Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1775-1794) zeeschepen 1790-1794


Lijst zeeschepen 1790-1794


DORDRECHT PERIODE 1775/1794

Dordtse zeeschepen varen door de 3e Engels oorlog 1780/1784 onder een neutrale vlag en worden verhuurd aan de V.O.C.

datum schip reder/schipper
23-03-1790 Fregatschip ,,DE GOEDE HOOP,, 162 last
(ca 100 voet lang)
Reder: JACOB VRIESENDORP Hz (1748-1808 Ddr), koopman/houthandel te Dordrecht
Schipper: HENDRIK WYBRANDS uit Warns /Friesland (zeebrief te Dordrecht 23-3-1790).
22-04-1790 Fluitschip ,,DE DRIE GOEDE VRIENDEN,, 210 last Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr/1813 Den Haag) voor zijn FA. GERRIT van HOOGSTRATEN & ZN te Dordrecht. Koopman/touwslagerij a/d Vest/houthandel te Dordrecht
Schipper: SIMON CLAES RIJNDERS uit Warga/ Friesland (zeebrief te Dordrecht 22-4-1790).
08-11-1790 Kofschip ,, DE VROUW ANTONETTA,,
(101 voet lang)
Het schip is gebouwd op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1759-1808 Ddr), mr. scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht voor Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr/1813 Den Haag)voor zijn FA. GERRIT v HOOGSTRATEN & ZN te Dordrecht Koopman/touwslagerij a/d Vest /houthandel te Dordrecht.
Schipper: PIETER JACOBS SCHOT van Ameland (zeebrief te Dordrecht 8-11-1790).
01-04-1791 Fluitschip ,,DE RUST VAN 'T VADERLANT,,
120 last (de Gruyl)
Het schip werd ook gebruikt voor de Walvisvaart.
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) Koopman/houthandel te Dordrecht.
Schipper: HUBERTUS de KONING uit Krimpen a/d Lek (zeebrief te Dordrecht 1-4-1791)
Hij keert terug van zijn walvisvaart in 1791 met 22 vaten spek van 2 walvissen.
03-05-1791 Fregatschip ,,DE ANTONIA,, 92 last (w.g.)
(100 voet lang/28 voet, 1 duim wijt/13 voet, 5 ½ duim hol)
Verkocht voor f 7.600,- door, Reder: JACOB VRIESENDORP Hendrikz (1748-1808 Ddr) koopman /houthandel te Dordrecht Aan,
Reder: CORNELIS KOOL koopman te Rotterdam.
Schipper: PIETER OEBLES uit Dordrecht.
14-09-1791 V.O.C. Pinkschip ,,DE GEERTRUIDA EN PETRONELLA,,
1090 ton (V.O.C. site /Dillo)
(2e REIS NAAR BATAVIA)(146 voet lang)
Het schip is in 1785 gebouwd op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1759-1808 Ddr), mr. Scheepstimmerman /koopman/houthandel (houtmolen) te Dordrecht voor FRANK v/d SCHOOR Lz.
Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van AMSTERDAM door Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr), koopman/houthandel te Dordrecht.

