Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


21. rederij fa. Pieter Vernimmen & Walpot (13 schepen)


Nr. 21 REDERIJ/FA. PIETER VERNIMMEN & WALPOT TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW

Samengestelt door H.W.G. v Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in: o.a. / Garentwijnderij / Blauwselfabriek / Koperslagerij / Walvisvaart

PIETER VERNIMMEN (VAN NIMMEN) JANZ
Koopman te Dordrecht
Ged: 1-11-1672 Ddr /overl: voor 8-4-1758
z.v. Jan Vernimmen (van Nimmen) en Anna Schiff Pieters
Hij trouwt in ca 1715 te Dordrecht met
HELENA NERINGH
Geb: ca 1680 te Dordrecht /overl: 8-4-1758 te Dordrecht
d.v. Cornelis Neringh en Elisabeth Schiff Pieters
Kinderen te Dordrecht
1718 PIETER tr. 1757 te R.dam met Johanna Backus Matthijsd
17.. ANNA tr. 1762 te Ddr met Hendrik Walpot Thz
17.. ELISABETH tr. 1740 Luthers te Ddr met Cornelis van Hombroek Cz
17.. HELENA
In 1703 is hij Lid Gilde van Twijnders te Dordrecht
In 1716 heeft hij een eigen Twijndersmerk
In 1718 woont hij in de Gravestraat te Dordrecht.

PIETER VERNIMMEN PIETERz
Koopman/reder te Dordrecht
(zwager van Frank v/d Schoor Lz / Cornelis van Hombroek en Hendrik Walpot te Dordrecht)
Geb: 1718 te Dordrecht / overl: 16-9-1781 te Dordrecht
z.v. Pieter Vernimmen Janz en Helena Neringh
Hij trouwt op 23-10-1757 te Rotterdam met
JOHANNA BACKUS
Ged: 17-11-1722 te Rotterdam /overl: 18-2-1788 te Dordrecht
d.v. Matthijs Backus Pieterz (geb: 1693 te Dordrecht / (koopman te Rotterdam) en Elisabeth Blauwsteijn
(Dit echtpaar had geen kinderen)
In 1746 Lid Gilde van Twijnders te Dordrecht
Van 1771 t/m 1781 is hij reder/boekhouder van de Rederij voor de Walvisvaart te Dordrecht
In 1771 is hij lid (voor Dordrecht) v/d Directie v Ned Rederij v/d Groenlandsche Visscherij.

BEZITTINGEN V/D FAMILIE VERNIMMEN & WALPOT TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW o.a.


In 1710 de Garentwijnderij a/d Houttuinen te Dordrecht
In 1771 de Blauwselfabriek hoek v/d Dolstraat te Dordrecht
In 1771 een Koperslagerij in de Kolfstraat te samen met Thomas Walpot (koperslager)
(archief 150 /nr 622 Fa. Vernimmen & Walpot brieven en bestellingen SAD)

FIRMA VERNIMMEN & WALPOT


THOMAS WALPOT Hz
Koopman te Dordrecht
Ged: 15-11-1700 te Dordrecht /overl: ca 1776 te Dordrecht
z.v. Hendrik Walpot (uit Maastricht) en Anna Driessen
Hij ondertrouwt op 26-4-1727 te Dordrecht met
BARBARA DE SOETE
Geb: /
d.v. Adriaan de Soete en Cornelia Spruyt
In 1745 is hij koperslager in de Kolfstraat Dordrecht.

HENDRIK WALPOT Thomasz
Koopman/reder te Dordrecht (zwager v Cornelis v Hombroek en Pieter Vernimmen te Dordrecht)
Ged: 11-9-1730 te Dordrecht /overl: na 1788 te Dordrecht
z.v. Thomas Walpot en Barbera de Soete
Hij ondertrouwt 1e x 16-1-1762 te Dordrecht met
ANNA VERNIMMEN
Geb: ca 1730 te Dordrecht/overl: voor 1781
d.v. Pieter Vernimmen en Helena Nering
Hij trouwt 2e x op 4-9- 1781 te Dordrecht met
MARIA WELBORN
Geb: ? d.v. ?

