Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: huis Korte/Nieuwe Breestraat (Elisabet Roscam (16..-1725))- Doopinschrijving Agniesge, 1668.02.15
Datering: 1668.02.15
Kind: Agniesge
Vader: Joris Paets
Moeder: Barbara Pellegroms
Doopplaats: Dordrecht
Toegangsnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer: 6

- Cornelis Roscam, overl. voor 16-12-1683, tr. Angnieta Paets, wonende te Dordrecht (1683), testament 16-12-1683.
Kinderen:
1. Elisabeth Roscam.
2. Angnieta Roscam.
3. Cornelia Roscam.
4. Cornelis Roscam.

- testament
Datering: 16-12-1683
Folionummer: 388
Eerste persoon: Paets, weduwe van Cornelis Roscam, Angenieta
Tweede persoon: Roskam, Agnieta
Derde persoon: Roscam, Cornelia; Elisabeth
Toegangsnummer: 20 Notariële archieven van Dordrecht
Opmerkingen: akte bevat meer namen
Inventarisnummer: 279

- (ca. 1692) Nieuwebreestraet
Anderzijde

t'huijs Hilgont Hendricxs de Haen, Straetgelt f 0:6:4 Clapgelt f 0:6:12 = f 0:13:-
t'huijs Reijnier Castendijck, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:10:8 = f 0:18:-
t'huijs de erffgen: d'hr: Simon Corns. de Vries, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:14:12 = f 1:2:-
t'huijs de wed:e Franchois van Breedenhoff, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:18:- = f 1:5:8
t'huijs Pr: Muijs , Straetgelt f 0:6:12 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:4
t'huijs Hendrick Scheij, Straetgelt f 0:7:8 Clapgelt f 0:13:8 = f 1:1:-
t'huijs Herman van Cappel, Straetgelt f 0:7:- Clapgelt f 0:13:8 = f 1:0:8
t'huijs Jacobus Kellenaer, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:8
t'huijs Pr: Gerrits, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:8
t'huijs de wed:e Otto van Asperen, Straetgelt f 0:7:4 Clapgelt f 0:10:4 = f 0:17:8
https://www.dordtenazoeker.nl/hulpbronnendordrecht/Dordrecht_straatgeld_klappergeld

- 1699
GAD-009-1637-Transportregisters_00121.jpg
10-11-1699
d'Hr Mr Gerard Muijs advoc voor den Hove van Holl.
venditit -->
Agneta Roscam, borgeresse deser Stad
seecker huijs ende erve met alle sijnen toebehoren staande en gelegen in de nieuwe Breestraat
tusschen den huijse vande wed.e Jan Taarlingh aende eene den thuijs vande Erffge. van Louwerens van Duijnen anede andere zijde;
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=826512239&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=1654&mistart=120

- 11.49 Begraafboek, nadere toegang op inventarisnummer 49 van archieftoegang 11
Angenitie Roskam, 18-09-1709
Toegangsnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer: 49

- 1732
In de Nieuwe Breestraat
290 No. 2830 Huijbert van Erven, Huijs, 4-3-0
291 No. 2831 Maria Westenrijck, Wed:e, [Huijs], 5-17-0
292 No. 2832 Pieter van Houten, [Huijs], 5-0-0
293 No. 2833 Joghem van Mijl, [Huijs], 4-3-0
294 No. 2834 de Wed:e van Jan Nattenhoven, [Huijs], 5-8-0
295 No. 2835 Elisabeth Roskam, [Huijs], 10-0-0
296 No. 2836-1 de Wed:e Maas, [Huijs], 10-17-0
297 No. 2836-2 de Wed:e Maas, [Huijs], 11-13-0
298 No. 2837 Neeltje Karsendijck, [Huijs], 4-3-0

- 1737
GAD-009-1654-Transportregisters_00234.jpg
Actum 19 Dec. 1737
Ewout Bosveld eerste clercq ter secr.
.. verkoopen van het naargenoemde onbeheerde Huijs en erf nagelaten bij wijlen Juffr. Elisabeth Roscam
--> Pieter Papiljon, camerbewaarder
geheel huijs en erf staande ende gelege in de Nieuwe breestraat
belent het huijs van Juffr. Mondina van Dijk wed.e Johannes Maas aan de ene en het huijs van Maria Kellenaar wed.e Jan van Attenhoven aande andere zijde
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=9&minr=5555491&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=1654&miview=viewer2

