Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1795-1809) zeeschepen 1795-1802


Lijst zeeschepen 1795-1802


DORDRECHT PERIODE 1785/1809

De grote teruggang van de Dordtse zeevaart door oorlog.

datum schip reder/schipper
1795 Fregatschip ,,DE GOEDE VERWACHTING,,
(135 voet lang)
Het schip werd in 1795/gebouwd op de werf van JAN SCHOUTEN JZ (1759/1808 Ddr) Mr. Scheepstimmerman te Dordrecht voor
Reder: HENDRIK van LIDT de JEUDE Jz (1756 Ddr) koopman / stokvis/traan en zouthandel te Dordrecht.
04-04-1795 Buisschip ,,DE NIEUWE HOOP,, (w.g.)
(ca 81 voet lang)
Het schip ligt in de Wolwevershaven te Dordrecht.
Verkocht: voor f 2.900,- door, Reder: AART v/d KAA Janz (1767-1806 Ddr) Koopman zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht / Aan,
Schipper: DOEDE BERGWERFF te Vlaardingen.
05-06-1795 Buisschip ,,DE STOKVISSEN,, (w.g.)
(ca 81 voet lang)
(ex ,,De Nieuwe Hoop,,)
Verkocht: voor f 2.900,- door,
Schipper: DOEDE BERGWERFF uit Vlaardingen Aan,
Reder: GEORG WIESE koopman te Bergen/Noorwegen.
Het schip vaart nu onder de neutrale Noorse vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802.
05-06-1795 Een Mast Galjootschip ,,DE GOEDE HOOP,, (w.g.)
(66 voet lang/17 ½ voet wijt/9 ¼ voet hol)
Verkocht: voor f 4.000,- door, Reder: DIRK VOS CZ (1751-1818 Ddr) Koopman/stokvis en traanhandel te Dordrecht / Aan,
Schipper: KLAAS v/d MEER.
18-06-1795 Drie Mast Hoekerschip ,,DE BIESBOS,, ca 178 last (w.g.)
(138 voet lang /32 voet wijt /14 voet,4 duim hol)
Verkocht: voor f 4.000,- door, Rederes: ELISABETH HARDUS Carelsd (1734-1808 Ddr) weduwe van Reder: JOHANNES BOONEN Hendrikz (1731-1780 Ddr) Koopvrouw /houthandel te Dordrecht en FA. GERRIT v HOOGSTRATEN & ZN Handelshuis te Dordrecht Aan,
Schipper: SYBRAND PIETERS uit Koudum / burger te Altona /Denemarken (in 1867 Duits). Het schip vaart nu onder de Neutrale Deense vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802.
10-07-1795 Brikschip ,, DE HONESTE VAN ALTONA,, (w.g.)
(ca 65 voet lang)
Verkocht: voor f 10.600,- door, Reder: NICOLAAS ROODENBURG Leendertz (1761-na 1829 Ddr) voor de FA. G. v HOOGSTRATEN & ZN Handelshuis te Dordrecht Aan,
Reder: JOHANNES ALBERT GOTFRIED DOBLER Koopman te Altona /Denemarken (in 1867 Duits). Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802
Schipper: MAGNUS(HERMANUS) REYDING uit Rotterdam.
31-07-1795 Brikschip ,,DE HOOP,, (w.g.)
(63 voet lang /18 voet wijt /10 voet hol Deense voet)
Verkocht: voor f 1.500,- door, Reder: HENDRIK FRANCOIS de COURT Jz (1746-1823 Ddr) Koopman/olie/hout en zouthandel (oliemolen/houtmolen/zoutziederij) te Dordrecht Aan,
Reder: JOHANNES ALBERT GOTFRIED DOBLER Koopman te Altona/Denemarken (in 1867 Duits). Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802.
31-07-1795 Galjootschip ,,DE BLIJDE BOODSCHAP,, (w.g.)
