylon voor de V.O.C. de kamer van Zeeland
V.O.C. Pinkschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,,
Kapitein: MICHIEL POEST uit Amsterdam.
Rammeke
Nr. 14 07-09-1782 Fluitschip ,,DE VREDE EN VRIJHEID,, 760 ton (V.O.C. site/ I.G.Dillo) Het schip werd verkocht door Frank v/d Schoor Lz aan Fa. Pieter Onne Brouwer koopman/reder te Emden/Dtsl
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784 en vaart nu onder de naam ,,KROONPRINS VAN PRUISEN,,
Het schip werd verhuurd aan de V.O.C. door Frank v/d Schoor Lz
voor reizen naar Batavia
* 1783 / 1e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam
V.O.C. Fluitschip ,,DE KROONPRINS VAN PRUISEN,, (ex ,,De Vrede en Vrijheid,,)
Kapitein: DIRK HUIZINGA.
Texel vertrek: 27-12-1783
Kaapstad tussenstop: 24-4-1784 / 18-8-1784
Batavia aankomst: 7-10-1784
Batavia vertrek: 24-11-1784
Kaapstad tussenstop: 29-1-1785 / 12-2-1785
aankomst: 3-6-1785
* 1785 / 2e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Zeeland.
V.O.C. Fluitschip ,,DE VREDE EN VRIJHEID,,(ex ,,De kroonprins v Pruisen,,)
Kapitein: DIRK HUIZINGA
Rammekens vertrek: 16-12-1785
Kaapstad tussenstop: 1-5-1786 / 7-6-1786
Batavia aankomst: 28-8-1786
Batavia vertrek: 15-11-1786 daarna is het schip met man en muis vergaan.
Nr. 15. 1783 Fluitschip ,,DE UNIE, (walvisvaart) Het schip werd verkocht door Frank v/d Schoor Lz aan Fa. Pieter Onne Brouwer koopman/reder te Emden/Dtsl
Het schip vaart nu als koopvaardijschip onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784 onder de naam ,,WILHELM,,
Schipper: Johannes Hoogerzeijl uit Dordrecht
(op 20-3-1797 verkocht voor 3.750 Deense rijksdaalders w.g.) aan Fa Pieter Onne Brouwer koopman/reder te Emden /Dtsl
Het schip vaart nu de neutrale Pruisiche vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland 1795-1802 (archief 150).
Nr. 16. 1783 Fluitschip ,,DE PRO PATRIA,, (walvisvaart)
110 voet lang / 26 voet, 3 ½ duim wijt / 10 voet, 1/2 duim hol)
Het schip werd verkocht door Frank v/d Schoor Lz aan Fa. Pieter Onne Brouwer koopman/reder te Emden /Dtsl
het schip vaart nu als koopvaardijschip onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780/1784 onder de naam ,,FRIEDRICH,, i.v.m. de 4e Engelse oorlog 1780-1784
Schipper: Simon Hoogerzeijl uit Dordrecht (archief 150).
Nr. 17. 23-12-1783 Fluitschip ,,DE JONGE FRANK,, 592 ton (V.O.C.site/ I.G.Dillo) Het schip werd verkocht door Frank v/d Schoor Lz aan Fa. Pieter Onne Brouwer koopman/reder te Emden/Dtsl
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780 /1784
Het schip werd verhuurd aan de V.O.C. door Frank v/d Schoor Lz
voor 3 reizen naar Batavia
* In 1783 /1e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam
V.O.C. Fluitschip ,,DE JONGE FRANK,,
Kapitein: JACOB VEER Jacobz (1732 R.dam) vertrekt met een troepentransport van 252 militairen naar Batavia
Texel vertrek: 23-12-1783
Kaapstad tussenstop: 29-4-1784 / 16-5-1784
Batavia aankomst: 1-8-1784
Batavia vertrek: 13-11-1784
Kaapstad tussenstop: 11-1-1785 /14-2-1785
Texel aankomst: 21-5-1785
* In 1786 / 2e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer v Zeeland
V.O.C. Fluitschip ,,DE JONGE FRANK,,
Kapitein: JACOB VEER Jacobz (1732 R.dam) vertrekt met 34 bemanningleden en een troepentransport van 233 militairen v/h regiment Luxemburg (onderweg muiterij aan boord)
Rammekens vertrek: 12-2-1786
Kaapstad tussenstop: 23-10-1786 / 2-12-1786
Batavia aankomst: 14-2-1787
Batavia vertrek: 2-5-1787
Kaapstad tussenstop: 14-8-1787 / 21-9-1787
Rammekens aankomst: 14-12-1787
Kapitein JACOB VEER schreef over zijn 2e reis een reisverslag
BEKNOPT VERHAAL v/e OPSTAND AAN BOORD v/h O.I. SCHIP ,,DE JONGE FRANK,,OP WEG NAAR OOST INDIE
In 1788 uitgegeven te Dordrecht door Pieter Braam (arch 489/ nr 21711. Stadsarchief Dordrecht
* In 1788 / 3e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Zeeland
V.O.C. Fluitschip ,,DE JONGE FRANK,,
Kapitein: JACOB VEER Jacobz (1732 R.dam)
Rammekens vertrek: 8-11-1788
Kaapstad tussenstop: 24-3-1789 / 4-10-1789 (grote reparatie a/h schip)
Batavia aankomst: 24-12-1789
Het schip is gezonken na aankomst op de reede van Batavia.
