Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Ouderdomspensioen (van patiënten in gestichten) 1936, 1941, 1956


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (RAD)
Archief: 153 (Maatschappelijk Hulpbetoon)
Inventarisnummer: 42 (Stukken betreffende de vakantie van verpleegde krankzinnigen, 1959)

1937

- (Nota; ingekomen 13 mei 1937) ... de opneming van krankzinnigen in krankzinnigengestichten en die betreffende de aan die patienten toegekende of te komen Ouderdoms- en Invaliditeitsrenten een zuivere ..... (J. Keeman)

- (brief; gemeente Dordrecht 7 juni 1937, aan Rijksverzekeringsbank te Amsterdam)
Onderwerp: uitbetaling Invaliditeits- en ouderdomsrenten;
J. Donk, verpleegd in de werkinrichting voor volwassen blinden te Bussum (voor rekening van gem. Dordrecht); J. Keeman op 1 juli 1937 met pensioen; F. Ploegers, ambtenaar ten kantore van den gemeente-ontvanger;
* Stichting Vrederust te Bergen op Zoom:
M. Aarnoutse, J. Bezemer, J. van Dort, B. van Elzelingen, (weduwe J. van Wel), J. van der Hoeven, C.H. Klovert, (J.G.G. Kehlenberg(?)), L. Laarman, J.H. Mellegers, C.M.E. Noothout (thans met verlof), A. Oosterwijk, N. Teerds, J.E. Thijssen, J.A. Uhlhorn, N. Visser, H.S. Vrijenhoek, H.J. Wind, M. de Wit en D. Zantman;
* Het St. Joris Gasthuis te Delft:
H.A. van Loon, C.G. van der Mijl echtgen. van B. van Dijk en E. Vink wed. N. de Haan;
* Willem Artensz Stichting te Utrecht:
J. van Asch, A.J. Bernhart, G.W.Th. Keijts en K. Laven;
* St. Bavo te Noordwijkerhout:
th.F. Blokhuizen en Ph.P. van der Klooster;
* Endegeest te Oegstgeest:
B.J. van Leer;
* Bloemendaal te Loosduinen:
J.G. Littooy;

- (brief Amsterdam 18 juni 1937, RIJKSVERZEKERINGSBANK)
F. Ploegers, ambtenaar ten kantore van den gemeente-onvanger;

- (brief 26 juni 1937, gemeente-onvanger van Dordrecht)

- (brief; gemeente Dordrecht 30 juni 1937, aan Rijksverzekeringsbank te Amsterdam)
Onderwerp: uitbetaling Invaliditeits- en ouderdomsrenten;
BIJLAGEN staat van rentetrekkers met rentenummers en serieletters;
... patienten in gestichten worden verpleegd ....
NAMEN RENTENUMMERS en serieletters
 • E. van der Aa wed. D. Tims
 • M. Aarnoutse
 • J. Abbema
 • P.A.P. Alleblas
 • .. J. Arons
 • J. van Asch
 • A.J. Bernhart
 • K. Bernhart
 • J. Bezemer
 • Th.F. Blokhuizen
 • T. Burggraaf
 • M. Deunhouwer
 • J. Donk
 • J. van Dort
 • B. van Elzelingen
 • J. Giphart
 • T. van der Heide
 • J. Heidenreich
 • J. van der Hoeven
 • J.C. van Hofwegen
 • M. Jettinghoff, wed. R. Kamberg
 • N. Kersseboom echtg. van Klijn
 • G.W.Th. Keijts
 • Ph.P. van der Klooster
 • C.H. Klovert
 • K. Laarman
 • B. Lanser
 • K. Laven
 • B.J. van Leer
 • C. van Leeuwerden
 • J.P. Lenos
 • J. van Leuven wed. van D.B. Vogelezang
 • J.G. Littooy
 • H.A. van Loon
 • J.H. Mellegers
 • C.G. van der Mijl
 • A. Oosterwijk
 • K. Pieters
 • W. van der Plaat
 • M.L. Pronk
 • A. van der Put
 • J.C. van Randwijk
 • M.H. van Russel
 • F.N. Scheurwater
 • .. Spits
 • D.K. van Strij
 • N. Teerds
 • J.E. Thijssen
 • J.A. Uhlhorn
 • A. in 't Veld
 • C.M. in 't Veld
 • A.G. Verboom
 • E. Vink wed. N. de Haan
 • ... C. Visser
 • N. Visser
 • H.S. Vrijenhoek
 • H.J. Wind
 • .. de Wit wed. W.A. Gerritsen
 • M. de Wit
 • D. Zantman
 • E.N. Zantman
 • J. de Zeeuw echtg. van Van der Net