(ca 75/ tot 120 voet lang)
Verkocht: voor f 7.000,- door, Reder: HENDRIK FRANCOIS de COURT Jz (1746-1823 Ddr) Koopman/olie/hout en zouthandel (oliemolen/houtmolen/zoutziederij) te Dordrecht Aan,
Reder: JOHANNES ALBERT GOTFRIED DOBLER Koopman te Altona/Denemarken (in 1867 Duits). Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802.
31-07-1795 Kofschip ,,DE MARGARETHA JOHANNA MARIA,,
69 last (w.g.)
(ca 95 voet lang)
Verkocht: voor f 8.000 door, Reder: HENDRIK FRANCOIS de COURT Jz (1746-1823 Ddr) Koopman/olie/hout en zouthandel (oliemolen/houtmolen/zoutziederij) te Dordrecht Aan,
Reder: JOHANNES ALBERT GOTFRIED DOBLER Koopman te Altona/Denemarken (in 1867 Duits). Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802.
Schipper: FRANS ALBRAND JANS uit Deens Holstein.
17-08-1795 Kofschip ,,DE SOPHIA MARGARETHA,, (w.g.)
(ex De Juffrouw Tjiske Don,,) (ca 95 voet lang)
Verkocht: voor f 4.000,- door, Reder: JAN FREDERIK NOACK Frz (1768 Ddr) Koopman/zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht Aan,
Reder: MATTHIAS FANTAU Koopman/te Altona/Denemarken (in 1867 Duits). Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802.
17-08-1795 Galjasschip ,,DE MARIA MAGDALENA,, ca 50 last (w.g.) Verkocht: voor f 3.000,- door, Reder: PAULUS van BATENBURG Jz (1717-1799 Ddr) Koopman stokvis,traan en zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht Aan,
Reder: JAN OLIVIER BATENBURG Paulusz (1758 Dalem -1835 Dongen) Koopman /stokvis,traan en zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht.
Schipper: BALTHASAR ADAM SIEFKER uit Amsterdam.
September 1796 Pinkschip ,,ALTONA,, Het schip ligt te Dordrecht in lading met een partij geslagen touwwerk v/d Fa G v HOOGSTRATEN & ZN Handelshuis te Dordrecht. Het schip is in December 1795 uitgelost in St Barthelome W.I.
Reders: HENDRIK 't HOOFT Jcz (1765 Ddr) & WILLEM DE JONGH Hendrikz (1774/1842 Ddr) kooplieden te Dordrecht. Op 12 -4-1796 keerde het schip terug uit West Indie met de volgende lading 424 vaten suiker, 501 vaten koffie, 218 vaten koffie, 1124 huiden, 320 walsvisbaarden, 18 stuk roodhout
Schipper: CORNELIS van ZOUWE. Uit het attest van de Equipagee v/h schip, bestond de beanning uit 7 personen
1e Stuurman: CORNELIS MULDER
2e Stuurman: JOHAN COENRAAD
Bootsman: GERRIT SCHREUDER
Kok: ANDRIES ANDRIESSEN
Matroos: THOMAS CORNELIS
Matroos: CHRISTIAAN JANZ.
04-09-1795 Galjasschip ,,DE MARIA MAGDALENA,, ca 50 last Verkocht: voor f 3.000,- door,
Reder: JAN OLIVIER BATENBURG Pz (1758 Ddr-1835 Dalem) Koopman /stokvis, traan en zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht Aan,
Reder: JOHAN CARL SCHULTZ Koopman te Altona/Denemarken.(in 1867 Duits) Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802.
Schipper: SIEVERT HEMSEN van het Deense eiland Hooge/Hallingen(in1867 Duits).
10-10-1795 Brikschip ,,DE VRIENDSCHAP,, (w.g.)
