Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1700-1749) zeeschepen 1700-1709


Lijst zeeschepen 1700-1709


DORDRECHT PERIODE 1700-1749

Een periode waarin nog veel Fluitschepen in bezit waren van de Dordtse rederijen, langzaam verdwijnen deze grote zeilschepen uit beeld. In 1741 raakte Holland weer in oorlog met Frankrijk en 1747 stonden de Franse troepen in Holland in die tijd was er in Holland geen eenheid, het was ieder voor zich. Om dit op te lossen werd Prins Willem IV van Nassau Diets uit Leeuwarden gevraagd stadhouder van Holland te worden om weer de eenheid te brengen in de gewesten van Holland.

datum schip reder/schipper
28-07-1702 Fluitschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,, ca 190 last
(w.g.)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd in 1697 nieuw uitgehaald en gebruikt voor de hout/zout en walvisvaart
Verkocht: voor f 12.000,- door,
Reder: MATTHEUS REES Rochusz (1653-1715 Ddr), koopman / olie/stokvis/traan/zout en houthandel te Dordrecht / aan Reder: CONSTANT CONRAD ERICKSON koopman te Christiana /Noorwegen.
28-04-1704 Een ,,PAALSCHIP,, (w.g.) Verkocht: voor f 600,- door, CHRISTIAAN CLOENS Pieterz (1650 Ddr) en PIETER CLOENS Pieterz (1652 Ddr), zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht kooplieden/ stokvis/traan en voogden van MARGARETHA en GEERTUI LORIA kinderen van GEERTRUI BOUVET weduwe van HENDRIK LORIA / aan JEAN MACHA.
26-08-1704 Een ,,SMAKSCHIP,, (w.g.)
(ca 70 voet lang)
Verkocht: voor f 1.255,- door, HENDRIK CUMSIUS Janz (ca 1675 Ddr) mr. Scheepstimmerman koopman/houthandel te Dordrecht /aan Schipper: DIRK VOS DENIJSZ uit Nijmegen.
15-12-1704 Fluitschip ,,DE VLIEGENDE MERCURIUS,, (w.g.)
(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip ligt te Frankrijk.
Verkocht: voor f 5.000,- door, MARIA v SLINGELAND weduwe van LOUIS(LAURENS) v/d PUTTEN, koopman/reder te Dordrecht / aan HUYBERT BORRET (ca 1655 Luik /1730 Ddr) Koopman /wijnhandel en Bankier te Dordrecht en LOUIS DE COURT Francoisz (1670 Marennes), koopman te Dordrecht.
Schipper: DIRK JANS.
26-05-1705 Een ,,POONSCHIP,, (w.g.)
(ca 45 voet lang)
Kosten: f 925, 20 stuivers.
Bijlbrief van: PIETER JANS SCHOUTEN(1667 Ddr), Mr.Scheepstimmerman te Dordrecht.
22-06-1707 Fluitschip ,,CONCORDIA,, (w.g.)
(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd gebruikt voor hout/zout en de walvisvaart.
Voor: f 1.700,- gekocht door
Reder: RAFAEL BRESSY (1632/ na 1707 Ddr) koopman te Dordrecht./ aan De reders /eigenaren
- GILLIS v OOTH Jz (1650 Ddr) boekhouder v/d rederij koopman te Dordrecht 1/8e part
- JACOB v/d GRAAF Jcz (1655 Ddr) koopman te Dordrecht 1/4e part
- GERARD VINGERHOED Hermanz (ca 1655 Keulen) koopman te Dordrecht 1/4e part
- PIETER van MALSEN Cz (1685 Ddr) koopman te Dordrecht1/8e part
Kopen parten v/h schip / van
- SUSANNA TERWE Hendriks weduwe van JACOB BRAETS Adrz (1664 /1707 Ddr) te Dordrecht en
- GOVERT BRAETS Adrz (1666 Ddr) koopman /oliehandel te Dordrecht.
Schipper: JACOB CORNELIS.
1708 Fluitschip ,,MERCURIUS,, (archief 150)
(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip vaart op Frankrijk om zout /wijn en brandewijn te halen.
Eigendom van Fa de GRONDT& KOOL
Reder: FREDERIK de GRONDT Janz (ca 1670 Bergen op Zoom) en Reder: NICOLAAS KOOL Geleynz (1663 Ddr), kooplieden /wijn /zout en houthandel te Dordrecht.
02-02-1708 Een ,,POONSCHUIT,,(w.g.)
(ca 45 voet lang)
Verkocht: f 900,- door, JAN v DRONGELEN (ca 1670 Ddr), mr Scheepstimmerman te Dordrecht / aan Schipper: LOUIS SCHOONBEEK te Zierikzeet.
22-03-1708 Een ,,NIEUWE VISSCHUIT,, (w.g.) Nog te betalen: f 335,- door, Schipper: ARENT JANS MUYEN uit Sommelsdijk.
Gebouwd op de scheepswerf van SYMON JANS SCHOUTEN (1656-1726 Ddr), mr. Scheepstimmerman /koopman /houthandel te Dordrecht.
28-07-1708 Een ,,NIEUW SMAKSCHIP,, (w.g.)
(ca 70 voet lang)
Nog te betalen: f 1.000,- door, Schipper: JERONIMUS VERRIJCKEN te Brussel / aan JAN JACOBS CUMSIUS (ca 1650 Ddr) & JACOB JANS CUMSIUS (ca 1675 Ddr). mr. Scheepstimmerlieden/kooplieden /houthandel te Dordrecht.
11-08-1708 Een ,,NIEUWE SMAKSCHIP,, (w.g.)
(ca 70 voet lang)
Verkocht: voor f 3.500,- door, WILLEM de VLUGT, mr. Scheepstimmerman te Dordrecht erfgenaam van, CORNELIS de VLUGT en ELISABETH RAMAKERS
Schipper: PHILIPPUS VERSCHUERE uit Antwerpen.
12-06-1709 Een ,,WEYTSCHIP,, (Samoereusschip)
(w.g.)(ca 65 tot 100 voet lang)
Verkocht: voor f 880,- door, De weduwe van JAN BRAAMSLOOT te Dordrecht / aan Schipper: FRANS(FRANCOIS) v HOOGSTRATEN Jacobz (1668 Ddr)
Schipper op Antwerpen /koopman te Dordrechtn.
25-08-1709 Een ,,NIEUW SMALSCHIP,,
(w.g.)(ca 70 voet lang)
Nog te betalen: f 1.000,- door, Schipper: JAN van HOOGSTRATEN Huybertz (1667 -1738 Ddr) te Dordrecht
Schipper op Antwerpen/koopman te Dordrecht aan, STEVEN v DORSSER Hermanz (1668-1744 Ddr) & ELSJE GATEMAN (1660 Duisburg) Wed. van TEUNIS v DORSSER, mr. Scheepstimmerlieden/kooplieden /houthandel te Dordrecht.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.