Nr. 18 29-07-1784 Fluitschip ,,DE EENSGEZINDHEID,,
884 ton (V.O.C.site /I.G.Dillo)
Het schip is in 1777/1778 gebouwd te ?
Het schip werd verhuurd aan de V.O.C. door Frank v/d Schoor Lz
voor 4 reizen naar Batavia
* In 1784 / 1e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamers Amsterdam en Hoorn V.O.C. Fluitschip ,,DE EENSGEZINDHEID,,
Kapitein: PIETER JANSSEN uit Amsterdam /vertrekt met 37 bemanningleden en een troepentransport van 347 militairen naar Batavia
Texel vertrek: 29-7-1784
Kaapstad tussenstop: 29-11-1784 / 22-1-1785
Batavia aankomst: 18-3-1785
Batavia vertrek: 7-8-1785
Kaapstad tussenstop: 17-10-1785 /27-11-1785
Texel aankomst: 4-5-1786
* In 1786 / 2e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamers van Amsterdam en Hoorn V.O.C. Fluitschip ,,DE EENSGEZINDHEID,,
Kapitein: PIETER JANSSEN uit Amsterdam / vertrekt met 23 bemanningsleden en een troepentransport van 312 militairen naar Batavia
Texel vertrek: 17-9-1786
Kaapstad tussenstop: 24-2-1787 / 6-3-1787
Batavia aankomst: 16-6-1787
Batavia vertrek: 4-11-1787
Kaapstad tussenstop: 22-1-1788 / 10-2-1788
Texel aankomst: 18-6-1788
* In 1788 / 3e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam
V.O.C. Fluitschip ,,DE EENSGEZINDHEID,,
Kapitein: SIMON KOOTER uit Huysduinen/Den Helder.
Texel vertrek: 30-11-1788
Kaapstad tussenstop: 30-6-1789 / 25-8-1789
Batavia aankomst: 31-10-1789
Batavia vertrek: 10-12-1790
Kaapstad tussenstop: 15-3-1791 / 16-4-1791
Texel aankomst: onbekend
* In 1794 / 4e Reis naar Batavia en Ceylon voor de V.O.C. de kamer van Zeeland
V.O.C. Fluitschip ,,DE EENSGEZINDHEID,,
Kapitein: CORNELIS MICHIELSEN
(zeebrief te Dordrecht 4-4-1794) vertrekt samen met het V.O.C. Fluitschip ,,DE BERLICUM,, (verhuurd aan de V.O.C. door Jacob Staats v Hoogstraten koopman/reder te Dordrecht) met Kapitein: FRANCOIS(FRANS) BREMER uit Rotterdam onder konvooi van 2 oorlogsschepen uit Rammekens
Rammekens vertrek: 24-6-1794
Kaapstad tussenstop: 14-12-1794 / 31-12-1794
Batavia aankomst: mei 1795
Batavia vertrek: onbekend
Ceylon aankomst: 15-2-1796 (in beslag genomen door de Engelsen)
De twee Fluitschepen vertrekken uit Batavia richting Ceylon, onwetend van de in September 1795 uitgebroken 6e Engelse oorlog met Nederland 1795 /1802
Bij aankomst in Ceylon op 15 2-1796 worden de schepen direkt in beslag genomen door de Engelse Marine, Ceylon was veroverd door de Engelsen.