SCHEPEN V/D REDERIJ VERNIMMEN & WALPOT TE DORDRECHT IN DE 18E EEUW


o.a. Eigen e/o huurschepen
Afkortingen:
(w.g.) = watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = Zeebrieven te Dordrecht 1757/1802
.

nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1. 07-02-1752 Fluitschip ,,DE STAD DORDRECHT,, (w.g.) Pieter Vernimmen Pz (verkoopt 1/32e part v/h schip) aan Schipper: Michiel Versteegh te Dordrecht.
Nr. 2. 30-06-1759 Driemast Galjootschip ,,DE ANTONIA EN PETRONELLA,, ca. 188 last (w.g.) Pieter Vernimmen Pz (gekocht ¼ part voor f 14.000,-) samen met Cornelis Vernimmen Pz
Elisabeth Vernimmen Pd (vrouw van Cornelis van Hombroek) van Frank v/d Schoor Lz en Cornelis van Hombroek kooplieden/reders te Dordrecht
Schipper: Cornelis Kooter uit Huysduinen/Den Helder.
Nr. 3. 30-07-1760 Driemast Galjootschip ,,DE ANTONIA EN PETRONELLA,, ca. 188 last (w.g.) Pieter Vernimmen Pz (gekocht ½ v/h schip voor f 12.000,-) samen met Cornelis Vernimmen Pz
Elisabeth Vernimmen Pd,
Anna Vernimmen Pd en Helena Vernimmen Pd van Frank v/d Schoor Lz en Cornelis van Hombroek Czkooplieden/reders te Dordrecht.
Nr. 4. 30-07-1760 Fluitschip ,,HET FORTUIN,, (w.g.) Familie Vernimmen (verkocht voor f 3000,-) aan Frank v/d Schoor Lz / Cornelis van Hombroek Cz en Anthony de Raadt Dionysz
kooplieden/reders te Dordrecht
Schipper: Ruent Gerkes.
Nr. 5. 24-04-1762 Driemast Galjootschip ,,DE JAN JACOB,, (w.g.)
(95 voet lang / 24 voet wijt /12 ½ voet hol )
Het schip is in 1759 gebouwd op de werf van Jan Schouten Jz (1729/1784) te Dordrecht
Pieter Vernimmen Pz (koopt ¼ e part voor f 4513,-) samen met Frank v/d Schoor Lz uit De Erven van Carel Hardus koopman te Dordrecht.
Nr. 6. 07-06-1766 Driemast Hoekerschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA I,, ca 184 last Pieter Vernimmen Pz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jacob Kooter uit Huysduinen/den Helder.
Nr. 7. 29-03-1769 Fluitschip ,,DE JONGE PIETER,, ca 222 last Pieter Vernimmen Pz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Gerrit Borst uit Amsterdam.
Nr. 8. 27-06-1771 Fluitschip ,,DE PRO PATRIA,, ca 114 last (w.g.)
(110 voet lang / 26 voet ,3 ½ duim wijt /10 voet ,7 ½ duim hol)
Het schip is in 1740 gebouwd en werd gebruikt voor de walvisvaart
Pieter Vernimmen Pz reder/ boekhouder v/d Nieuw rederij v/d Walvisvaart Dordrecht (gekocht voor f 8.500,-) van Adriana Brooshoofd weduwe v Cornelis Bax Koopman/reder/boekhouder te Dordrecht
Schipper: Simon Hoogerzeijl uit Dordrecht.
Nr. 9. Maart 1772 Hoekerschip ,,DE AGATHA CORNELIA,, (w.g.)
(77 ½ voet lang / 22 voet wijt /12 voet hol)
Thomas Walpot (gekocht voor f 4.357,-) samen met Pieter Vernimmen Pz van Isaac Wiltens Cz koopman/reder te Dordrecht.
Nr. 10. 1776 Schip v/d Fa. Vernimmen & Walpot melding door het Sont/Denemarken geladen met roodkoper naar Amsterdam.
Nr. 11. 29-05-1777 Driemast Hoekerschip ,,DE JONGE JOHANNA,, (w.g.)
(115 voet,10 duim lang / 26 voet wijt / 13 voet hol)
Pieter Vernimmen Pz (gekocht voor f 6.500,- ) samen Frank v/d Schoor en Jacob Staats v Hoogstraten uit De Erven van Jan Bootsman koopman te Dordrecht.
Schipper: Jan Molevelt uit Delfshaven.
Nr. 12. 24-03-1779 Fluitschip ,, DE UNIE,, 110 last Pieter Vernimmen Pz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Johannes Hoogerzeijl uit Dordrecht.
Nr. 13. 06-05-1782 Pinkschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,, 678 ton (V.O.C.)
(136 ½ voet lang / 30 voet,7 ½ duim wijt /15 voet hol)
Het schip is in 1778 gebouwd op de werf van Jan Schouten Jz (1729/1784) te Dordrecht voor Pieter Vernimmen Pz koopman/reder te Dordrecht (verkocht voor f 40.000,- w.g.) aan Fa v Olst & co kooplieden /reders te Emden Dtsl
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780-1784 onder de naam ,,FRIEDRICH DER GROSSE,, de eerste reis naar Batavia
Het schip werd verhuurd aan de V.O.C. voor 3 reis naar Batavia en Ceylon door Johanna Backus weduwe v Pieter Vernimmen enFrank v/d Schoor L (haar zwager)zie nadere gegevens bij de rederij Frank v/d Schoor.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.