 • - (brief Amsterdam 20-7-1937, Rijksverzekeringsbank)
  ... 4 weektermijnen met uitzondering van J. Giphart wed. van Wel, renteno. B3006 Ddt, waarvoor een bedrag van f 9 werd overgmaakt aangezien per 25 juni 1937 f 3 te veel werd betaald. De volgende .... (J.C. Heijning, secr.-gen.)

  1937

  - (brief Amsterdam 15-9-1941, Rijksverzekeringsbank)
  ... worden op bepaalde sociale verzekeringsrenten met ingang van Juli 1941 bijzondere toeslagen verleend ....

  1956

  - (19 juli 1956 no. 4725)

  - (Gemeente Dordrecht 22 november 1956)
  Onderwerp: Uitbetaling ouderdomspensioen
  aan Geneesheer-Directeur psychiatrische inrichting "Duinenbos" te Bakkum;
  Bijlage 1;
  JACOBA VAN DONGEN;

  - (Gemeente Dordrecht 22 november 1956)
  Onderwerp: Uitbetaling ouderdomspensioen
  aan Geneesheer-Directeur psychiatrische inrichting "Vrederust" te Bergen op Zoom;
  Bijlage 19;
  Johannes Abbema
  Jan Amoraal
  Cornelia van Gelderen
  Sara Hermes
  Anthonetta Josina Jonkers
  Reinier Willem Kennedie
  Neeltje Kerseboom
  Jannigje Pieternella Klingeman
  Maria Antonia Lamprecht
  Anna van Leeuwerden
  Jacques Marie de Longte
  Sophie M.B.D. Meijer
  Maria van Ooijen
  Anna M.D. Passchierv Izaak Prins
  Dirkje Smits
  Cornelia P. Spoor
  Pieter Verdoorn Weele
  Gerrit van Ypen


  - (Gemeente Dordrecht 22 november 1956)
  Onderwerp: Uitbetaling ouderdomspensioen
  aan Geneesheer-Directeur psychiatrische inrichting "Sancta Maria" te Noordwijk;
  Bijlage 1;
  Johanna C.M. Verhesen

  - (Gemeente Dordrecht 22 november 1956)
  Onderwerp: Uitbetaling ouderdomspensioen
  aan Geneesheer-Directeur psychiatrische inrichting "St. Bavo" te Noordwijkerhout;
  Bijlage 1;
  Andries F. Hessler
  (secretaris van Dordrecht, mr. A.W. Joolen)

  - (Gemeente Dordrecht 22 november 1956)
  Onderwerp: Uitbetaling ouderdomspensioen
  AAN Geneesheer-Directeur psychiatrische inrichting "Wolfheze" te Wolfheze;
  Bijlage 1;
  Margaretha A. van der Griend
  (secretaris van Dordrecht, mr. A.W. Joolen)

  - (Gemeente Dordrecht 22 november 1956)
  Onderwerp: Uitbetaling ouderdomspensioen
  AAN Geneesheer-Directeur psychiatrische inrichting "Bloemendaal" te Loosduinen;v Bijlage 5;
  Margaretha Tuk
  Arendje Zwartveld
  Jan Pel
  Gerrit Kleinendorst
  Pieter van den Bosch

  (secretaris van Dordrecht, mr. A.W. Joolen)

  - (Gemeente Dordrecht 22 november 1956)
  Onderwerp: Uitbetaling ouderdomspensioen
  AAN Geneesheer-Directeur psychiatrische inrichting "het St. Joris Gasthuis" te Delft;
  Bijlage 2;
  Carolina J. Klok
  P. Vliegenthart

  (secretaris van Dordrecht, mr. A.W. Joolen)