Nr. 19. 13-06-1785 Fluitschip ,,DE JAN KORNELIS,,
560 ton (V.O.C.site / I.G.Dillo)
Het schip werd verhuurd aan de V.O.C. door Frank v/d Schoor Lz
voor 2 reizen naar Batavia
* In 1785 /1e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam V.O.C. Fluitschip ,,DE JAN KORNELIS,,
Kapitein: KLAAS DUYF uit Hindelopen vertrekt met 31 bemanningsleden en een troepen transport van 298 militairen naar Batavia
Texel vertrek: 6-13-1785
Kaapstad tussenstop: 29-10-1785 / 25-11-1785
Batavia aankomst: 1-3-1786
Batavia vertrek: 16-5-1786
Kaapstad tussenstop: 20-8-1786 / 6-9-1786
Texel aankomst: 4-1-1787
* In 1787 / 2e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam V.O.C. Fluitschip ,,DE JAN KORNELIS,,
Kapitein: KLAAS DUYF uit Hindelopen vertrekt met 31 bemanningsleden naar Batavia
Texel vertrek: 14-11-1787
Kaapstad tussenstop: 13-5-1788 / 11-6-1788
Batavia aankomst: 8-10-1788
Batavia vertrek: 2-4-1789
Kaapstad tussenstop: 20-7-1789 / 14-8-1789
Texel aankomst: 7-12-1789.
Nr. 20. 28-06-1785 Fluitschip ,,DE GEERTRUIDA,, ca 660 ton (V.O.C./ I.G.Dillo) Het schip werd verhuurd aan de V.O.C. door Frank v/d Schoor Lz en Tamme Beth IJsbrandz koopman/reder te Amsterdam voor 3 reizen naar Batavia
* In 1785 / 1e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam V.O.C. Fluitschip ,,DE GEERTRUIDA,,
Kapitein: DANIEL KUNNEMAN
Texel vertrek: 28-6-1785
Kaapstad tussenstop: 29-10-1785 / 19-11-1785
Batavia aankomst: 13-2-1786
Batavia vertrek: 11-5-1786
Kaapstad tussenstop: 27-8-1786 / 25-9-1786
Texel aankomst: 11-3-1787
* In 1787 / 2e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam
V.O.C.Fluitschip ,,DE GEERTRUIDA,,
Kapitein: DANIEL KUNNEMAN vertrekt met een troepentransport van 247 militairen naar Batavia
Texel vertrek: 8-8-1787
Kaapstad tussenstop: 13-1-1788 / 17-2-1788
Batavia aankomst: 28-6-1788
Batavia vertrek: 12-11-1788
Kaapstad tussenstop: 14-1-1789
Texel aankomst: 29-5-1789In 1794 / 3e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam
Fluitschip ,,DE GEERTRUIDA,,
Kapitein: MAARTEN de VRIES vertrekt gelijk met het V.O.C. Pinkschip WILLEMSTAD EN BOETZELAAR,, (verhuurd aan de V.O.C. door Frank v/d Schoor) schipper SIMON KOOTER uit Huysduinen/Den Helder naar Batavia
Texel vertrek 22-12-1794
Kaapstad tussenstop september 1795
Bij aankomst in Kaapstad worden de 2 schepen door de Engelse marine in beslag genomen i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland 1795-1802
De Engelsen hadden DE KAAP veroverd.
Nr. 21. 1786 Fluitschip ,,DE MARIENBOSCH,, Het schip is genoemd naar plantage ,,Marienbosch,, in Suriname, dat koffie ,cacao en katoen verbouwd
In bezit van Frank v/d Schoor Lz en Jacob Staats v Hoogstraten voor Fa G. v Hoogstraten & zn koopman /reder te Dordrecht
Het schip maakt reisen naar Suriname in 1786/1788/1791 /archief 150 SAD.
Nr. 22. 05-11-1787 Pinkschip ,,DE GEERTRUI EN PIETERNELLA,, 450 last
(V.O.C. site /I.G. Dillo)(146 voet lang)
Het schip is in 1785 gebouwd te ?