Kapitein: LODEWIJK WILLEMS van ROSSUM vertrekt voor een 2e reis van dit schip met 38 bemanningsleden en een troepentransport van 339 manschappen naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 14-9-1791
Tussenstop te Kaapstad: 12-1-1792 / 10-2-1792.
Aankomst te Batavia: 24-4-1792
Vertrek uit Batavia: 26-5-1792
Tussenstop
te Kaapstad: 28-8-1792 / 5-3-1793.
Aankomst te Texel: 20-6-1793.
13-12-1791 Schip ,,DE JONGE ALEXANDER,, 105 last Reder: FRANK v/d SCHOOR Lz (1730-1804 Ddr) koopman /houthandel te Dordrecht
Schipper: FOPPE JANS BROUWER van Ameland (zeebrief te Dordrecht 13-12-1791).
09-01-1792 Fregatschip ,,DE SUSANNA CORNELIA,, (w.g.)
(ex ,,DE VROUW ADRIANA,,)
(ca 100 voet lang)
Schipper: LEENDERT BIJKERK uit Zwijndrecht (zeebrief te Dordrecht 2-4-1792)
Verkocht: voor f 21.000,- door, RUBEN VOGELZANG (1754 Den Bosch-1825 Ddr) cargadoor te Dordrecht voor Rederes: ADRIANA de HAAS weduwe van Reder: JACOB van DONGEN Jacobz (ca 1740-voor 1792 Ddr) en Reder: ABRAHAM van DONGEN Jacobz (ca 1764 Ddr) kooplieden te Dordrecht zoons van Reder: JACOB van DONGEN Jacobz (geb: ca 1715 /overl: 10-11-1790 Ddr) Koopman / olie / tras / taan (oliemolen/trasmolen/leerlooierij a/d Kalkhaven te Dordrecht Aan,
Reders: JOHAN HERMAN WILLEMS Johz (1770-1818 Ddr) en ENGELBERT WILLEMS Johz. (1768–na 1818 Ddr) voor FA.WILLEMS & CO kooplieden/houthandel /zouthandel/zoutziederij te Dordrecht.
Schipper: REYN HAKKERS uit Katwijk aan Zee (zeebrief te Dordrecht 20-2-1792).
19-03-1792 Kofschip ,,DE MARGARETA JOHANNA MARIA,, (w.g.)
(ex ,,De Freule Pytronelle van Cammingha,,)
Verkocht voor f 9.500,- door, Reder: MICHIEL KLASES IJSSELMUIDEN mr. scheepstimmerman Koopman te Grouw en boekhouder van het schip aan,
Reder: HENDRIK FRANCOIS de COURT Jeanz (1746-1823 Ddr) Koopman/olie/hout/zouthandel (oliemolen/houtmolen/zoutziederij) te Dordrecht.
Schipper: JOHANNES HARMENS SMIT van Texel.
03-04-1792 Een nieuw ,,EYKERSCHIP,, (Turfschip)(w.g.)
(61 voet lang/11 voet Hol)
Kosten: f 900,- Bijlbrief van: JAN van KLOVEREN, Mr. Scheepstimmerman te Dordrecht. Gebouwd voor OTTO de KAT te Dordrecht. Turfschipper: WESSEL KRUL.
23-11-1792 Brikschip,, DE HOOP,, (w.g.)
(63 voet lang/18 voet wijt/10 voet hol)(gebouwd in Deense voet)
Het schip ligt in Dordrecht. Verkocht: voor f 1.300,- door, Schipper: PIETER FUGELSANG uit Noorwegen aan,
Reder: HENRI FRANCOIS de COURT Jeanz (1746-1823 Ddr) Koopman/olie/hout/zouthandel(oliemolen/houtmolen/zoutziederij) te Dordrecht.
20-04-1792 Fluitschip ,,DE RUSTHOFF,, 180 last (w.g.) Reder: JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr-1813 Den Haag) voor zijn FA. GERRIT v HOOGSTRATEN & ZN Koopman/touwslagerij a/d Vest /houthandel te Dordrecht.
Schipper: PIETER TJEBBES uit Warder/Friesland (zeebrief te Dordrecht 3-4-1792).
20-04-1793 Schip ,,DE JONGSTE JOHANNA,, ca 139 last Reder: FRANK v/d SCHOOR Lz (1730-1804 Ddr) koopman /houthandel te Dordrecht.
Schipper: ROELOF WOLF uit Rotterdam (zeebrief te Dordrecht 20-4-1793).
27-5-1793 Fluitschip ,,DE EENDRAGT,, 220 last Reder: FRANK v/d SCHOOR Lz)1730-1804 Ddr) koopman/ houthandel te Dordrecht.
Schipper: SYBRAND HOMMES BRUYNSMA uit Warns /Friesland. (zeebrief te Dordrecht 27-5-1793) .
13-06-1793 V.O.C. Fluitschip ,,DE DORDRECHT,,
898 ton (w.g.)
(145 voet lang / 34 voet wijt / 16 voet hol)
Het schip is in 1779/1781 gebouwd op de werf van JAN SCHOUTENJz (1759-1808 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht. Het schip ligt te Dordrecht in de Kalkhaven. Verkocht: 1/16e part voor f 700,- door, ARY RANCK te Dordrecht uit de erven van JAN RANCK koopman/zeilmakerij te Dordrecht Aan, Reder: HENDRIK VRIESENDORP & Zn te Dordrecht.
25-07-1793 Fluitschip ,,DE DORDRECHT,, (w.g.)
(145 voet lang/34 voet wijt/16 voet hol)
Verkocht 1/32 part uit, De boedel van wijlen JAN COENRAAD DAM Jan Melchiorz (1758-1788 Ddr) Koopman/suikerhandel (suikerraffinaderij) te Dordrecht Aan,
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) koopman te Dordrecht.
25-07-1793 Schip ,,HET DORDTSE RASPHUIS,, (w.g.)
(67 voet lang/18 voet wijt)
De helft van het schip wordt overgedragen door,
Schipper: GERRIT PONSEN te Dordrecht weduwnaar van MAGGELINA BOGAART aan zijn zoon, Schipper: WOUTER PONSEN te Dordrecht.
07-11-1793 V.O.C. Fluitschip ,,DE DORDRECHT,,
898 ton (V.O.C. site /dillo)
(5e REIS NAAR BATAVIA)
(145 voet lang / 34 voet wijt / 16 voet hol)
Het schip werd in 1779/1781 gebouwd als ,,DE VREDE EN VRIJHEID,, op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1759-1808 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht voor
Reder: JACOB VRIESENDORP Hz te Dordrecht. Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van AMSTERDAM door,
Reder: JACOB VRIESENDORP Hz (1748-1808 Ddr) te Dordrecht

