Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: k.blokland87@upcmail.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


22. rederij firma Vriesendorp & zn (13 schepen)


Nr. 22 REDERIJ/FIRMA. VRIESENDORP & ZN TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW


Samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht 2015.

Handel in: o.a. Hout / Zout
Archief 294 / Firma Vriesendorp / Rederij en Handel te Dordrecht (SAD)
Firma Vriesendorp & Morje
Firma Vriesendorp & Hombroek
Firma Vriesendorp & Kool

HENDRIK VRIESENDORP HENDRIKZ
Koopman /reder te Dordrecht
(zwager van Isaac Morje Isaacz/Gerrit v Hoogstraten J.Stz en Nicolaas Kool Geleynz)
Ged:10-1-1715 te Dordrecht / begr: 26-1-1788 te Dordrecht.
z.v. Hendrik Vriesendorp (suikerraffinadeur ,,De Raapkoek,, de Boom te Ddr) en Aletta v Melanen
Hij ondertrouwt op 30-7- 1740 Dordrecht met
CATHARINA MARIA v HOOGSTRATEN
Ged: 10-11-1722 te Dordrecht /begr: 28-5-1773 te Dordrecht.
d.v. Jacob Staats v Hoogstraten St Jcz en Wilhelmina v Leusden.
Kinderen te Dordrecht:
1745 ALETTA tr 1767 te Ddr met Nicolaas van Meeteren
1748 JACOB tr 1774 te Ddr met Anthonia v Hombroek

JACOB VRIESENDORP HENDRIKZ
Koopman/reder te Dordrecht (zwager v Nicolaas v Meeteren)
Geb: 24-4-1748 te Dordrecht /overl:-1808te Dordrecht.
z.v. Hendrik Vriesendorp en Catharina van Hoogstraten
Hij ondertrouwt op 10-9-1774 te Dordrecht met
ANTHONIA v HOMBROEK
Geb: 6-2-1755 te Dordrecht /overl: 1792 te Dordrecht
d.v. Cornelis v Hombroek en Elisabeth Vernimmen
Kinderen te Dordrecht
1775 HENDRIK tr te Ddr met Machtilde van Dorsser
1779 CORNELIS tr 1799 te Ddr met Adriana Cornelia v/d Kaa
1785 ANTHONIA tr 17 Ddr met J. v/d Brandeler
1790 JACOB STAATS tr. 1810 te Ddr met Adriana Hordijk.

FIRMA VRIESENDORP & MORJE


ISAAC MORJE ISAACZ
Koopman/reder te Dordrecht
(zwager van Hendrik Vriesendorp Hz)
Geb: 1707 te Dordrecht /overl: 8-9-1769 te Dordrecht
z.v. Isaac Morje en Jenneke Coreman
Hij trouwt in 1734 te Dordrecht met
FRANCINA VRIESENDORP
Ged: 19-2-1713 te Dordrecht
d.v. Hendrik Vriesendorp en Aletta v Melanen.

FIRMA VRIESENDORP & HOMBROEK


CORNELIS v HOMBROEK CORNELISZ
Koopman/reder te Dordrecht.
(schoonvader v Jacob Vriesendorp /zwager v Pieter Vernimmen)
Geb: 1709 te Dordrecht /overl: 1787 te Dordrecht
z.v. Cornelis v Hombroek en Macheltje Neringh
Hij trouwt op 21-5-1740 Luthers te Dordrecht met zijn nicht
ELISABETH VERNIMMEN
Ged: 26-5-1723 Ddr
d.v. Pieter Vernimmen en Helena Neringh.

FIRMA VRIESENDORP & KOOL


GELEYN KOOL PIETERZ
Schipper /koopman te Dordrecht
Geb: te Dordrecht
z.v. Pieter Kool en
Hij trouwt in 1712 te Dordrecht met
ANNA HARDUS
Geb: ca 1677 te ?/overl: ?
d.v. Gerard Hardus(Maasschipper uit Grave) en Jenneke d Bruijn (uit Grave).

NICOLAAS KOOL Gz
Koopman/reder te Dordrecht (neef en zwager v Gerrit v Hoogstraten J.Sz)
Geb: 6-4-1717 te Dordrecht /begr: 2-2-1793 te Dordrecht
z.v. Geleyn Kool en Anna Hardus
Hij trouwt op 30-6-1742 te Dordrecht met
ANTONIA van HOOGSTRATEN
Geb: 6-2-1725 te Dordrecht /begr: 16-2-1809 te Dordrecht
d.v. Jacob Staats van Hoogstraten en Wilhelmina van Leusden

BEZITTINGEN V/D FAMILIE VRIESENDORP TE DORDRECHT IN DE 18e EEUW o.a.