Het schip werd verhuurd aan de V.O.C. door Frank v/d Schoor Lz
voor 3 reizen naar Batavia In 1787 / 1e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Zeeland V.O.C. Pinkschip ,,DE GEERTRUIDA EN PIETERNELLA,,
Kapitein: JAN GERRITS SCHOLTEN uit Rotterdam (zeebrief te Dordrecht 14-9-1787)
Hij vertrekt met 38 bemanningsleden en een troepentransport van 326 militairen naar Batavia
Rammekens vertrek: 15-11-1787
Kaapstad tussenstop: 29-3-1788 /14-5-1788
Batavia aankomst: 19-7-1788
Batavia vertrek: 19-3-1789
Kaapstad tussenstop: 8-6-1789 / 7-7-1789
Rammekens aankomst: 29-10-1789
* In 1791 / 2e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam V.O.C. Pinkschip ,,DE GEERTRUIDA EN PIETERNELLA,,
Kapitein: LODEWIJK WILLEMS V ROSSUM vertrekt met 38 bemanningleden en een troepentransport van 339 militairen naar Batavia
Texel vertrek: 14-9-1791
Kaapstad tussenstop: 12-1-1792 /10-2-1792
Batavia aankomst: 24-4-1792
Batavia vertrek: 26-5-1792
Kaapstad tussenstop: 28-8-1792 / 5-3-1793
Texel aankomst 20-6-1793
* In 1793 / 3e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam V.O.C. Pinkschip ,,DE GEERTRUIDA EN PIETERNELLA,,
Kapitein: MATTHIJS JANSSEN
Texel vertrek: 7-11-1793
Kaapstad tussenstop: onbekend
Batavia aankomst: 9-7-1794
Kapitein: HANS LAURENS SMIT van Texel vaart de terug reis naar Nederland
Batavia vertrek: 22-11-1794
Kaapstad tussenstop: 11-3-1795/18-5-1795
Trondheim /Noorwegen aankomst: september 1795 de lading wordt ter plekke verkocht
,,De Geertruida en Pieternella,, vertrekt samen uit Batavia met Het V.O.C. Fluitschip ,,DE DORDRECHT,, (verhuurd aan de V.O.C. door Jacob Vriesendorp Hz koopman /reder te Dordrecht) met Kapitein: GOTLIEB JAGER
Onderweg worden zij gewaarschuwd om niet door HET KANAAL te varen i.v.m. het uitbreken van de 5e Engelse oorlog met Nederland 1795/1802
De beide schepen varen om niet in handen van de Engelse Marine te vallen langs de west en noordkust van Engeland naar Noorwegen.,,De Dordrecht,, wijkt uit naar Bergen/Noorwegen.
Nr. 23. 17-09-1788 Hoekerschip ,,DE CAREL EN MAGDALENA,, Frank v/d Schoor (zeebrief te Dordrecht)
Schipper Symen Riebels.
Nr. 24. 30-10-1788 Fluitschip ,,DE VROUW ELIZABETH,, 130 last Frank v/d Schoor samen met Jacob Staats van Hoogstaten /Fa G v Hoogstraten & zn
Het schip vertrekt uit Zeeland naar Guinea West Afrika en van daar naar Suriname
Schipper: Daniel Muller (arch 150 SAD).
Nr. 25. 01-04-1790 Fluitschip ,,DE RUST EN VADERLAND,, 120 last (walvisvaart /de Gruyl) Frank v/d Schoor (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Hubertus de Koning uit Krimpen a/d Lek
Hij keert terug van zijn reis met 22 vaten spek van 2 walvissen.
Nr. 26. 13-12-1791 Schip ,,DE JONGE ALEXANDER,, ca 105 last Frank v/d Schoor (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Foppe Jans Brouwer van Ameland.
Nr.27. 20-04-1793 Schip ,,DE JONGSTE JOHANNA,, ca 139 last Frank v/d Schoor (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Roelof Wolf uit Rotterdam.
Nr. 28. 27-05-1793 Fluitschip ,,DE EENDRACHT,, ca 202 last Frank v/d Schoor (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Sybrand Homme Bruynsma uit Warns/Frsl.
Nr. 29. 08-02-1794 Fluitschip ,,DE DONGENBURG,, (w.g.)
(120 voet lang)
Het schip werd in 1778 gebouwd op de werf van Jan Schouten Jz (1759/1808 Ddr) te Dordrecht voor Jacob v Dongen koopman/reder te Dordrecht
Gekocht door Frank v/d Schoor voor f 14.000,- w.g.) van Rederes: Adriana de Haas weduwe van Jacob v Dongen voor Fa. Wed Jacob v Dongen & zn te Dordrecht
Schipper: Leendert Bijkerk uit Zwijndrecht.