Kapitein: GOTLIEB JAGER vertrekt met 40 bemanningsleden en een troepentransport van 307 manschappen naar Batavia. (zeebrief te Dordrecht 15-5-1793)
Vertrek uit Texel: 7-11-1793
Tussenstop te Kaapstad: 14-3-1794/ 20-4-1794.
Aankomst te Batavia: 9-7-1794
Vertrek uit Batavia: 22-11-1794
Tussenstop te Kaapstad: 11-3-1795 / 21-5-1795.
Aankomst te Bergen/Noorwegen: September 1795
Het V.O.C. Fluitschip,, DE DORDRECHT,, vertrok uit Batavia voor de terugreis samen met het V.O.C. Pinkschip ,,DE GEERTRUIDA EN PETRONELLA,, 1090 ton verhuurd aan de V.O.C. de kamer van AMSTERDAM door Reder FRANK v/d SCHOOR Lz koopman te Dordrecht met kapitein HANS LAURENS SMIT uit Texel. Op de terug reis werden zij door andere schepen gewaarschuwd dat er weer een 5e Engelse oorlog met Nederland was uit gebroken en niet door ,,HET KANAAL,, te varen omdat daar de Engelse Marine de schepen opwachtte om in beslag te nemen als oorlogsbuit. De twee schepen voeren daarna langs de west kust en noordkust van Engeland achtervolgd door schepen van de Engelse Marine en vluchtte naar havens in Noorwegen. De lading werd daar ter plaatse verkocht.
07-11-1793 Pinkschip ,,DE GEERTRUIDA EN PETRONELLA,, 1090 ton (V.O.C. /SITE /DILLO)
(3e REIS NAAR BATAVIA)
(146 voet lang)
Het schip is in 1785 gebouwd op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1759-1808 Ddr), Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht voor, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) te Dordrecht. Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van AMSTERDAM door Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) te Dordrecht.