(ca 65 voet lang)
Verkocht: voor f 2.200,- door, Reder: HENDRIK v/d KOOGH koopman te Dordrecht. Met permissie van de Staten Generaal bij resolutie van 9-10-1795 Aan,
Reder: JOHAN ALBERT GOTTFTIED DOBLER Koopman te Altona/Denemarken.(1867 Duits) Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag en onder de naam ,,DER FORSIGTIGHEID,, i.v.m de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802.
11-07-1796 Fluitschip ,,DE HARMONIE,, ca 175 last (w.g.)
(131 voet lang/31, 4/8e voet wijt/14, 1/10e voet hol)
Te water gelaten op 29-6-1794 op de werf van JAN SCHOUTEN Jz (1759-1808 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht voor Reder: SAMUEL CRENA Dz
Verkocht: voor f 10.000,- door,
Reder: SAMUEL CRENA Davidz (1740 Ddr /1807 Alphen a/d Rijn) Koopman / zout en houthandel te Dordrecht Aan
Reder: ARNOLD v POELIEN Az (1743 Ddr/1803 Alphen a/d Rijn) Koopman te Altona /Denemarken (in 1867 Duits) Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802.
Schipper: JACOB JACOBS SCHOT van Ameland.
14-07-1796 Fluitschip ,,DE ZON,, ca 214 last (w.g.)
(129 voet lang / 28 voet, 8 ½ duim wijt / 13 voet, 2 ½ duim hol)
Het schip zeilt van Croonstad naar Elsoneur. Op 23-7-1794 vertrokken naar zee en niet meer terug gekeerd in Holland.
Verkocht: voor f 7.000,- door, Reder: SAMUEL CRENA Davidz (1740 Ddr-1807 Alphen a/d Rijn) Koopman /zout en houthandel te Dordrecht Aan,
Reder: YZAAC BOUMAN koopman te Emden/Dtsl. Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802
Schipper: GERRIT LUKE PIETERSEN uit Rotterdam (zeebrief te Dordrecht 11-7-1794).
16-11-1796 Hoeker/Galjootschip ,,DE ANNA REBECCA,, (w.g.)
(ex ,,De Johanna Magtilda,,)(ca 70 tot 100 voet lang)
(ca 70 tot 100 voet lang)
Verkocht: voor f 5.000,- door,
Reder: JAN 't HOOFT Damasz (1725 Haastrecht) koopman te Dordrecht. Met permissie van de Nationale Vergadering bij decreet van 24-5-1796 Aan,
Reder: JOHAN MULLER koopman te Brachziehl a/d Wezer/ Dtsl. Het schip vaart nu onder de Pruississche vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802
Schipper: JAN HAESLOOP uit Bremen/Dtsl.
26-11-1796 Fluitschip ,,DE DRIE GEBROEDERS,, ca 152 last (w.g.)
(127 voet lang/29 voet wijt/13 voet, 5 duim hol)
Verkocht: voor f 16.000,- door, Reder: HENDRIK VRIESENDORP & Zn te Dordrecht. Met permissie van de Nationale Vergadering bij decreet van 24-5-1796 aan,
Reder: YZAAC BOUMAN koopman te Emden/Dtsl. Het schip vaart nu onder de Pruisische vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802.
Schipper: NANNE WILLEMS uit Warns /Friesland .
28-11-1796 Snauwschip ,,DE LOUISA,, ca 80 last (w.g.) Verkocht: voor f 9.000,- door, Reder: ADAM STRATENUS Cornelisz ((1759 Ddr-1807 Alphen a/d Rijn) Koopman/olie/graan en zouthandel te Dordrecht in procuratie voor,
Reder: GEORG PLOEN koopman te Christiana /Noorwegen Aan,
Reder: JOHAN CARL SCHULTZ Koopman te Altona/Denemarken. (in 1867 Duits) Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog 1795/1802.
Schipper: NIELS HARRIS uit Noorwegen.
12-01-1797 Fluitschip , DE DORDRECHT,, ca 760 tonvaart (w.g.)