Nr. 30. 08-08-1794 Pinkschip ,,DE WILLEMSTAD EN BOETZELAAR ,, 978 ton
(V.O.C. site /Dillo)(150 voet lang)
Het schip werd in 1792 gebouwd op de werf van Jan Schouten Jz (1759/1808 Ddr) te Dordrecht voor Frank v/d Schoor Lz
Het schip werd verhuurd aan de V.O.C. door Frank v/d Schoor Lz voor een reis naar Batavia en Ceylon
* In 1794 /1e Reis naar Batavia en Ceylon voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam V.O.C. Pinkschip ,,DE WILLEMSTAD EN BOETZELAAR,,
Kapitein: SIMON KOOTER uit Huysduinen /Den Helder vertrekt samen met het V.O.C. Fluitschip ,,DE GEERTRUI,, (verhuurd aan de V.O.C. door Frank v/d Schoor Lz) met Kapitein: MAARTEN DE VRIES
Texel vertrek: 22-12-1794
Kaapstad tussenstop: September 1795
Bij aankomst in Kaapstad worden de 2 schepen in beslag genomen door de Engelse marine i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland 1795-1802
De Engelsen hadden DE KAAP,, veroverd.
Nr. 31. 15-03-1802 Fluitschip ,,DE NEPTUNIS, ca 420 last Frank v/d Schoor & zn (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Ary de Gelder uit Amsterdam
Het schip wordt gehuurd van Frank v/d Schoor & zn door Evert Suermondt koopman te Rotterdam en Jan en Cornelis Nolet voor Fa. Nolet kooplieden uit Schiedam voor een reis naar Batavia
Een contract wordt afgesloten om koffie te halen uit Batavia (arch 9/1603 SAD).
Nr. 32. 15-03-1802 Fluitschip ,,DE EUROPA,, 482 last Frank v/d Schoor & zn (zeebrief te Dordrecht)
Schipper Pieter Janssen uit Amsterdam.
Nr. 33. 21-03-1802 Fluitschip ,,DE GROENLANDIA,,220 last (walvisvaart)
(115 voet lang / 28 voet,6 duim wijt / 12 voet,7 duim hol)
Het schip werd in 1764 gebouwd te ?
Pieter v/d Schoor voor Fa. Frank v/d Schoor& zn (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Johan Hoogerzeijl uit Dordrecht
1805 verkocht voor f 8.500,- w.g.) aan Fa Slaap & Co te Emden/Dtsl door Leendert v/d Schoor voor Fa. Frank v/d Schoor & zn.
Nr. 34. 17-04-1802 Fluitschip ,,DE ZEENIMPH,, 340 last Pieter v/d Schoor voor Fa. Frank v/d Schoor & zn (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Gerrit Luke Pieters uit Rotterdam.
Nr. 35. 15-09-1802 Fluitschip ,,DE HOLLAND,, ca 500 last Pieter v/d Schoor voor Fa. Frank v/d Schoor & zn (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Hans Bandix Hansen van het Deense waddeneiland Fhor.
Nr. 36. 08-12-1802 Fluitschip ,,DE CONCORDIA,,
(115 voet lang)
Pieter v/d Schoor voor Fa. Frank v/d Schoor & zn (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jacob Kooter uit Huysduinen/ Den Helder.
Nr. 37. 30-04-1805 Fluitschip ,,DE HOOP,, (walvisvaart)(w.g.)
(113 ½ voet lang / 28 voet, 8 ½ duim wijt / 8 ½ voet hol)
Het schip werd in 1788 gebouwd te ?
Fa.Frank v/d Schoor & zn (verkocht voor f 15.000,-) aan Fa. D.F. Cammingha koopman/reder te Emden/Dtsl
het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland 1803/1815
Schipper: Simon Hoogerzeijl uit Dordrecht.
Nr. 38. 11-10-1806 Fluitschip ,,ANASIS,, ca 240 rogge last (w.g.) Leendert v/d Schoor voor Fa. Frank v/d Schoor & zn (verkoopt voor f 7.500 ) aan Fa. D.F.Cammingha koopman/reder te Emden/Dtsl
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland 1803/1815
Schipper: Gerrit Luke Pieters uit Rotterdam.
Nr. 39. 22-01-1810 Fregatschip ,,DE HARMONIE,, 500 rogge last Leendert v/d Schoor voor Fa. Frank v/d Schoor & zn
Contract voor een vracht naar Batavia kosten / f 126.000,-
Schipper: Ary de Gelder uit Amsterdam.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.