Kapitein: MATTHIJS JANSSEN vertrekt naar Batavia.
Vertrek uit Texel: 7-11-1793
Tussenstop te Kaapstad: onbekend.
Aankomst te Batavia: 9-7-1794
Schipper: HANS LAURENS SMIT uit Texel zeilt het schip terug naar Nederland.
Vertrek uit Batavia: 22-11-1794
Tussenstop te Kaapstad: 11-3-1795 / 18-5-1795.
Aankomst te: Trondheim/Noorwegen: September 1795 ,,DE GEERTRUIDA EN PETRONELLA, vertrok uit Batavia voor de terugreis samen met het V.O.C. fluitschip ,,DE DORDRECHT,, verhuurd aan de V.O.C de kamer van AMSTERDAM door reder JACOB VRIESENDORP koopman te Dordrecht met Kapitein GOTLIEB JAGER. Op de terugreis warden zij door andere schepen gewaarschuwd dat er weer een 5e Engelse oorlog met Nederland was uit gebroken en niet door ,,HET KANAAL,, te varen omdat data de engelse marine de schepen opwachtte om in beslag te nemen als oorlogsbuit de schepen voer daarom langs de west en noordkust van Engeland achtervolgt door schepen van de engelse marine en vluchtte naar een haven in Noorwegen de lading werd daar ter plaatse verkocht.
08-02-1794 Pinkschip ,,DE DONGENBURG,, (w.g.)
(120 voet lang)
Het schip is in 1778 gebouwd op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1759/1808 Ddr) Mr. Scheepsbouwer/koopman/houthandel te Dordrecht. voor Reder: JACOB V DONGEN koopman te Dordrecht. Het schip ligt vanaf 30-11-1793 te Triest. Verkocht: voor f 14.000,- door, Rederes: ADRIANA DE HAAS weduwe van, Reder: JACOB v DONGEN Jacobz (ca 1740-1792 Ddr) koopman te Dordrecht in naam van haar compagnieschap FA. WEDUWE JACOB v DONGEN & ZN kooplieden/olie/tras/taan (oliemolen/trasmolen/leerlooierij a/d Kalkhaven te Dordrecht Aan,
Reder: FRANK v/d SCHOOR Lz (1730-1804 Ddr) koopman te Dordrecht.
Schipper: LEENDERT BIJKERK uit Zwijndrecht (zeebrief te Dordrecht 2-4-1794).
08-04-1794 Fluitschip ,,DE BERLICUM,,
846 ton (V.O.C. site /Dillo)
(1e REIS NAAR BATAVIA EN CEYLON)
Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C.voor de kamer van ZEELAND. door, Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr -1813 Den Haag) Heer van BERLICUM voor zijn FA. G. van HOOGSTRATEN & Zn te Dordrecht

Kapitein: FRANCOIS (FRANS) BREMER Hendrikz (1753/1832 R'dam)
vertrekt naar Batavia en Ceylon (zeebrief te Dordrecht 8-4-1794)
Vertrek te Rammekens/Zeeland: april-1794
Tussenstop te Kaapstad: 29-12-1794/3-2-1795.
Aankomst te Batavia: 15-5-1795
Vertrek uit Batavia: onbekend.
V.O.C Fluitschip ,,DE BERLICUM,, vertrekt samen met het V.O.C.Fluitschip ,,DE EENSGEZINDHEID,, met kapitein CORNELIS MICHIELSEN verhuurd aan de V.O.C. door reder FRANK V/D SCHOOR LZ onwetend dat in September 1795 de 5e Engelse oorlog met Nederland was uitgebroken.
Aankomst te Ceylon: 15-2-1796 werden de beide schepen direct in beslag genomen door de Engelsen Marine als oorlogsbuit De Engelsen hadden het eiland Ceylon veroverd op Nederland.
24-06-1794 Fluitschip ,,DE EENSGEZINDHED,,
884 ton (V.O.C. SITE /Dillo)
(4e REIS NAAR BATAVIA EN CEYLON)
Het schip werd in 1777/1778 gebouwd.
Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van ZEELAND door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) te Dordrecht