(145 voet lang/34 voet wijt/17 voet hol)
Het schip ligt te Bergen/Noorwegen
Verkocht: voor f 15.000,- door, Reder: JACOB VRIESENDORP Hz (1748-1808 Ddr) te Dordrecht Aan,
Reder: PIETER ONNE BROUWER voor de Fa VAN OLST& BROUWER kooplieden/reders te Emden/Dtsl. Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802
Schipper: GOTTLIEB JAGER.
13-01-1797 Smakschip ,,DE DRIE GEBROEDERS,, (w.g.)
(67 ¼ voet lang/17 ½ voet wijt/7 ¼ voet hol)
Verkocht: voor f 3.500,- door, Reder: AART v/d KAA Jz (1767-1806 Ddr) Koopman/zouhandel(zoutziederij) te Dordrecht. Met permissie van de Nationale vergadering bij decreet van 14-12-1796 Aan,
Reder: YSAAC BOUMAN koopman te Emden/Dtsl. Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802.
25-01-1797 Driemast Hoekerschip ,,DE GOEDE HOOP,, (w.g.)
(ca 100 voet lang)
Verkocht: voor f 20.000,- door, Reder: HENDRIK VRIESENDORP & ZN te Dordrecht. Met permissie v/d Nationale vergadering bij decreet van 10-1-1797 Aan,
Reder: NICOLAAS WARMER Koopman te Altona/Denemarken.(in 1867 Duits) Het schip vaart nu onder de neutrale Deense vlag onder de naam ,,DIE GUTE HOFNUNG,, i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802 Schipper: HENDRIK WYBRANDS uit Warns /Friesland.
20-02-1797 Fluitschip ,,DE UNIE,, 117 last (w.g.)
(Walvisvaart)
Het schip wordt gebruikt voor de Walvisvaart
Verkocht: voor f 3.750,- Deense Rijksdaalders door, Reder: PIETERv/d SCHOOR Frankz (1768 -1804 Ddr) koopman te Altona/ Denemarken voor de FA. FRANK v/d SCHOOR & Zn te Dordrecht Met permissie v/d Nationale Vergadering bij decreet van 30-1-1797 Aan
Reder: PIETER ONNE BROUWER voor Fa. VAN OLST & BROUWER koopliede/reders te Emden/Dtsl. Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802
Schipper: JOHANNES HOOGERZEIJLMz (1757 Krimpen a/d Lek -1821 Ddr).
20-02-1797 Fluitschip,, DE PRO PATRIA,, 104 last (w.g..)
(Walvisvaart)
(110 voet lang/26 voet,3 ½ duim wijt /10 voet,7 ½ duim hol)
Het schip is in 1740 gebouwd en wordt gebruikt voor de Walvisvaart
Verkocht: voor f 3.750 Deense rijksdaalders door, Reder: PIETER v/d SCHOOR Frankz (1768-1804 Ddr) Koopman te Altona/Denemarken voor de Fa. FRANK v/d SCHOOR & Zn te Dordrecht Aan,
Reder: PIETER ONNE BROUWER voor Fa. V OLST & BROUWER kooplieden/reders te Emden/Dtsl. Het schip vaart nu onder de neutrale Pruisische vlag i.v.m. de 5e Engelse oorlog met Nederland/Bataafse Republiek 1795/1802
Schipper: SIMON HOOGERZEIL Mz (1743 Krimpen a/d Lek-1814 Ddr).
21-07-1797 Zweeds Driemast Pinkschip ,,DE VIER GEBROEDERS,, (w.g.)
(124 ½ voet lang/31 voet wijt/13 voet hol)
Het schip is in 1783 gebouwd en ligt in de Kalkhaven te Dordrecht.
Verkocht voor f 25.000,- door, Schipper: ISRAEL HEDMAN mede eigenaar v/h schip uit Stockholm/Zweden en Reder: JOHAN JOACHIM LAURIN koopman te Goteburg/Zweden Aan
Reder HUGO GEVERS & CO kooplieden te Dordrecht.