  - (Gemeente Dordrecht 22 november 1956)
  Onderwerp: Uitbetaling ouderdomspensioen
  AAN Geneesheer-Directeur psychiatrische inrichting "Hulp en Heil" te Leidschendam;
  Bijlage 1;
  Arendje van der Put
  (secretaris van Dordrecht, mr. A.W. Joolen)

  - (Noordwijkerhout St. Bavostichting, 23 november 1956)
  .. dat Andries Franc. HESSLER hier met rechterlijke machtiging wordt verpleegd en niet in staat geacht kan worden een geldig handteken te plaatsen ...
  +
  MACHTIGING tot betaling van oudedomspensioen
  Andries Franciscus Hessler geboren 11 januari 1882 te Dordrecht ...

  - (VREDERUST, Bergen op Zoom 23-11-1956)
  machtiging ouderdomspensioen

  - (Psych. inr. Bloemendaal, kliniek Ockenburgh, Loosduinen 24-11-1956)

  - (Gemeente Dordecht 24 november 1956 / aan Raad van Arbeid)
  ... mw. M. Uittenbogaard-Latrosinski en D. in 't Veld ...

  - (Gemeente Dordrecht 26 november 1956)
  Onderwerp: Uitbetaling ouderdomspensioen
  AAN Geneesheer-Directeur psychiatrische inrichting "Kolonie van Geel" te Geel (Belgie);
  Bijlage 1;
  M.F. Broekhuijzen (wed. G. de Bruin);
  (secretaris van Dordrecht, mr. A.W. Joolen)
  +
  - (RIJKSKOLONIE GEEL 28 nov. 1956)
  Maria Francina Broekhuyzen wed. G. de Bruin;

  - (GEMEENTE DORDRECHT 30 nov. 1956, aan Mevr. H. Tas-Brand, Bassenhoekstraat 16 Utrecht)

  - (Vereniging van Nederlandse gemeente, 7-12-1956)

  - (Vereniging van Nederlandse gemeente, 28-11-1956)

  - (GEMEENTE DORDRECHT 12-1-1961)
  * Vrederust te Bergen op Zoom:
  Van Beek, Helena Maria, geb. 20-06-1884
  Van Hofwegen, Johanna Cornelia, geb. 21-11-879
  Laarman, Kundert, geb. 20-10-1889
  Thijssen, Johanna Engelina, geb. 11-1-1885

  * Het St. Joris gasthuis te Delft
  Klok, Carolina, Jenneke, geb. 26 nov 1872
  Lagemaate, Bartel Leendert, geb. 29 augustus 1895

  * Willem Artnszstichting te Utrecht
  Van Asch, Johannes, geb. 6 nov. 1884

  * Hulp en Heil te Leidschendam
  Frauenfelder, Willem Johannes, geb. 21 juli 1880

  - (GEMEENTE DORDRECHT 12-1-1961)
  * Vrederust te Bergen op Zoom:
  Dekker, Adriana, geb. 3-10-1879
  Lamprecht, Maria Antonia, geb. 2 jan. 1884
  In 't Veld, Dirk, geb. 21 juni 1872
  * Het St. Joris gasthuis te Delft
  Van den Berg, Wilhelmina, geb. 24 sept. 1890
  Van der Boor, Magdalena Johanna, geb. 14 mei 1888
  * Endegeest te Oegstgeest
  Vos, Frans, geb. 26 april 1884

  - (VREDERUST Bergen op Zoom, 7 april 1960)
  Dirk in 't Veld, 21-6-1872
  Jacobus van Schaardenburg, 11-9-1888
  Kundert Laarman, 20-10-1889
  Johanna Engelina Thijssen, 11-1-1885
  Johannan Cornelis van Hofwegen, 21-11-1879
  Dirk Smits, 5-7-1878
  T.M. Dortmond, 21-7-1873 (overleden)
  A. Dekker, 3-10-1879
  G. van Gelderen, 29-5-1883
  P.W. Kol, 11-2-1877
  M. Huisman, 11-12-1891
  Helena Marina van Beek, 20 juni 1884

  Laatst gewijzigd: oktober 2018.