Kapitein: CORNELIS MICHIELSEN uit Amsterdam vertrekt naar Batavia en Ceylon (zeebrief te Dordrecht 4-4-1794)
Vertrek uit Rammekens/Zeeland: 24-6-1794
Tussenstop te Kaapstad: 14-12-1794 / 31-12-1794
Aankomst te Batavia: 15-5-1795
Vertrek uit Batavia: onbekend
V.O.C.Fluitschip ,,DE EENSGEZINDHEID,, vertrekt samen met het V.O.C. Fluitschip ,,DE BERLICUM,, met Kapitein ,,FRANS BREMER Hz verhuurd aan de de V.O.C. door reder JACOB STAATS v HOOGSTRATEN GZ onwetend dat in September 1795 de 5e Engelse oorlog met Nederland was uitgebroken
Aankomst te Ceylon: 15-2-1796 werden de beide schepen direct in beslag genomen door de Engelse marine als oorlogsbuit. De Engelsen hadden het eiland Ceylon
veroverd op Nederland.
24-06-1794 Berkentijnschip ,,DE VROUW SUZANNA,, (w.g.)
(85 voet lang/24 voet wijt/10 voet hol)
Verkocht: voor f 10.000,- door, Reder: DIRK VOS CZ (1751-1818 Ddr) Koopman/stokvis en traanhandel te Dordrecht Aan,
Schipper: ANDRIES OORMAN uit Stockholm / Zweden .
25-09-1794 Twee Deks Pinkschip ,,DE MERCURIUS,, ca 165 last (w.g.) Het schip is in Amsterdam gebouwd.
Verkocht: voor f 10.000,- door, Reder: NICOLAAS ROODENBURG Leendertz (1761-na 1829 Ddr) koopman voor de FA. G. van HOOGSTRATEN& ZN Handelshuis te Dordrecht Aan,
Reder: HUGO GEVERS Paulusz (1764-1852 R'dam) koopman te Dordrecht.
Schipper: JACOB NANNING v/h Deense eiland Langenes/Hallingen/ (in 1867 Duits).
12-11-1794 Een ,,DAMSCHUIT,, (w.g.)
)66 voet lang / 15 voet wijt)
Bijlbrief van: Op 13-3-1771 van ABRAHAM v DRONGELEN Mr. Scheepstimmerman te Dordrecht. Verkocht: voor f 2.000,- door, PIETER SCHELTEN koopman te Dordrecht aan, Schipper: ARY DAELE burger te Dordrecht.
22-12-1794 Fluitschip ,,DE GEERTRUIDA,, 660 ton (V.O.C. site /Dillo)
(3e REIS NAAR BATAVIA)
Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van AMSTERDAM door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) koopman te Dordrecht.

Kapitein: MARTEN de VRIES vertrekt naar Batavia samen het
V.O.C. Pinkschip ,,DE WILLEMSTAD EN BOETZELAAR, ,met
Kapitein: SIMON KOOTER uit Huysduinen /Den Helder/ verhuurd door FRANK v/d SCHOOR
Vertrek uit Texel: 22-12-1794
Aankomst: 9-5-1795 te Kaapstad
De beide schepen werden in Kaapstad direct in beslag genomen door de Engelse Marine als oorlogsbuit i.v.m de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek (1795-1802). De Engelsen hadden De Kaap veroverd op Nederland.
22-12-1794 Pinkschip ,,DE WILLEMSTAD EN BOETZELAAR,,
978 ton (V.O.C. site /Dillo)
(150 voet lang)
Het schip is in 1792 gebouwd op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1759-1808 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht.voor Reder: FRANK V/D SCHOOR LZ Het schip wordt verhuurd aan de V.O.C. voor de kamer van AMSTERDAM door, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) koopman te Dordrecht

Kapitein: SIMON KOOTER uit Huijsduinen/Den Helder vertrekt naar Batavia samen met V.O.C.Fluitschip ,,DE GEERTRUIDA,, met Kapitein MARTEN de VRIES /verhuurd door Frank v/d Schoor
Vertrek uit Texel: 22-12-1794
Aankomst: 8-8-1795 te Kaapstad.
De beide schepen werden in Kaapstad direct in beslaggenomen door de Engelse marine als oorlogsbuit i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek (1795-1802). De Engelsen hadden De Kaap veroverd op Nederland.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.