07-08-1797 Fluitschip ,,DE JUFFROUW ANNA,, (w.g.)
(120 voet lang/26 voet, 6 duim wijt/11 voet hol)
Verkocht: voor f 5.000,- door, De Schepenen van het Watergerecht te Dordrecht
Verkocht 1/8e part voor f 600,- door, Reder: JUSTUS HENDRIK v LOON Adriaanz (1754 Ddr) voor de Fa. GEBR v LOON kooplieden te Dordrecht aan,
Reder: JACOB VRIESENDORP Hz (1748-1808 Ddr) koopman/houthandel te Dordrecht.
Schipper: HANS BANDIX HANSEN van het Deense eiland Fohr.
03-11-1797 Fluitschip ,,DE VROUW ANNA,, (transportbrief) Reders: GEBR V LOON Kooplieden de Dordrecht.
08-02-1801 Fluitschip ,,DE CONCORDIA,, ca 226 last Reder: HENDRIK VRIESENDORP & ZN kooplieden te Dordrecht
Schipper: RYNDERT JANS DUYF uit Hindelopen zeebrief te Dordrecht 8-2-1801).
11-02-1801 Mast Galjootschip ,,DE JUFFROUW CATHARINA,, (w.g.)
(76 voet lang / 23 ½ voet wijt /12 voet hol)
Verkocht: voor f 5.105,- door, Reder: JUSTUS HENDRIK v LOON Adriaanz (1754 Ddr) op last van de, Reders: GEBR. MERTENS kooplieden te Bremen/Duitsland Aan,
Reder: JAN HENDRIKS koopman te Ost Friesland/Duitsland.
20-06-1801 Brikschip ,,DIE HOFNUNG,, ca 140 last (w.g.)
(ca 65 voet lang)
Het schip ligt te Dordrecht.
Verkocht: voor f 5.600,- door, Rederes: ALIDA CATHARINA RODENBURG weduwe van, Schipper: MATTHIAS CHRISTOPH WOETEKEN aan,
Reder: ADAM STRATENUS Cz (1759 Ddr-1807 Alphen a/d Rijn) Koopman/olie/graan en zouthandel te Dordrecht.
21-12-1801 Schip ,,DE FORTUNA,, ca 210 last Reder: HUGO GEVERS & Co kooplieden te Dordrecht
Schipper: JOHANNES FADSEN uit Amsterdam (zeebrief te Dordrecht 21-12-1801).
21-12-1801 Schip ,,DE FRIEDRICH DER GROSSE,, ca 260 last Reder: HUGO GEVERS & Co kooplieden te Dordrecht
Schipper: SIMON KOOTER van Texel (zeebrief te Dordrecht 21-12-1802).
1802 Fluitschip ,,HET RENDIER VAN DORDRECHT,, (kranten artikel) Het schip werd verkocht door Reders uit Dordrecht Aan
Reder: ANTHONY V HOBOKEN (1756/ R.dam) koopman te Rotterdam en
Reders JAN en CORNELIS NOLET kooplieden te Schiedam. Het schip werd gekocht voor reizen naar Java om koffie te halen. In 1803 werd het schip door de Engelsen op de terugreis uit Batavia in beslag genomen i.v.m. de 6e Engelse oorlog met Nederland/Frankrijk 1803/1815. De lading werd verbeurd verklaard.
11-01-1802 Twee Deks Brikschip ,,DE CORA,, (w.g.)
(104 voet lang/26 voet, 7 duim wijt/12 voet hol)
Het schip is in 1792 nieuw uitgehaald. Verkocht: voor f 7.000,- door, Reder: METGER HEYDECK koopman te Bremen/Dtsl aan RUBEN VOGELZANG (1754 Den Bosch -1825 Ddr) & FA. WED JACOB van DONGEN kooplieden/reders te Dordrecht.