In 1755 Houtzaagmolen ,,DE PAUW,, Weeskinderdijk te Dordrecht.
Hendrik Vriesendorp / Isaac Morje / Leendert Roos.
In 1758 Houtzaagmolen ,,DE JAGER,, Noordendijk te Dordrecht.
Hendrik Vriesendorp / Nicolaas Kool / Leendert Roos.
In 1794 zoutziederij (zoutkeet) ,,NEPTUNIS,, Westeind te Zwijndrecht
Vriesendorp samen met Kouwens.

SCHEPEN V/D REDERIJ v VRIESENDORP & ZN TE DORDRECHT IN DE 18E EEUW


o.a. Eigen e/o huurschepen

Afkortingen
(w.g.) = Watergerecht te Dordrecht Archief 9 en 14 (SAD)
(zeebrief) = Zeebrieven te Dordrecht 1757/1802
(V.O.C. / Dillo) V.O.C. site V.O.C.Schepen uit Dordrecht /I.G. Dillo auteur ,,De Nadagen van de Oost Indische Compagnie 1780/1795,,
.

nummer datum schip reder en schipper
Nr. 1 22-04-1755 Fluitschip ,,DE CATHARINA ANTONIA,, (w.g.),
(ex DE VREDE,,)
Hendrik Vriesendorp Hz samen met Isaac Morje Iz (gekocht voor f 8.000,- ) van Gijsbert de Lengh Mz. koopman/reder te Dordrecht (op 22-1-1758 ½ v/h schip verkocht voor f 4.000,- w.g.) door Isaac Morje Iz. aan Nicolaas Kool Geleyns (Archief 294/nr 12/ Firma Vriesendorp te Dordrecht SAD).
Nr. 2 26-03-1760 Fluitschip ,,De CATHARINA ANTONIA,, ca 180 last Hendrik Vriesendorp samen met Nicolaas Kool Gz (zeebrief te Dordrecht
Schipper: Jan Luyt uit /Frsl (op 11-1-1781 verkocht ½ v/h schip voor f 5.000,- w.g.) door Nicolaas Kool Gz aan Jacob Vriesendorp Hz
Schipper: Martin Wouters uit Frsl.
Nr. 3 09-03-1768 Schip ,,DE LANGE JELTJE,, ca 60 last Hendrik Vriesendorp Hz en Nicolaas Kool Gz (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Sybe Annes Koet uit Lemmer/Frsl.
Nr. 4 07-11-1774 Driemast Hoekerschip ,, DE JACOB EN ANTONIA,, ca 154 last (w.g.) Hendrik Vriesendorp Hz (gekocht voor f 4.250,-) van Cornelis v Hombroek Cz en Nicolaas Kool Gz
Schipper: Ary v/d Giesse (zeebrief te Dordrecht 4-11-1774)
Vracht contract van Fa. Franco Laurensz en Adrianus Laurensz Dubbeldemuts kooplieden te Rotterdam (Archief 150)
Archief 294 /nr 93 (scheepsregister 1774/1786) Firma Vriesendorp te Dordrecht SAD).
Nr. 5 1778 Driemast Hoekerschip ,,GERARD EN HENDRIK ,,
(131 voet lang / 30 voet wijt / 14 voet hol)
Het schip is in 1774 gebouwd te Zaandam.
Hendrik Vriesendorp Hz
Schipper: Hilbrand Kersjes Roos van Ameland (zeebrief te Dordrecht 9-3-1779)
vrachtcontract v Fa Hasselgreen koopman te Amsterdam (archief 150)
In 1787 lijdt het schip met schipper: Hilbrand Kersjes Roos schipbreuk op de kust van Zweden bij zware storm (Archief 294 /nr 94 (scheepsregister / 1778/1790) Firma Vriesendorp te Dordrecht SAD).
Nr. 6 06-05-1782 Fluitschip ,,VREDE EN VRIJHEID,, 898 ton (w.g.) (in 1782 ,,DE BERLIN,,/ in 1784 ,,DE DORDRECHT,,/in 1804 ,,DE ASIA,, genoemd)
(145 voet lang /34 voet wijt /16 voet hol) V.O.C./Dillo)
Het schip is in 1779/1781 gebouwd op de werf van Jan Schouten Jz (1729/1784) te Dordrecht voor Reder/boekhouder Jacob Vriesendorp Hz en c.s.
Het schip wordt (verkocht voor f 80.000,- ) aan Fa v Olst & Brouwer kooplieden/reders te Emden Dtsl
(Archief 294 / nrs 77/78/79/80 akten van overdracht v/h Fluitschip ,,DE VREDE en VRIJHEID,,/ (,, DE BERLIN,,) Firma Vriesendorp te Dordrecht (SAD)