bron HUIS
wijk 9 nr. 298
verpondingsnr. 2837
HUIS
wijk 9 nr. 297
verpondingsnr. 2836
HUIS
wijk 9 nr. 296
verpondingsnr. 2836
HUIS
wijk 9 nr. 295
verpondingsnr. 2836
HUIS
wijk 9 nr. 294
verpondingsnr. 2835
HUIS
wijk 9 nr. 293
verpondingsnr. 2834
HUIS
wijk 9 nr. 292
verpondingsnr. 2833
1671 Cap.n Franchoijs van Breedenhoff Adriaen de Haen -> Jan Muijs Lauwerens van Duijnen
1675 Reijnier Castendijck Isaack van(de) Brande -> Jan de Mol wed. Cap.n Franchois van Breedenhoff
ca 1692
(verponding)
Reijnier Castendijck erffgen: d'hr: Simon Corns. de Vries wed Franchois van Breedenhoff Pr: Muijs Hendrick Scheij Herman van Cappel Jacobus Kellenaer
1699 wed.e Jan Taarlingh mr Gerard Muijs -> Agneta Roscam Erffgen. van Louwerens van Duijnen
1709 wed.e: van Rijnier Kastendijk Maria Balthazar Walen wed. Simon Cornelis de Vries -> Mondina van Dijck wed Johannis Maas Sr. Jan Gijben
1711 Sr. Jan Gijben Elisabeth Roscam erfgen. Agneta Roscam (schuldbrief) Erffgen. van Lourens van Duijnen
1723 Mondina van Dijck wed.e Johannis Maas Jan Gijben -> Mondina van Dijck wed.e Johannis Maas Lijsbeth Roscam
[begr. 21-3-1725 ind nieu breestr. met 2 carosse boven getal]
1727 Juffrouw Roscam erfgen. Johanna Hagens -> Jan van Attenhoven weduwe Gerrit Doorn
ca 1730
(verponding)
Neeltje Karsendijck Wed:e Maas Wed:e Maas Elisabeth Roskam (1733 legaat) de Wed:e van Jan Nattenhoven Joghem van Mijl Pieter van Houten
1731
(transport)
Wed:e Jan van Attenhoven Annigje Baltens wed. Joachum vandr: Meijll -> Pieter Robijn Pieter van den Houten
(gehuurd 1725-1737 door Aletta Palm, overl. kort voor febr. 1737)
1737
(transport)
Mondina van Dijk wed.e Johannes Maas Ewout Bosveld -> Pieter Papiljon Maria Kellenaar wed.e Jan van Attenhoven
Familiegeld 1745-1748
(belasting)
geen taxable Michell Schuijten Mondina van Dijk wed.e Maas Pieter Pappilion niet taxable
1749
(transport)
Johanna Castendijk Mondina van Dijk wed. Johannes Maas-> Willem de Hoog Mondina van Dijk wed. Johannes Maas-> Jan Jansz. van Chastelet Pieter Pappeljon
1780 D1007
Jan Heijmans
D1006
erfgen. Pieter Robijn -> Geert Jansz Broekman
D1005
Caspar Boshoven/
1787 Willem de Hoog Jan van Castelet -> Johannes van IJssum erven Pieter Pappillon
eed 1789
(bewoners)
wijk 9 nr. 70
Jan van Os
wijk 9 nr. 69
Andries Groenevelt, Dewed. de Visser
wijk 9 nr. 68
Dewed. Willem de Hoogh, Devrouw van Jan Droese
wijk 9 nr. 67
Willem van Hijnsberge, Jan Koremans
wijk 9 nr. 66
Pieter Pappellon, de Gesusters Pappellon
wijk 9 nr. 65
Dewed. Jan Heijmans
wijk 9 nr. 64
Gerret Broekman, Dewed. C. van Es, Elisabet Maria van Well
wijk 9 nr. 63
Casper Boshoven
1794 weduwe de Hoog Johannes van IJssum -> Jan Smits erve Pappillon
1795 Gerrit Broekman Caspar Boshoven -> Frans van der Elst
1805 Weduwe Broekman Francois van der Elst -> Pieter van der Want
hoofdgeld 1808
(bewoners)
D1012
de wed.e Schroeff
D1011
de wed.e Keijenberg, de wed.e Kool
D1010
J. Beaurjeu, J. Erkelens
D1009
Cornelis Wiemans
D1008
P. Papillon, Geertruij en Christina Papillon
D1007
S. Wolff
D1006
wed.e de Raa, wed.e Broekman, J. Riemsdijk
D1005
Jan Zeeman, wed.e E. du Casquet, N. Allemans
1808 weduwe Broekman Pieter van der Wandt -> Maria van der Kevi
ca 1812/1814
(bewoners)
D0940
- (behoeftig)
D0939
- (behoeftig)
D0938
Jan Leenheer
D0937
onbewoond
D0936
Pieter/Geertrui/Christina Pappillon
D0935
Johannes Minning
D0934
Hendrik Huisman, wed. Cornelis (geb. Maria van Well) Volkerus
D0933
- (behoeftig)
1815
(overdracht)
D0938
Jan Leenheer -> Dirk Struijs
1816
(overdracht)
D0933
Maria van der Kevie -> Gijsbert de Klerk + Johannes de Klerk
1818
(overdracht 1-9-1818)
D0936
Geertruij Papillon -> Christina Papillon
1819
(overdracht 29-5-1819)
D0936
Christina Papillon -> Dirk Struijs
1822
(overdracht)
D0934
Aletta van Well (Broekman) -> Pieternella Broekman
1823
(overdracht)
D0937
Jan Smits -> Willem Verhoeven
1824
(overdracht)
D0937
Jan Smits -> Hendrik van Dijk
1829
(overdracht)
D0938
Dirk Struijs -> Dirk Struijs
D0935
Willem Kimijzer -> Pieter Knikman
1830
(overdracht)
D0940
Barend Leemschot -> Jacob Schotel
1832
(kadaster)
D0940
kad. H00573

Barend Leemschot
D0939
kad. H00563

de Erven Adriaan Lacoste
D0938
kad. H00562

Dirk Struijs Jzn
D0937
kad. H00561

Hendrik van Dijl
D0936
kad. H00560

Dirk Struijs Sr
D0935
kad. H00559

Arnolda Wouterina v.d. Moelen wed. Willem Kimijzer
D0934
kad. H00558

Petronella Brakman weduwe van Hermanus Boet
D0933
kad. H00557

Gijsbert de Klerk en cons.
1832
(overdracht)
D0939
Adriaan Lacoste -> Jan Willem Schuld
D0938
Dirk Struijs -> Dirk Struijs
D0937
Hendrik van Dijk -> Cornelis van Kuik
D0934
Andries v.d. Weg -> Dionijs van Dongen

Laatst gewijzigd: mei 2019.