Schipper: ROELOF MURING uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 5-5-1802)
(Het schip verging in 1802 in de Witte Zee met Schipper ROELOF MURING).
03-02-1802 Smakschip ,,VROUW ALIDA,, (w.g.)
(ca 70 voet lang)
Verkocht: voor f 2.000,- door, Reder: HENDRIK van LIDT de JEUDE Jz (1756 Ddr) Koopman/stokvis/traan en zouthandel te Dordrecht in procuratie voor,
Reder: EGBERT CASPER DE HAAS koopman te Oldenburg/Dtsl Aan,
Reder: THOMAS van EELDEN koopman te Dordrecht.
09-03-1802 Een ,,ZOUTWATERSCHIP,, (w.g.)
(70 voet lang / 20 voet wijt/ 7 voet hol)
Verkocht: 1/6e part voor f 400,- door Reder: HENDRIK van LIDT de JEUDE Jz (1756 Ddr) Koopman/stokvis/traan en zouthandel te Dordrecht Aan,
Reders: FA. WILLEM KOUWENS Wz (1761 Ddr) & AART v/d KAA Johz (1767-1806 Ddr) Kooplieden /zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht. (eigenaren voor 5/6e part v/h schip)
Schipper: MATTHIJS GOEDHART.
12-03-1802 Hoeker/Brikschip ,,DE WELVAART,,(w.g.)
(80 voet lang/20 voet wijt/11 voet, 4 duim hol)
Verkocht: voor f 3.000,- door, Reder: WILHELM. W. OBRICH koopman te Papenburg/Duitsland Aan,
Reders: Fa van METEREN, BRAND & VIJGH kooplieden te Dordrecht.
Schipper: DIRK DRAPERS uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 24-3-1802).
15-03-1802 Fluitschip ,,DE EUROPA,, 482 last Reder: PIETER v/d SCHOOR Frz(1768-1804 Ddr) voor de, Fa. FRANK v/d SCHOOR & ZN kooplieden te Dordrecht.
Schipper: PETER JANSEN uit Amsterdam (zeebrief te Dordrecht 15-3-1802).
15-03-1802 Fluitschip ,,DE NEPTHUNIS,, 420 last
(ca 110 tot 150 voet lang)
Reders: Fa. FRANK v/d SCHOOR & ZN kooplieden te Dordrecht.
Schipper: ARY de GELDER uit Amsterdam (zeebrief te Dordrecht 15-3-1802) Het schip heeft een bevrachtingscontract voor het laden van koffie te Batavia in opdracht van de kooplieden: Reder: EVERT SUERMONDT koopman te Rotterdam en Reders JAN en CORNELIS NOLET kooplieden te Schiedam (Archief 9 /nr 1603 SAD).
31-03-1802 Fluitschip ,,DE HOOP,, 220 last (Walvisvaart)
(113 ½ voet lang / 28 voet ,8 ½ duim wijt / 8 ½ voet hol)
Het schip is in 1788 gebouwd. Het schip wordt gebruikt voor de Walvisvaart en vertrekt voor een reis naar Groenland voor de walvisvangst samen met het Fluitschip ,,DE GROENLANDIA,, Reder: PIETER v/d SCHOOR Frankz (1768-1804 Ddr) voor de Fa. FRANK v/d SCHOOR & ZN kooplieden te Dordrecht.
Schipper: SIMON HOOGERZEIJL Michielz (1743 Krimpen a/d Lek-1814 Ddr)(zeebrief te Dordrecht 31-3-1802)(Archief 150 /nr 73 gegevens Fluitschip ,,DE HOOP,, in 1802 SAD).
31-03-1802 Fluitschip ,,DE GROENLANDIA,, 220 last (Walvisvaart)
(115 voet lang/26 voet, 6 duim wijt/11 voet, 7 duim hol)
Het schip is in 1764 gebouwd. Het schip wordt gebruikt voor de Walvisvaart en vertrekt voor een reis naar Groenland voor de walvisvangst samen met het Fluitschip ,,DE HOOP,,
Reder: PIETER v/d SCHOOR Frankz (1768/1804 Ddr) voor de Fa. FRANK v/d SCHOOR & Zn kooplieden te Dordrecht.