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 4e Engelse oorlog met Nederland 1780-1784 onder de naam ..DE BERLIJN,, en verhuurd aan de V.O.C. voor reizen naar Batavia door Jacob Vriesendorp (Archief 294 /nr 95 (scheepsregister 1779/1804) Firma Vriesendorp te Dordrecht SAD)
* 1782 /1e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam
V.O.C. Fluitschip ,,DE BERLIN,, (ex ,,De Vrede en Vrijheid,,)
Kapitein: ARY v/d GIESSE vertrekt met 38 bemanningsleden naar Batavia
Texel vertrek: 7-9-1782
Kaapstad tussenstop: 13-1-1783/12-4-1783
Batavia aankomst: juli 1783
Batavia 22-8-1783: vertrek
Kaapstad tussenstop: 11-11-1783/23-1-1784
Texel aankomst: 11-4-1784
* 1784 /2e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamers van Amsterdam en Hoorn
V.O.C.Fluitschip ,,DE DORDRECHT,,(ex ,,Berlin,,en ex Vrede en Vrijheid,,
Kapitein: ARY v/d GIESSE vertrekt met 38 bemanningsleden en troepen transport van 377 militairen naar Batavia
Texel vertrek: 9-9-1784
Kaapstad tussenstop: 18-12-1784 /5 -1-1785
Batavia aankomst: 15-4-1785
Batavia vertrek: 17-8-1785
Kaapstad tussenstop: 10-10-1785 / 27-12-178
Texel aankomst: 14-4-1786
* 1786 / 3e Reis naar Batavia en Ceylon voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam V.O.C.Fluitschip ,,DE DORDRECHT,,
Kapitein: PLEUN v/d GIESSE vertrekt met 40 bemanningsleden naar Batavia.
Texel vertrek: 17-10-1786
Kaap tussenstop: 3-2-1787 /19-3-1787
Batavia aankomst: 7-6-1787
Batavia vertrek: ?
Ceylon vertrek: 17-1-1788
Kaapstad tussenstop: 21-3-1788 /10-4-1788
Texel aankomst: 16-7-1788
* 1787 / 4e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam V.O.C.Fluitschip ,,DE DORDRECHT,,
Kapitein: PLEUN v/d GIESSE vertrekt met 36 bemanningleden en een troepentransport naar Batavia.Kaapstad tussenstop: 27-11-1789 /17-12-1789
Batavia aankomst: 23-2-1790Batavia vertrek: 16-11-1791
Kaapstad tussenstop: 3-2-1792 /29-2-1792
Texel aankomst: 8-6-1792
* 1793 / 5e Reis naar Batavia voor de V.O.C. de kamer van Amsterdam V.O.C.Fluitschip ,,De Dordrecht,,
Kapitein: GOTLIEB JAGER (zeebrief te Dordrecht 15-5-1793)
Texel vertrek: 7-11-1793
Kaapstad tussenstop: 14-3-1794 / 20-4-1794
Batavia aankomst: 9-7-1794
Batavia vertrek: 12-11-1794
Kaapstad tussenstop: 11-3-1795 / 21-5-1795
Sept 1795 aankomst: te Bergen /Noorwegen V.O.C.Fluitschip ,,DE DORDRECHT,, vertrekt uit Batavia samen met V.O.C. Pinkschip ,,DE GEERTRUIDA EN PETRONELLA,, met Kapitein: HANS LAUREN SMIT uit Texel (verhuurd aan de V.O.C. de kamer v Amsterdam door reder Frank v/d Schoor uit Dordrecht)
Op de terugweg worden de schepen gewaarschuwd dat in begin September 1795 weer een oorlog met Engeland is uitgebroken.
De schepen varen daardoor niet door ,,HET KANAAL,, om niet gekaapt te worden door de Engelse Marine en zeilen een stuk om langs de west en noordkust van Engeland en wijken uit naar Noorwegen
,,DE DORDRECHT,, komt in eind September 1795 aan in Bergen/Noorwegen waar de lading ter plekke wordt verkocht ,,DE GEERTRUIDA EN PETRONELLA,, komt eind September aan in Trondheim/Noorwegen
* 1796 Notariele Akte van insinuatie, verleden voor notaris J.C. Wagner te Amsterdam, door de Firma FRANK v/d SCHOOR Lz & ZOONEN (Kooplieden/reders te Dordrecht) handelende uit naam van JACOB VRIESENDORP Hz (koopman/reder te Dordrecht) van de bewindhebbers v/d V.O.C de kamer Amsterdam vanwege de grote gevaren tijdens de terugreis van de door de V.O.C.bevrachte schepen
Pinkschip ,,DE GEERTRUIDA en PETRONELLA,, en Fluitschip ,,DE DORDRECHT,, vanuit Batavia naar Nederland in 1795 Archief 294 /nr 83 Firma Vriesendorp te Dordrecht /SAD).
Nr. 7 18-07-1787 Fregatschip ,,DE ANTHONIA,, (ex De Jonge Joseph)
(100 voet lang / 28 voet, 1 duim wijt / 13 voet, 5 ½ duim hol)
Het schip werd in 1781 gebouwd
Jacob Vriesendorp (gekocht te Amsterdam ) van Moses en Jeronimus Suasso kooplieden/reders te Amsterdam
Schipper: Michiel Versteegh uit Dordrecht
1788 aanvraag Turkse Pas voor het schip ,,De Anthonia,,
(op 3-5-1791 verkocht voor f 7.600,- w.g.) aan Cornelis Kool koopman te Rotterdam (Archief 294 /nrs 13 /14/ 82 Firma Vriesendorp te Dordrecht/ SAD)
(Archief 150/ nr 637/ SAD).
Nr. 8 29-03-1788 Fluitschip ,,DE DRIE GEBROEDERS,,
(127 voet lang / 29 voet wijt / 13 voet, 5 duim hol)
Fa. Hendrik Vriesendorp & zn (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Marten Wouters
(op 26-11-1796 verkocht voor f 16.000,- w.g.) aan Yzaac Bouman koopman/reder te Emden/Dtsl
Het schip vaart nu onder de Pruisische vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland 1795/1802
Schipper: Nanne Willems uit Warns /Frsl.
Nr. 9 23-03-1790 Fregatschip ,,DE GOEDE HOOP,, ca 380 rogge last Jacob Vriesendorp (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Hendrik Weybrands uit Warns/Frsl
(op 25-1-1797 verkocht voor f 20.000,- w.g. ) door Fa. Hendrik Vriesendorp & zn aan Nicolaas Warner koopman/reder te Altona /Denemarken
Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m. de 5e engelse oorlog met Nederland 1795/1802 onder de naam ,,DIE GUTE HOFNUNG,,.
Nr. 10 07-08-1797 Fluitschip ,,DE JUFFROUW ANNA,, (w.g.)
(120 voet lang / 26 voet, 6 duim wijt / 11 voet hol)
Fa. Hendrik Vriesendorp & zn
(gekocht voor f 5.000,- ) van De Gebr. van Loon kooplieden/reders te Dordrecht.
Nr. 11. 08-12-1801 Fluitschip ,, DE CONCORDIA,, ca 250 last
(115 voet lang)
Fa. Hendrik Vriesendorp & zn (zeebrief te Dordrecht)
Schipper: Jacob Kooter Huysduinen/Den Helder
In 1805 verkocht door Jacob Vriesendorp aan Fa. Slaap & Co kooplieden/reders te Emden/Dtsl
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland 1803/1815.
Nr. 12. 07-05-1805 Driemast Tweedeks Hoekerschip ,, DE WELVAART,, (w.g.)
(105 ½ voet lang / 26 voet, 5 duim wijt / 11 voet, 7 duim hol)
Fa.Hendrik Vriesendorp & zn (verkocht ) aan Fa. Altmans Winkelman kooplieden/reders te Emden/Dtsl
Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland 1803/1815
Schipper: Sikke Dirks uit Friesland.
Nr. 13 30-06-1807 Fluitschip ,,DE ASIA,, (ex ,,De Dordrecht,,)
ca 420 rogge last (w.g.)(145 voet lang / 34 voet wijt / 16 voet hol)
Het schip is in 1779/1781 gebouwd op de werf van Jan Schouten te Dordrecht Fa. Hendrik Vriesendorp & zn (verkocht voor f 20.000,-) aan Niels Omsted koopman/reder te Drammen/Noorwegen
Het schip vaart nu onder de neutrale Noorse vlag i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland 1803/1815.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.