Schipper: JOHANNES HOOGERZEIJL Michielsz (1752 Krimpen a/d Lek-1821 Ddr)(zeebrief te Dordrecht 31-3-1802)(Archief 150/nr 73 gegevens Fluitschip ,,DE GROENLANDIA,, in 1802 SAD).
10-04-1802 Fluitschip ,,DE CONCORDIA,, 226 last
(115 voet lang)
Reders: FA. HENDRIK VRIESENDORP & ZN kooplieden te Dordrecht.
Schipper: RYNDERT JANS DUYF uit Hindelopen/Friesland (zeebrief te Dordrecht 10-4-1802).
17-04-1802 Fluitschip ,,DE ZEENIMPH,, 340 last Reder: PIETER v/d SCHOOR Frankz (1768-1804 Ddr) voor de Fa. FRANK v/d SCHOOR & Zn kooplieden te Dordrecht.
Schipper: GERRIT LUKEN PIETERS uit Rotterdam (zeebrief te Dordrecht 17-4-1802).
01-05-1802 Kofschip ,,DE SOPHIA PETRONELLA,, Reder HENDRIK FRANCOIS de COURT Jz (1746/1823 Dr) Koopman olie/zout en houthandel te Dordrecht
Schipper:CORNELIS VAN ZOUWE (zeebrief te Dordrecht 1-5-1802).
23-06-1802 Kofschip ,,DIE NEUE HOFNUNG VAN ALTONA,, (w.g.)
(76 ¼ voet lang/16 voet wijt/7 voet, 11 duim hol)
Verkocht: voor f 2.500,- door, Schipper: DOEDE BERGWERFF uit Vlaardingen aan
Reder: WILLEM v/d KAA Jz (1770 Ddr) voor Fa. AART v/d KAA & Zn kooplieden/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht.
10-09-1802 Twee Mast Hoekerschip ,,DE JASON,, (w.g.)
(101 voet lang/26 voet 2 duim wijt/13 voet hol)
Verkocht: voor f 12.000,- door, Reder: JAN SCHOUTEN Janz (1759-1808 Ddr) Mr. Scheepstimmerman /koopman /houthandel te Dordrecht Aan
Reder: QUILLACY DU PLESSIS koopman te Calais/Frankrijk.
Schipper: CHARLES KENN.
12-10-1802 Brikschip ,,DIE NEUE ERWARTUNG,, ca 96 last (w.g.)
(76 ½ voet lang/16 voet wijt/7 ½ voet hol)
Het schip ligt te Amsterdam.
Verkocht voor f 4.000,- door, Reder: GEORG WIESE koopman te Bergen/ Noorwegen Aan,
Reder: WILLEM v/d KAA Jz (1770 Ddr) voor de Fa. AART v/d KAA & zn kooplieden zouthandel te Dordrecht.
Schipper: BANDIX BOYSEN van het Deense eiland Hooge/Hallingen (in 1867 Duits).
15-10-1802 Fluitschip ,,DE HOLLAND,, 500 last Reder: PIETER v/d SCHOOR Frankz(1768-1804 Ddr) voor de Fa. FRANK v/d SCHOOR & Zn kooplieden te Dordrecht.
Schipper: HANS BANDIX HANSEN van het Deense eiland Fohr (zeebrief te Dordrecht 15-10-1802).
04-11-1802 Schip ,,DE MARGARETHA MARIA,, Reder: ADAM STRATENUS Cz (1759 Ddr/1807 Alphen a/d Rijn) Koopman olie/graan en zouthandel te Dordrecht Schipper: CAREL HENDRIK BENCK uit Amsterdam (zeebrief te Dordrecht 4-11-1802).

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.